ایمالز

لیست قیمت اسپلیتر (10 تیر)


FARANET HDMI SPLITTER 2PORT
۸۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر POE اچ آر یو آی HR-AF-PD12D
٪۱۵
۱۰۶,۰۰۰
۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
SPLITTER HL2003
۱۰,۹۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اسپلیتر 8 پورت V-net مدل HDMI با ویژگی FULL HD
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپیلتر HDMI وی نت V-net HDMI 4PORT 4K
۳۳۶,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اسپیلیتر مدل DSL-FILTER
۱۰,۵۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
میکروفیلتر microfilter (نویزگیر تلفن)
٪۲۷
۱۶۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Splitter Modem
۱۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر دی ایکس مدل DSL GG2003
٪۳۷
۱۵,۰۰۰
۹,۵۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 2 HDMI
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 8 VGA مدل MT-2508 250MHz
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 4 پورت Vga Pnet   200Mhz  Vga-2004
٪۶
۱۹۰,۰۰۰
۱۷۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر مودم ADSL
٪۲۹
۲۴,۰۰۰
۱۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر مدل sp-2008
۱۳,۱۴۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
Huawei HWSP 168 Spilitter
۱۶۵,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر1 به 2 پورت VGA قدرت 250MHz مدل FJGEAR
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اسپلیتر 4 پورت HDMI مدل H4
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
اسپلیتر مودم Tele TAS-02 ADSL
۲۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به5 HDMI مدل HD-4K501 برند PNET
۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نویزگیر تلفن
٪۲۲
۱۲,۵۰۰
۹,۸۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اسپلیتر پی نت P-net
۱۳,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 16 پورت HDMI وی نت مدل V016
۲,۹۲۲,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
Huawei HWSP-368 Splitter
۲۶۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر نتیس مدل ADS304AR
٪۱۳
۱۱۶,۰۰۰
۱۰۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
VGA Splitter 2 Port - 150MHz
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 4 پورت V-net مدل HDMI با ویژگی FULL HD
۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 4 پورت HDMI کی نت پلاس
۱,۳۳۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
HD-4K104 1x4 HDMI Splitter
۳۳۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر و اکستندر 1 به 2 HDMI لنکنگ مدل LKV712PRO
۳,۰۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اسپلیتر فیبر نوری 1 به 8 مدل SP1897
۲۰۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر HDMI مدل VER1.4
۱۸۵,۵۶۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
Splitter
۱۷,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
اسپلیتر VGA D-net پورت4 150MHZ
۲۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر فیبر نوری 1 به 16 مدل SP1897
۳۵۰,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر مدل DOP-HL2003
۱۴,۱۸۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 8 HDMI لایمستون مدل LS-HSP0108
۱,۹۳۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میکروفیلتر و نویزگیر تلفن
۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 4 AV ام تی ویکی مدل MT-431
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 2 پورت VGA پی نت مدل VGA-2002
۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Kvm چهار پورت P-net PS2 Auto
۳۰۹,۷۵۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 8 HDMI لنکنگ Lenkeng LKV318HDR-V2.0
۳,۰۴۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اسپیلتر 1 به 4 VGA دیتک مدل DT-7254
۶۲۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اسپلیتر هشت پورت HDMI لایمستون مدل LS-HSP0108
۲,۵۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
اسپیلیتر هوآوی مدل HWSP-168
۱۵۹,۷۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اسپلیتر 2 پورت VGA آتن مدل ATEN VS82
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
Spliter 1 To 4 VGA
۷۲,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Hdmi Splitter 2Port 3D
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
VGA-3508 1x8 VGA Splitter
۵۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 4 VGA 250MHz
۲۰۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اسپلیتر معمولی ADSl
۱۱,۹۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 2 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP142
۶۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
HDMI BI-DIRECTIONAL SWITCH  2PORT
۱۹۰,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر اکستندر HDMI لنکنگ Lenkeng LKV318-HDbitT-4.0
۱۶,۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر HDMI چهار پورت لندر مدل SP-14
۲۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر مدل SP-168
۲۹,۵۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 2 HDMI مدل 4Kx2K-1.4B
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اسپیلیتر تی تل مدل TAS-02
۲۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 8 پورت HDMI فرانت مدل FN-V189
۱۶,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اسپلیتر 4 پورت HDMI فرانت مدل FN-V149
۱۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 2 VGA نت پیل مدل VGA-2002
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
اسپلیتر و نویزگیر مودم ADSL دی نت
۱۶,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اسپلیتر کی نت پلاس مدل HDMI 1.4 3D KPS6441
۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اسپلیتر ADSl
۲۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
V-NET 4PORT MANUAL DATA SWITCH
۱۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 4 پورت HDMI برند lenkeng مدل LKV314-4K-HDbitT
۱۰,۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر K-NET ADSL
۵۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اسپیلتر HDMI وی نت V-net HDMI 2PORT 4K
۳۵۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
HDMI Splitter 2Port
۲۰۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر ( نویزگیر ) دی لینک
۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 8 پورت HDMI کی نت پلاس
۲,۶۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اسپلیتر 1 به 4 HDMI  کی نت پلاس مدل KPS644
۱,۳۳۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت اسپلیتر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت اسپلیتر از لیست قیمت اسپلیتر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر اسپلیتر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین اسپلیتر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر اسپلیتر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۰۷۱,۱۶۱ تومان تا ۱,۳۰۹,۱۹۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های اسپلیتر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب اسپلیتر به ترتیب الویت عبارتند از دی-لینک,فرانت,کی نت,لنکنگ, ...