ایمالز

لیست قیمت کیف و کاور CD (8 تیر)


CD cover scratch
۱۰,۰۰۰تومان
(33 دقیقه پیش)
کیف سی دی 80 تایی چرمی
۵۰,۰۰۰تومان
(33 دقیقه پیش)
کیف سی دی 40 تایی
۲۹,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 80 عددی کابیان کد 1116
۵۷,۸۰۰تومان
(۳ روز و ۱۰ ساعت پیش)
قاب دی وی دی 4 عددی AKO
۳,۸۵۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
قاب سی دی کریستال شفاف
۳,۵۰۰تومان
(33 دقیقه پیش)
کیف سی دی 40 تایی چرمی
۴۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
CD and DVD Case Pack of 5
۲۹,۳۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جای سی دی دو تایی ساده
۶۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پک سی دی 4 تایی قابدار
۶۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
قاب DVD
٪۲۵
۸,۰۰۰
۶,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
آلبوم CD و DVD پاپکو مدل 24 عددی کد CD-24R
۳۳,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کیف سی دی 80 عددی کابیان کد 802
٪۷
۷۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کیف سی دی 40 عددی
۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کاور سلفونی لوح فشرده
۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جای سی دی 4 تایی ساده
۷۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کاور سی دی ضد خش آرمو بسته 100 عددی
٪۲۱
۷۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰تومان
(33 دقیقه پیش)
کاور نایلونی CD بسته 50 عددی
٪۱۷
۱۵,۰۰۰
۱۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
قاب سی دی و دی وی دی پهن کف مشکی
۷,۳۵۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
قاب سی دی و دی وی دی ۲ عددی
۳,۲۵۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
قاب cd مشکی
۳,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
قاب DVD‌ شش تایی
۵,۱۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سلفون CD بسته یک کیلویی
۲۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پک سی دی دو تایی قابدار کوچک
۶۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پک سی دی 4 تایی مگنتی وپلکس
۷۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
جای سی دی 2 تایی مگنتی قابداربزرگ
۶۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پک سی دی 2 تایی تمام پلکس
۷۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 80 عددی
۵۴,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پاکت CD و DVD دو عددی پاپکو مدل CD-02
۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
آلبوم 72 عددی CD و DVD پاپکو
۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 80 عددی کابیان کد 1114
۷۶,۹۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جای سی دی فایلی 80 تایی AKO
۲۴۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 120 عددی کابیان کد 1201
۹۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کیف سی دی 128 عددی
۸۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
قاب دی وی دی تک 14 میل کریستال
۹,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کیف سی دی 120 عددی
۱۳۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
بسته 100 عددی کاور CD لب چسب
۱۵,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی ۴۰ عددی Ako
۲۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
قاب سی دی و دی وی دی ۸ عددی
۷,۲۵۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
قاب سی دی و دی وی دی ۴ عددی
۴,۸۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
قاب سی دی و دی وی دی ۱ عددی
۳,۱۵۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 120 عددی کابیان کد 2350
۸۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
کیف سی دی 40 عددی مدل فرهود
۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 40 عددی طرح دار کابین KABIAN
۵۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 40 عددی چرمی
۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کاور ضدخش لوح فشرده
۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
سلفون DVD بسته یک کیلویی
۸۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پک سی دی 2تایی مگنتی وپلکس K
۷۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پک سی دی 4  تایی تمام پلکس
۸۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پک سی دی 2 تایی نگیندار
۷۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پک سی دی 3 تایی ساده
۶۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
آلبوم CD و DVD پاپکو مدل 24 عددی زیپ دار
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
قاب dvd دوبل
۶,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی80 تایی
۳۷,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کاور دو طرفه 10 عددی CD/DVD
٪۳۳
۸,۸۰۰
۵,۹۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
باکس سی دی ako طرح تاس
۹۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کیف سی دی 120 عددی کابیان کد 1207
٪۲۳
۱۱۵,۰۰۰
۸۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کیف سی دی 120 عددی کابیان کد 1209
۱۰۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
کیف سی دی 80 عددی کابیان کد 1115
۷۶,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 40 عددی کابیان کد 406
۴۳,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
جلدCDپلاستیکی
۱۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 40 عددی کابیان کد 408
۲۹,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کیف سی دی 80 عددی مدل PP147E80
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
قاب بلوری شفاف کریستال
۹,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سلفون سی دی کیلویی
۸۵,۰۰۰تومان
(۱۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
قاب دی وی دی 8 عددی AKO
۶,۴۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کیف سی دی 80 عددی XP-PRODUCT
۵۳,۹۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
قاب DVD دوبل کریستال بسته 2 عددی
۸,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کاور سلفون CD و DVD بسته 100 عددی
۱۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
آلبوم 24 عددی CD و DVD پاپکو
۵۵,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
قاب سی دی و دی وی دی 4 عددی مدل T204
۱۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
قاب سی دی 10 عددی کد HN128
۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کیف سی دی 136 عددی مدل G
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کیف سی دی 120 عددی کابیان کد 12012
٪۹
۹۷,۰۰۰
۸۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کاور سی دی ضد خش آکوا استار
۶۲,۴۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کیف سی دی 40 عددی کد 004
۳۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
قاب سی دی 12 عددی مدل HH182
۱۱,۲۲۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کیف سی دی 40 عددی مدل 1002
۲۳,۵۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جای CD / DVD کد 9090
۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
لیست قیمت کیف و کاور CD هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کیف و کاور CD از لیست قیمت کیف و کاور CD کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کیف و کاور CD کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کیف و کاور CD های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کیف و کاور CD های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۱,۵۵۰,۱۴۵ تومان تا ۳۸,۵۶۱,۲۸۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کیف و کاور CD در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کیف و کاور CD به ترتیب الویت عبارتند از کریستال,اپل,سامسونگ,پاپکو, ...