دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت ورزش های آبی (12 آذر)


قایق پنج نفره اکسکروشن Excursion 5 Intex 68325
(۲ ساعت پیش)
٪۱۳
۷,۹۰۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
قایق intex مدل Challenger3،68370
(۲ ساعت پیش)
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
قایق بادی intex مدل68376،Mariner4
(۲ ساعت پیش)
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
قایق intex مدل Excrusion4 ،68324
(۲ ساعت پیش)
٪۱۵
۷,۵۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
قایقintex مدل  Explorer300،58332
(۲ ساعت پیش)
٪۷
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۲۵۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
قایق بادی intex مدل 68351،SeaHawk4
(۲ ساعت پیش)
۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
موتور برقی intex مدل 68631
(۲ ساعت پیش)
٪۴
۸,۹۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پارو قایق بادی مدل Intex 69627
(۲ ساعت پیش)
۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
قایق بادی اینتکس کد 68307
(۵ ساعت پیش)
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
قایق intex مدل 68367 ،Challenge2
(۲ ساعت پیش)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پارو قایق اینتکس – کد 69625
(۲ ساعت پیش)
٪۱۲
۶۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
قایق بادی intex مدل کایاک 68306
(۵ ساعت پیش)
۵,۷۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق بادی اینتکس مدل اکپلورر پرو 58358
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق بادی 1 نفره اینتکس مدل68305
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق intex مدل58331،Explorer200 Set
(۲ ساعت پیش)
٪۴
۹۳۵,۰۰۰
۸۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
قایق بادی اینتکس مدل Excursion4
(۲ ساعت پیش)
۸,۸۹۰,۴۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
موتور قایق بنزینی سیل  4 اسب بخار
(۲ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل 58330
(۲ ساعت پیش)
۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
قایق بادی اینتکس مدل 68349
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی اینتکس کد 68367
(۲ ساعت پیش)
۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موتور بنزینی 2.5 اسب بخار
(۲ ساعت پیش)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل 68367
(۲ ساعت پیش)
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی حرفه ای زودیاک
(۲ ساعت پیش)
٪۳۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Intex 58561 Inflatable Floating
(۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۹۵,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی intex مدل کایاک 68305r
(۲۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۴,۱۵۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی intex مدل مارینر،68373
(۲ ساعت پیش)
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی intex مدل 68347،SeaHawk2
(۲ ساعت پیش)
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی چلنجر 2 مدل 68367/2019
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق intex مدل 68306r، کایاکk2
(۲ ساعت پیش)
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارو  پلاستیکی  اینتکس
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل Explorer300
(۲ ساعت پیش)
۱,۲۵۸,۰۳۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی اینتکس مدل 68306
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی بست وی مدل 65046 دو نفره
(۲ ساعت پیش)
٪۷
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی بست وی مدل 65051
(۲ ساعت پیش)
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی کایاک 1 نفره چلنجر
(۲ ساعت پیش)
٪۲۷
۴,۸۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی سه نفره نوا
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی 3 نفره بست وی
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اکسپلورر دو نفره
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل برد بادی مدل "Bote - Traveller Aero 12'6
(۲ ساعت پیش)
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل برد مدل Bic Sup - 11'0" Cross Tough 2019
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۶,۸۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور قایق بادی  نرائوس 480 وات
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور قایق بادی 312 وات بست وی
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کایت مدل Rally Slingshot 2018
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کایت مدل Wave sst Slingshot 2018
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
SLINGSHOT VISION 2019 ویک بورد
(۲ ساعت پیش)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارو قایق اینتکس – کد 69629
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی بست وی مدل Kondor1000
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی کد 61062
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل بورد نیچرهایک مدل NH19J001-B
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل NP 68367
(۲ ساعت پیش)
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی اینتکس مدل NP 68376
(۲ ساعت پیش)
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی کد 61078
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل 68306 NP
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بازی مدل LunchBoat
(۲ ساعت پیش)
٪۲۶
۷۸,۰۰۰
۵۷,۷۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
هیدروجامپ (ترامپولین آبی) هیدروجیم مدل HG010
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آگوابالانس  هیدروجیم مدل HG008
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل 68325NP
(۲ ساعت پیش)
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی مدل KAIXIANG
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل برد بادی مدل Bote - Breeze Aero 11′6″ Classic Cypress
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
۳۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل برد مدل Bic Sup - 11'6" Performer Tough
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق سه نفره bestway مدل 65044
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
۸,۵۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی سه لایه intex مدل explorer pro300،58358
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۸۴۰,۰۰۰
۱,۴۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی intex مدل 58318CLUB 300
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۷
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی intex مدل68377، SeaHawk II
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی مدل D80
(۲ ساعت پیش)
۱۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیت پلاستیکی نصب موتور قایق بادی
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی ویلانگ مدل YC10004
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی پدل برد حرفه ای 75 کیلویی برند بست وی مدل 65065
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی ویلانگ ۱۹۰ سانت
(۲ ساعت پیش)
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور قایق بادی نرائوس ۶۲۴
(۱۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور برقی 480 وات قایق بادی
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل برد بادی مدل Bote - HD Aero 11'6" Classic Teak
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابل کایت مدل Bar Slingshot
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
٪۲۶
۱۶,۱۳۷,۰۰۰
۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کایت مدل Fuel Slingshot 2018
(۲ ساعت پیش)
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
SLINGSHOT JEWEL 2019 بوت
(۹ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
2017 SLINGSHOT VALLEY ویک بورد
(۲ ساعت پیش)
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیت نصب موتور قایق بادی کد 62069
(۲ ساعت پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارو بست وی کد 62093
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی مدل 58329
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۴۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل 58329NP
(۲ ساعت پیش)
۵۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارو بست وی مدل 62015 بسته 2 عددی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۱۳
۴۹۰,۰۰۰
۴۲۶,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چرخ دستی حمل پدل برد Bote - Wheel Rac
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل برد بادی مدل Bote - HD Aero 11'6" Native Abalone
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل برد بادی مدل Bote - Breeze Aero 11′6″ Full Trax Citron
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
۳۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل برد بادی مدل Bote - Flow Aero 8′ Native Stripes Kids
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۹ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۲ ماه و ۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۱ ماه و ۵ روز و ۱ ساعت پیش)
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۲۰ روز و ۱ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4
لیست قیمت ورزش های آبی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ورزش های آبی از لیست قیمت ورزش های آبی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ورزش های آبی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ورزش های آبی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ورزش های آبی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۳,۲۴۳,۸۰۷ تومان تا ۱۶,۱۸۶,۸۷۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ورزش های آبی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ورزش های آبی به ترتیب الویت عبارتند از اینتکس,ویک,زپلین,زودیاک, ...