ایمالز

لیست قیمت فرش تزیینی (10 تیر)


فرش فانتزی وینتیج تاپ هالی مدل Z1315W5
۱,۳۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مدما دولایه کلکسیون گل طرح لیانا
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرشینه شکوه خلقت
٪۱۸
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 109
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پادری مدرن زرباف طرح رویا
۴۹۵,۳۲۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش یزدانا 440 شانه طرح هیوا
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مدما دولابه کلکسیون مدرن طرح ژیوار
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 102
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش داریوش کد 1559 (گل برجسته)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش سه بعدی گرد طرح گل داوودی زرباف
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مدما دولابه کلکسیون مدرن طرح اپال
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی وینتیج تاپ هالی مدل z709
۱,۳۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش یزدانا 440 شانه طرح مانا
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 115
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 106
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش پارچه ای مدل سنگ ماربل
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
فرش مدما دولایه کلکسیون گل طرح هزارگل
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مدما دولایه کلکسیون گل طرح سروناز
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 112
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 111
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی 400 شانه 4 متری کد 422
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 108
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 104
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش کودک دایره زرباف طرح فیل کوچولو
٪۱۸
۹۸۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی وینتیج تاپ هالی مدل Z721
۱,۳۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی ۵۳۹۴۴
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش پارچه ای مدل آشپزخانه
۱۶۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
فرش مدما دولابه کلکسیون مدرن طرح دینا
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش یزدانا 440 شانه طرح ارکیده
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش خاطره متین کد 218
۹,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 103
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش داریوش کد 1560 (گل برجسته)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی 400 شانه 4 متری کد 424
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کاور فرش نگین ترمه مدل 073
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
فرش فانتزی وینتیج تاپ هالی مدل Z715
۱,۳۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی ۵۳۹۲۳
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش فانتزی ۵۳۹۴۱ سرمه ای
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش فانتزی ۵۳۹۴۱
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش اتاق کودک Confetti طرح ستاره کوچولو کد BSC135
۱,۵۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کاور فرش زکسیس مدل 1701
۵۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کاور فرش زکسیس مدل 2901
۵۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
فرش کاشمیر Trend Fly
۱,۴۶۹,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
فرش مهدیان وینتج 700 شانه کد 208
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 110
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مهدیان گبه 700 شانه کد 107
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مهدیان 340 شانه وینتج کد B40
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کلاژ فرش یک و نیم متری فرش هریس کد 100567
۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
فرش تزیینی زرباف مدل گل رز
۱,۱۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
فرش کودک طرح کارتون کد ۲۰۰۱۲۴
۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرشینه تریکو پادری چند رنگ  مهرابافت
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش تریکو قهوه ای رنگ مهرابافت
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش چرمی مدل هفت خوان
۷,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش اتاق کودک Confetti طرح قلعه صورتی کد TSC104
۱,۵۸۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش فانتزی کلاریس ۱۰۰۴۷۹ خاکستری
۸۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کاور فرش زکسیس مدل 1601
۵۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کاور فرش زکسیس مدل 2501
۵۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کاور فرش نگین ترمه مدل 075
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کاور فرش نگین ترمه مدل 086
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کاور فرش نگین ترمه مدل 091
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کاور فرش نگین ترمه مدل 099
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کاور فرش زکسیس مدل 3901
٪۱۲
۶۵۰,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کاور فرش نگین ترمه مدل 040
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کاور فرش نگین ترمه مدل 047
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
فرش پوست مدل p099
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش پوست مدل A-2600
۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
فرش کاشمیر Cosy ابعاد 120x180
۳,۷۴۹,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
کاور فرش نگین ترمه مدل 01
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کلاژ فرش دو متری فرش هریس کد 100580
۱,۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102255
۶,۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102258
۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102263
۳,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
خورجین قدیمی سی پرشیا کد 102268
۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کلاژ فرش یک و نیم متری فرش هریس کد 100887
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کلاژ گلیم یک متری فرش هریس کد 101002
۹۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
فرش فانتزی اتاق کودک طرح میکی ماوس 4 متری
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش قدیمی یک و نیم متری فرش هریس کد 101071
۱,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
فرش فرم نو مستطیل زرباف طرح موج 80*50
۴۷۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش فانتزی وینتیج تاپ هالی مدل Z731
۱,۳۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نمد فرش مدل teb306
۵۳۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نمد فرش مدل TEB307
۳۷۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نمد فرش مدل TEB305
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش کودک طرح کارتون کد ۲۰۰۱۲۳
۵,۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرشینه پوم پوم مدل قلب  مهرابافت
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرشینه تریکو مدل خرس بنفش
۱,۰۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش کودک طرح کارتون کد ۱۰۰۲۶۷
۵,۳۳۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش مرینوس طرح کودک کد ۶۰۰۲۰۹
۴,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مرینوس طرح کودک کد ۶۰۰۲۱۰
۴,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش مرینوس طرح کودک کد ۶۰۰۲۰۳
۴,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش چرمی مدل درویشه دوزی
۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش چرمی مدل بیضی
۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش اتاق کودک Confetti طرح لی لی کد SKL161
۶۳۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش اتاق کودک Confetti طرح شهر سبز  کد TNL163
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
 فرش محتشم کلاریس اتاق کودک 700 شانه کد 100362
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی ۵۳۹۲۶
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی ۵۳۹۳۶
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی ۵۳۹۳۹
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی ۵۳۹۵۴ سرمه ای
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی کلاریس ۱۰۰۴۷۵ قرمز
۸۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش فانتزی ۵۳۹۷۳ طلایی
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش کودک آذرفرش کد ۸۵۵
۱,۱۰۱,۸۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش کودک آذرفرش کد ۸۵۷۱
۱,۱۰۱,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فرش کودک آذرفرش کد ۸۵۹
۱,۱۰۱,۸۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش کودک آذرفرش کد ۸۶۳
۱,۱۰۱,۸۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فرش کودک آذرفرش کد ۸۶۹
۱,۱۰۱,۸۰۰تومان
(۱ ماه و ۹ روز و ۵ ساعت پیش)
لیست قیمت فرش تزیینی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فرش تزیینی از لیست قیمت فرش تزیینی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فرش تزیینی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فرش تزیینی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فرش تزیینی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۶۹۸,۶۹۴ تومان تا ۲,۰۷۶,۱۸۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فرش تزیینی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فرش تزیینی به ترتیب الویت عبارتند از فرش,نگین,زرباف,پرشیا, ...