ایمالز

قیمت خرید انواع قوزبند طبی و ورزشی (10 تیر)


قوزبند مینی تن یار Tanyar4220
٪۴۷
۲۱۸,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قوزبند پروانه ای فیری سایز تن یار
٪۳۹
۱۶۸,۰۰۰
۱۰۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قوزبند رفع افتادگی شانه HANA
۴۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند پل دار پاک سمن 004
٪۱۷
۱۸۵,۷۰۰
۱۵۳,۴۸۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند آتل دار با کش منفذ دار پاک سمن
٪۲۳
۲۰۲,۷۲۵
۱۵۶,۳۵۲تومان
(۹ ساعت پیش)
قوزبند پلدار الاستیک تن یار Tanyar4020
٪۳۷
۲۹۸,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قوزبند ال پی مدل 901
۳۴۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند پین مد کد 7005
٪۱۲
۲۱۰,۶۰۰
۱۸۴,۶۹۵تومان
(۱ ساعت پیش)
قوزبند پلدار نئوپرن FREE تن یار Tanyar4250
٪۳۹
۶۴۸,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوزبند هوشمند بک پل مدل Target 21
٪۲۹
۵۵,۰۰۰
۳۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
قوزبند با کش تنفسی سما طب پاکان
٪۳۲
۲۲۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قوزبند طبی BETER LIFE
۵۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند پل دار نئوپرنی آدور
٪۱۳
۳۸۷,۰۰۰
۳۳۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قوزبند پلدار نئوپرن تن یار tanyar4010
٪۳۶
۴۹۸,۰۰۰
۳۱۸,۷۲۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند سما طب پاکان مدل 4027
۱۴۰,۸۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند کمربند (FREE (T.L.S.O تن یار Tanyar4057
٪۱۸
۳۶۵,۰۰۰
۲۹۹,۳۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قوزبند کمربند (T.L.S.O) تن یارTanyar4050
٪۳۹
۶۴۸,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند نئوپرن سما طب پاکان
٪۲۱
۴۹۰,۰۰۰
۳۸۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند پاک سمن کد 156
٪۸
۲۴۲,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی کد 2021
٪۱۷
۱۷۵,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوز بند پروانه ای
٪۳۳
۱۴۸,۰۰۰
۹۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی Royal Posture
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند الاستیک پاک سمن
۱۹۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قوزبند پل دار نئوپرنی
۳۷۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند کشی نوید – کد 143
٪۲۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند کمربند صادراتی (T.L.S.O) تن یار بلند ۱-Tanyar4230
٪۱
۶۹۸,۰۰۰
۶۸۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قوز بند pinmed تینور
٪۴
۲۵۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی کد AB130
٪۱۱
۳۹۵,۰۰۰
۳۴۹,۹۹۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند ولکر کد 21008
۹۸۱,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی کد 2020
٪۴۳
۲۱۰,۰۰۰
۱۱۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند سما طب پاکان مدل 4036
٪۲۶
۱۷۵,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قوزبند نوید کد 143
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوز بند سینه بند لباسی طبی اشتات آلمان STAUDT DOPPEL­SCHULTER-Manschette
٪۱۰
۱۱,۰۱۸,۷۰۰
۹,۹۳۹,۰۹۰تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قوزبند کمربند آتل دار آدور
٪۱۰
۳۶۶,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند کمردار ولکر مدل 21007 WELLCARE
۷۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
 قوزبند اتل دارسه بعدی
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند الاستیک صادراتی پل دار آدور
٪۲
۲۰۵,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند کلاویکال صادراتی آدور
٪۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند ادور مدل Elastic Export
۱۲۳,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
قوز بند کشی با پد شانه ای طب و صنعت سایز S
٪۵
۲۴۰,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قوزبند پل دار سما طب
٪۲۸
۲۲۰,۰۰۰
۱۵۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند صنایع پزشکی فروهر مدل CL12
٪۵
۲۹۵,۰۰۰
۲۸۰,۲۵۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند تن یار کد 40113
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند الاستیک توان تن کد HU001
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
قوزبند  صنایع پزشکی فروهر مدلCL1037
٪۵
۱۸۲,۰۰۰
۱۷۲,۹۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوزبند تن یار مدل 01
٪۹
۱۴۸,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند ولکر کد 21007
۹۸۱,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی ای لایف کد BU707
۲۵۸,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی ای لایف مدل BU708
۲۵۸,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی کد AB129
٪۵۳
۴۳۰,۰۰۰
۱۹۹,۹۹۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قوزبند طبی کد 124
٪۱۰
۲۷,۲۰۰
۲۴,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوز بند  کمر بند پاک سمن
٪۴۸
۸۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قوزبند طبی
٪۱۹
۲۴۵,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بانداژترقوه ورنا V302
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قوزبند پلدار نئوپرن 3013
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند استیپ مدل 3040
۲۴,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند نئوپرن سما طب
۳۱۳,۶۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند پل دار سماطب پاکان
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند تمام کش کد 3013 سایز M اپتو OPTO
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قوزبند کمربند توان تن کد HU003
۴۰۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی فری سایز کد 1004
٪۵۰
۲۲۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
قوزبند طبی کد 123
۲۲,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی کد A030
٪۴۹
۶۴۲,۰۰۰
۳۲۹,۹۹۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند طب پوش کد ۱۳۱
۳۷۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوزبند سما طب پاکان کد 4011
۱۱۶,۹۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوزبند و کمربند طبی مدل AB131
٪۴۷
۷۱۹,۰۰۰
۳۷۹,۹۹۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی طب پوش کد ۱۳۰
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
قوزبند واسپور مدل G142
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی اوتی مدل G401
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قوزبند طبی ای لایف مدل  BU706
۵۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
قوزبند آدور مدل Neoprene posture aid
۳۲۹,۱۵۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی کد A029
٪۵۸
۴۲۶,۹۰۰
۱۷۹,۹۹۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قوزبند پلدار الاستیک تن یار مدل 4020
٪۳۶
۲۹۸,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
قوزبند کمربند طبی پل دار پاکسمن مدل 042
٪۲
۵۲۳,۰۰۰
۵۱۳,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند طبی اداری مها طب افاق
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوز بند طبی اشتات آلمان STAUDT HALSWIRBEL-SCHULTER-Manschette
٪۹
۶,۵۶۶,۷۰۰
۵,۹۶۵,۶۸۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قوزبند هوشمند مدل AL01
۲۰۵,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
قوزبند پروانه‌ای 4330 تن یار
٪۳۶
۱۶۸,۰۰۰
۱۰۷,۵۲۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
لیست قیمت قوزبند هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت قوزبند از لیست قیمت قوزبند کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر قوزبند کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین قوزبند های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر قوزبند های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۹۸,۳۹۱ تومان تا ۴۸۶,۹۲۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های قوزبند در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب قوزبند به ترتیب الویت عبارتند از پاک سمن,تن یار,طب و صنعت,فیری, ...