ایمالز

لیست قیمت شیر ظرفشویی (13 تیر)


شیر آشپزخانه دو منظوره فنری آلستر شودر کروم
٪۱۷
۲,۵۸۸,۹۰۰
۲,۱۵۹,۱۴۳تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی دو منظوره شودر مدل یونیک کروم
٪۱۵
۲,۷۲۰,۱۸۰
۲,۳۱۳,۴۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شیلنگدار سارینا راسان کروم
٪۱۵
۱,۸۶۱,۰۰۰
۱,۵۸۱,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر سینک راسان مدل سورن
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه KWC مدل ورونا
٪۱۳
۲,۴۸۹,۹۰۰
۲,۱۶۵,۱۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی دومنظوره راسان مدل راشل شاوری
٪۱۰
۲,۶۷۰,۰۰۰
۲,۴۰۳,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
شیرظرفشویی استیل البرز مدل st 211
٪۱۶
۱,۹۴۳,۸۰۰
۱,۶۳۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شاوری شودر مدل ایتن سفید کروم
٪۱۷
۳,۱۲۶,۸۰۰
۲,۶۰۷,۷۵۱تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه ایتن مشکی طلا شودر
٪۱۷
۳,۱۷۸,۶۰۰
۲,۶۵۰,۹۵۲تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شودر مدل لوکا کروم
٪۱۷
۱,۹۸۲,۸۰۰
۱,۶۵۳,۶۵۵تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه قهرمان مدل آنتیک کروم
٪۱۵
۳,۱۹۷,۰۰۰
۲,۷۳۰,۲۳۸تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی فنری شودر مدل آلستر کروم مات
٪۱۷
۲,۵۸۸,۹۰۰
۲,۱۵۹,۱۴۳تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی ثابت راسان مدل آلیس کروم
٪۱۰
۱,۵۱۴,۰۰۰
۱,۳۶۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه kwc دوکاره مدل زو مشکی
٪۱۳
۳,۷۹۰,۰۰۰
۳,۲۹۷,۳۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی شودر سری موناکو پلاس کروم
٪۱۷
۲,۱۳۰,۵۰۰
۱,۷۷۶,۸۳۷تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی موج قهرمان کروم
۱,۶۷۱,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر سینک راسان مدل سورنا
۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شودر مدل موناکو پلاس کروم مات
٪۱۰
۱,۶۷۱,۹۰۰
۱,۵۰۶,۳۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شاوری شودر مدل ایتن کروم مات
٪۱۷
۳,۱۷۳,۵۰۰
۲,۶۴۶,۶۹۹تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه رایان البرز روز
٪۲۵
۱,۵۱۰,۹۰۰
۱,۱۳۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی راسان مدل صدف کروم
٪۱۵
۱,۳۲۱,۰۰۰
۱,۱۲۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی کلار مدل جزیره برمودا
٪۱۵
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر اشپز خانه KWC مدل زو مشکی
۳,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی فلت صدف قهرمان کروم
٪۱۵
۱,۴۱۳,۰۰۰
۱,۲۰۶,۷۰۲تومان
(۱۳ ساعت پیش)
شیر سینک راسان مدل لیزا کروم
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه راسان مدل شیمر سفید
٪۱۵
۱,۸۱۶,۰۰۰
۱,۵۴۳,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی علم بلند قهرمان مدل ایتالیایی
٪۱۵
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۰۱۶,۲۶۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شاوری قهرمان مدل سبلان کروم
٪۱۵
۲,۲۸۲,۰۰۰
۱,۹۴۸,۸۲۸تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه کسری مدل رابین
٪۱۹
۵۱۴,۰۰۰
۴۱۶,۵۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی قهرمان مدل بهادر کروم
٪۱۵
۱,۱۸۸,۰۰۰
۱,۰۱۴,۵۵۲تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شاوری البرز روز مدل مانیسا مشکی
٪۲۵
۱,۸۹۴,۲۰۰
۱,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه درسا راسان
٪۱۵
۸۶۶,۰۰۰
۷۳۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی  قهرمان مدل اسپانیایی علم کوتاه
٪۱۵
۱,۲۴۶,۰۰۰
۱,۰۶۴,۰۸۴تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه KWC مدل آوا ثابت کروم
٪۱۵
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۵۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی شودر سری اطلس تو پلاس کروم
٪۱۴
۱,۱۶۲,۲۰۰
۹۹۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی البرز روز مدل باران
٪۲۵
۷۸۷,۵۰۰
۵۹۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر سینک راسان مدل هیپو کروم
۱,۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه فنری باران راسان کروم
٪۱۵
۱,۹۲۶,۰۰۰
۱,۶۳۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شودر مدل لرد کروم
٪۱۷
۱,۴۵۳,۳۰۰
۱,۲۱۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی کلار مدل برمودا
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی شودر سری اروپا کروم
٪۴
۱,۶۶۰,۸۳۲
۱,۵۹۳,۷۵۲تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شودر مدل لیون شیری کروم
٪۱۷
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۶۵۹,۶۶۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شودر مدل شارپ کروم
٪۱۷
۱,۶۷۲,۰۰۰
۱,۳۹۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی KWC مدل زو سفید
٪۱۵
۳,۷۵۰,۰۰۰
۳,۱۸۷,۵۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی شودر مدل اکو کروم
٪۱۷
۹۱۴,۲۰۰
۷۶۱,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی  کلار مدل آبشار جزیره
٪۱۹
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه ثابت مروارید راسان
٪۱۵
۱,۰۲۰,۰۰۰
۸۶۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه  KWC مدل ورونا شلنگدار Verona کروم
٪۱۵
۳,۵۵۰,۱۳۰
۳,۰۰۸,۴۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه راسان مدل الیزه طلا مات
٪۱۰
۲,۷۹۲,۰۰۰
۲,۵۱۲,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی علم فنری قهرمان ارس طلایی
٪۱۵
۳,۷۳۹,۰۰۰
۳,۱۹۳,۱۰۶تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شودر مدل باواریا کروم
٪۱۷
۱,۶۴۹,۰۰۰
۱,۳۷۵,۲۶۶تومان
(۵ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه البرز روز مدل مارتین طلایی
٪۲۵
۱,۳۴۷,۱۰۰
۱,۰۱۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی شودر سری لوکا مشکی طلایی
٪۱۷
۲,۱۳۱,۰۰۰
۱,۷۷۷,۲۵۴تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه علم کوتاه قهرمان مدل ایتالیایی
٪۱۴
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۰۲۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه دومنظوره استیل البرز ST-411
٪۱۶
۲,۷۳۷,۸۰۰
۲,۲۹۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه دوکاره البرز روز مدل نگین کروم
٪۲۵
۲,۳۶۷,۷۰۰
۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی تصفیه دارKWC زو سفید
٪۱۵
۳,۹۷۰,۰۰۰
۳,۳۷۴,۵۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر ظرفشویی البرز روز مدل درسا
٪۲۵
۶۹۷,۲۰۰
۵۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شاوری قهرمان مدل آرمال کروم
٪۱۵
۲,۱۳۹,۰۰۰
۱,۸۲۶,۷۰۶تومان
(۱۳ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه شودر مدل لیون کروم
٪۱۷
۱,۹۸۷,۲۰۰
۱,۶۵۷,۳۲۵تومان
(۱ ساعت پیش)
شیر آشپزخانه دومنظوره شودر آتلانتیک کروم
٪۱۴
۲,۵۸۸,۹۰۰
۲,۲۲۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
لیست قیمت شیر ظرفشویی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت شیر ظرفشویی از لیست قیمت شیر ظرفشویی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر شیر ظرفشویی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین شیر ظرفشویی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر شیر ظرفشویی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۹۸۲,۷۳۹ تومان تا ۲,۴۲۳,۳۴۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های شیر ظرفشویی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب شیر ظرفشویی به ترتیب الویت عبارتند از راسان,شودر,قهرمان,کی دبلیو سی, ...