ایمالز

لیست قیمت بخور و مرطوب کننده هوا (8 تیر)


دستگاه بخور بیورر LB88
٪۱۱
۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۳۷۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
بخور سرد گل Goal
٪۱۵
۸۸۰,۰۰۰
۷۴۹,۹۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
بخور سرد امسیگ US422
٪۳۰
۱,۴۰۳,۹۰۰
۹۷۸,۷۰۵تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد وکتو مدل HQ-602A
٪۷۲
۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور گرم آنی ساز مدل MF2010
٪۳۲
۱۴۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد آلتراسونیک  EmsiG US424
٪۸
۱,۷۳۰,۰۰۰
۱,۵۹۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
بخور سرد میگل مدل GAH 60
٪۲۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
بخور سرد بری مد مدل BD7670
٪۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور صورت مروارید Morvarid
٪۶
۹۹,۰۰۰
۹۲,۹۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد وکتو مدل HQ - 602
٪۱۶
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۰۴۴,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور دولول لمسی حرفه ای ازون دار
٪۴۱
۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور گرم آنی ساز Anisaz
۱۱۲,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد وکتو HQ-JS826
٪۷
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد اولتراسونیک امسیگ EmsiG US452
٪۱۱
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۱۴۵,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد مچ  T-283
۵۷۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد وکتو مدل HQ-JS450S-2
٪۷
۱,۴۴۰,۰۰۰
۱,۳۴۵,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
بخور سرد وکتو Vekto HQ-UH812K
٪۲۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۰۸۲,۴۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد بی تی بی BTB HYB14
۱,۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد طرح کوزه ای
۴۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد بری مد مدل BD7630
٪۵
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۷۷,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
ویسان دستگاه بخور گرم صورت و محیط
٪۲۱
۱۴۵,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد آلتیما 8 لیتری مدل AT-250
٪۱۷
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۹۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد اولتراسونیک اکیومد مدل MD65C
٪۱۱
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۶۸۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور سرد سیلن مدل MH-502
٪۷
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۲۸۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور سرد بی تی بی BTB HYB91
٪۱۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور سرد سیلن مدل MH-501
۸۸۹,۹۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد بری مد مدل BD7660
٪۴
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۷۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد 4/2 لیتری +Winner
۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
بخور سرد 8/8 لیتری +Winner
٪۱۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور سرد و گرم اکیومد مدل MD66E
٪۳۵
۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور شیائومی Xiaomi CJJSQ01ZM Smart Ultrasonic Humidifier
٪۲۱
۲,۷۷۰,۰۰۰
۲,۱۷۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور صورت آژند
٪۴
۷۸,۰۰۰
۷۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد دیجیتال اکیومد مدل MD300C
٪۱۲
۲,۱۴۵,۰۰۰
۱,۸۸۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور سرد طرح کوزه
۶۳۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
بخور صورت ویسان مدل Face
٪۱۰
۱۴۵,۰۰۰
۱۲۹,۹۹۹تومان
(32 دقیقه پیش)
بخور سرد اولتراسونیک اکیومد مدل MD63
٪۱۲
۱,۷۴۵,۰۰۰
۱,۵۲۹,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد مدل Nano-L2
۷۹,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور صورت کیمی مدل KM-6068
٪۱۹
۴۸۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز آلتیما مدل Cactus
٪۵
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد HEGEL مدل HYB-78
۹۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد و گرم امپریال مدل AH600
۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دستگاه بخور سرد کابانا مدل T-281
٪۴
۸۸۰,۰۰۰
۸۴۶,۳۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور سرد HEGEL مدل HYB-75
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد اپتیما optima مدل T-283
۷۲۳,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
بخور سرد منورا  مدل PH-403-20
۱,۷۳۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور دو لول سرد و گرم
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور صورت بیورر (beurer) آلمان مدل FS50
٪۱۵
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد مکسی مدل NK-3
۹۴۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بخور سرد مکسی مدل NK-6
٪۸
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۸,۹۷۶تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور صورت
٪۱۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور گرم سانی مدل SNT-115
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
-- دستگاه بخور سرد مدل Goal
۹۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور صورت سانی مدل SNT95
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور و رطوبت ساز ارشیا مدل AR-hf4580
٪۳
۸۹۰,۰۰۰
۸۶۳,۳۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور صورت نانو اسپری
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
دستگاه بخور بیورر آلمان  Beurer Luftbefeuchter LB 37
٪۹
۵,۶۴۳,۱۹۰
۵,۱۳۲,۳۲۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دستگاه بخور سرد مدل DW-3L
۵۸۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
دستگاه بخور سرد کابانا مدل T-588
٪۲۶
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۹,۹۹۹تومان
(32 دقیقه پیش)
دستگاه بخور سرد مدل NMS 2022
۸۰,۸۹۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
لیست قیمت بخور و مرطوب کننده هوا هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بخور و مرطوب کننده هوا از لیست قیمت بخور و مرطوب کننده هوا کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بخور و مرطوب کننده هوا کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بخور و مرطوب کننده هوا های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بخور و مرطوب کننده هوا های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۳۶۹,۶۹۳ تومان تا ۱,۶۷۴,۰۷۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بخور و مرطوب کننده هوا در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بخور و مرطوب کننده هوا به ترتیب الویت عبارتند از امسیگ,وکتو,بیورر,برمد, ...