ایمالز

لیست قیمت ملزومات فرش (13 تیر)


ترمز فرش خوش قلب بسته 8 عددی
٪۵
۱۸,۵۰۰
۱۷,۴۹۰تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
بست پله خوش قلب کد 04 بسته 20 عددی
٪۲۰
۵۰,۰۰۰
۴۰,۱۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
بست فرش و موکت پله خوش قلب
٪۳۱
۴۵,۰۰۰
۳۱,۰۷۵تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
نگزالت ضد بید مدل 001 بسته 5 عددی
٪۲۰
۱۸,۲۰۰
۱۴,۵۲۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
بست پله چسب دار مدل 1120 مجموعه 10 عددی
۴۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
بست فرش و موکت خوش قلب مجموعه 5 عددی
٪۶۸
۳۵,۰۰۰
۱۱,۰۲۵تومان
(۲ ساعت پیش)
بست فرش و موکت مدل B2 بسته ۸ عددی
٪۶۹
۵۶,۰۰۰
۱۷,۴۴۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 6 عددی
٪۴
۲۵,۰۰۰
۲۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
ترمز فرش هلیسا مدل STOP
٪۴۵
۴۵,۰۰۰
۲۴,۹۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
ترمز فرش RUGGIES
۴۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پد پایه مبل کد 02 بسته 4 عددی
۱۲,۳۹۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
ترمز فرش همراه پلاست
۲۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
نخ و نقشه تابلو فرش طرح خروس مدل 4582
۵۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
محافظ ریشه فرش مدل 12
۱۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
ترمز فرش وندا مجموعه 9 عددی
۴۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
بست پله خوشقلب کد 02 مجموعه 5 عددی
۲۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمز فرش کد 02 بسته 4 عددی
۱۰,۵۰۰تومان
(۹ روز و ۷ ساعت پیش)
زیر پایه مبل کارا تک کد 010
٪۲۵
۱۲,۰۰۰
۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمز فرش کد 8541  مجموعه 4 عددی
۱۱,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمز فرش پارس فوم کد 01 بسته 4 عددی
۱۰,۴۹۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
ترمز فرش ایران هانی کد 012
٪۱۳
۱۴,۱۹۰
۱۲,۴۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پد پایه مبل و صندلی  مدل M3-3 بسته 21 عددی
۱۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بست پله وندا مجموعه 9 عددی
٪۶۹
۶۳,۰۰۰
۱۹,۷۴۵تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
نگهدارنده درب طرح پا مدل L1001
۱۰,۹۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
چسب محافظ ریشه فرش پارس فوم کد 14-235
۱۷,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
چسب محافظ ریشه فرش ساینا مدل S4
۲۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
نخ گلیم مدل ترنج کد 01
۳۰,۸۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
کاور نایلونی ریشه فرش
۲۹,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
ترمز فرش هلیسا کد 1257 مجموعه 6 عددی
٪۴۵
۴۵,۰۰۰
۲۴,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
محافظ ریشه فرش مدل 1-5
۱۸,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
بست فرش و موکت مدل B1 بسته ۶ عددی
٪۶۹
۴۲,۰۰۰
۱۲,۸۳۰تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بست فرش و موکت کد BA10 بسته 10 عددی
٪۳۷
۳۵,۰۰۰
۲۲,۰۵۰تومان
(۸ ساعت پیش)
بست فرش و موکت کد kz15 بسته 6 عددی
۱۹,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
ترمز فرش مدل a0035 بسته سه عددی
٪۲۰
۴۶,۰۰۰
۳۶,۸۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111
۳۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
بست فرش و موکت کد BA20 بسته ۲۰ عددی
٪۷۱
۱۴۰,۰۰۰
۴۰,۱۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
بست فرش و موکت بسته ۴ عددی
٪۶۷
۲۸,۰۰۰
۹,۲۲۰تومان
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
بست فرش و موکت مدل B3 بسته ۲ عددی
٪۶۰
۱۴,۰۰۰
۵,۶۱۰تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
ترمز فرش مدل 002 بسته 4 عددی
۱۴,۹۹۰تومان
(۸ ساعت پیش)
ترمز فرش مدل H4 بسته 4 عددی
۱۰,۴۹۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
محافظ ریشه فرش مدل 1
۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
نخ فرش مدل مرینوس کد ۲۰
۹۸,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
محافظ ریشه فرش ایران ترمز مدل ROL5 بسته ۴ عددی
٪۳
۵۹,۰۰۰
۵۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
نخ گلیم مدل ترنج کد 02
۳۰,۸۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
نخ و نقشه گلیم مدل برگ
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
زیر پایه مبل مدل ZHM بسته چهار عددی
۱۸,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
ترمز فرش خوش قلب مدل 4Ad
۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
نخ و نقشه تابلوفرش مدل محمد
۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
بست فرش و موکت مدل 40TA
۸۹,۱۱۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چسب محافظ ریشه فرش پارس فوم کد 0825
۱۳,۹۸۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
نخ و نقشه تابلوفرش مدل حسین
۹۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
نخ فرش کد 12p
۴۹,۹۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
ترمز فرش مدل رولی توری
۷۵,۹۵۰تومان
(۸ ساعت پیش)
قلاب قالیبافی  مدل فرش وگلیم رج40 کد 123
٪۶
۹۰,۰۰۰
۸۴,۶۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
محفظ ریشه فرش 4*3 متری کد 230
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
ترمز فرش مدل رولی کد 03
۹۱,۹۹۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
ترمز فرش مدل رولی 2 متری
۷۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
ترمز فرش مدل مثلثی کد 08 بسته 2 عددی
۴۵,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمز فرش کد 03 بسته 4 عددی
۱۰,۰۳۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-3
۲۰,۶۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
پد پایه مبل و صندلی کد 002 بسته 8 عددی
۱۴,۴۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
ترمز فرش پارس فوم کد 04 بسته 4 عددی
۱۰,۸۰۰تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
نگهدارنده درب کد s11
۱۶,۰۴۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
نگهدارنده درب کد b11
۱۲,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
نگهدارنده درب داپ زیباسازان (زیبا)
۲۹,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
نگهدارنده درب مدل NB2 بسته 2 عددی
۲۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
نگهدارنده درب مدل key کد 22
۱۳,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
محافظ ریشه فرش ایران ترمز کد 33
۳۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نگهدارنده درب کد Ir-547
۱۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نگهدارنده در کد 0014 بسته 2 عددی
۱۴,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
نگهدارنده در کد 1100
۱۰,۲۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
نخ فرش کد 01
۸۰,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
نگهدارنده در کد 572 بسته 3 عددی
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
نگهدارنده در مدل Z41
۲۱,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
نخ گلیم کد 01
۸۰,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
مت آبگیر فانتزی پشت ترمز مدل 03
۲۷۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
مت آبگیر فانتزی پشت ترمز طرح فرش مدل 03
۲۷۱,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
مت آبگیر فانتزی پشت ترمز مدل 02
۲۷۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
مت آبگیر فانتزی پشت ترمز طرح فرش مدل 06
۲۷۱,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
لیست قیمت ملزومات فرش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ملزومات فرش از لیست قیمت ملزومات فرش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ملزومات فرش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ملزومات فرش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ملزومات فرش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۳,۴۶۷ تومان تا ۶۵,۳۴۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ملزومات فرش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ملزومات فرش به ترتیب الویت عبارتند از فرش,گلیم,سانت,کلینیک, ...