ایمالز

لیست قیمت ابزار لوله کشی


اینورتر گریتک (300 آمپر) arc300
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل RINV-250-V
٪۸
۶,۳۰۰,۰۰۰
۵,۸۰۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2113
٪۱۹
۴,۴۹۸,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200 N
٪۱۰
۵,۴۹۰,۰۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 250 آمپر گام الکتریک مدل Mini EL 252
٪۱۲
۸,۲۲۰,۰۰۰
۷,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری آروا مدل 2160
٪۲۰
۳,۹۹۸,۰۰۰
۳,۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2103
٪۲
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری آروا 315 آمپر ARC مدل 2119
٪۱۹
۶,۵۰۰,۰۰۰
۵,۲۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری ادون مدل TB-400
۱,۴۸۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کف کش اف اند جی مدل QDX 1.5-17-0.37 AF
٪۱۰
۱,۴۷۰,۰۰۰
۱,۳۳۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر 200 مگا آروا ARVA مدل 2170
٪۳
۲,۹۸۵,۰۰۰
۲,۸۸۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
قیچی ورقبر مستقیم نوا مدل NTT2305
٪۳
۳۳۵,۰۰۰
۳۲۴,۹۵۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پمپ کفکش اسکواردی 16 متری 2 اینچ مدل IC10-16-0.75F
٪۱۰
۲,۰۵۰,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری ایران ترانس 200 آمپر Iran Trans IT200M
٪۷
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری آروا 160 آمپر Arc مدل 2116
٪۱۸
۲,۴۹۸,۰۰۰
۲,۰۴۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
کفکش 32 متری 1 اینچ مدل QDX1.5-32-0.75
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117
٪۱۵
۱,۹۹۸,۰۰۰
۱,۶۸۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پمپ کف کش 12 ولت دراپ مدل ZQB-12
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری فراجوش 250 آمپر
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
رابط فلکسی رادیاتور
۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری تک فاز 200 آمپر جاب مدل MCT-200
٪۱۴
۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۳۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
سر شیلنگی 2*2/5
۱۱,۷۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
لجن کش 8.5 متری 2 اینچ BMV مدل SQS900F
٪۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفکش استیل(شناوری) 70 متری 1 اینچ CNB مدل 4SKM100
٪۶
۳,۲۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پمپ کف کش محک مدل M-2-30
٪۵
۷,۰۸۰,۰۰۰
۶,۷۲۶,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ادون مدل LV-200S
٪۱۰
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۷۹۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
قیچی ورق بر آیرون مکس مدل IM-2550
٪۸
۹۷,۰۰۰
۸۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پمپ کف کش دراپ مدل SPI900B
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
شیر سرویس جوشکاری
۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری سلولزی آروا 315 آمپر مدل 2162
٪۱۷
۶,۹۸۰,۰۰۰
۵,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
فیتینگ برنجی تانکر متوسط
۲۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
سه راه جوشی 2/5
۷,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
سه راه شیلنگ گاز
۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
زانو پرسی دیواری نیوپایپ 20×20
۴۳,۵۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
کلید شیر خودکار سایز 3/4 اینچ
۱۱,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 400 آمپر پاور مدل MMA-400
٪۳۳
۲,۸۰۰,۰۰۰
۱,۸۷۸,۸۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سرپیک جوشکاری آروا مدل 2211
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری ادون مدل TB-300
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 200 آمپر مدل پروتک ARC200  Protec
٪۱۳
۴,۸۵۰,۰۰۰
۴,۲۱۹,۵۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری  250 آمپر CO2 ایران ترانس مدل MIG 250 P
٪۱
۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پمپ کف کش 24 ولت دراپ مدل ZQB-24
۹۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفکش 2 اینچ 34 متری LEO KBZ 23.7
٪۵
۲۱,۷۳۰,۰۰۰
۲۰,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سر شیلنگی 3*2 ریختگی
۲۲,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
سرشیلنگی گاز 1/2
۶,۵۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
چهار راه برنجی گاز
۲۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
خرطومی برق 13
۱۱,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
رگلاتور آرگون دوفلومتر گسبار
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر پروانه ای پلیمری سایز 3 اینچ
۴۱۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
نازل پاور مکس 65 آمپر11
۱۸۸,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شعله پوش هواخنک 160
۳۱,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
گازپخش کن P30
۳۲,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
ژل آنتی اسپاتر ترافیمت ایتالیا UN2922
۲۷۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
گرمکن دوشی ۸ گلور سوئیس
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 200آمپر جوشا مدل Mini EL 202 G CELL
٪۱۲
۱۰,۵۹۸,۰۰۰
۹,۲۷۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
اتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل فیوژن
٪۱۴
۱,۶۸۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اینورتر جوشکاری 300 آمپر MMA ایران ترانس مدل IT 300 CE
٪۳
۸,۷۹۰,۰۰۰
۸,۵۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ کفکش ایران پمپ 2 اینچ مدل NCL 35.6.2
٪۵
۷,۱۰۰,۰۰۰
۶,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
خمکن وسترون تایوان Westron مدل 404L
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
اینورتر جوش گام الکتریک جوشا مدل ECO 3202
٪۱۸
۴,۶۶۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
نازل پرده آب استیل 70 سانتی
۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
شیر خودکار فنری 1/2
۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
خرطومی با زیراب بلند
۲۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
درب بخاری 15 استیل
۲۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
تبدیل جوشی 2 به 2/5
۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
اینورتر روماکس (200 آمپر)romax
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سر نقطه جوش کوتاه
۲۰,۵۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
نازل CB150 1/1
۳۴,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
نازل پاور مکس 85 آمپر13
۱۸۸,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
دسته برش ویکتور چینی 2 تیکه
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
گپ پلاسما S65 ترافیمت
۴۶۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
شیلنگ گاز 4×6 بینزل
۱۸,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
آداپتور هوا خنک بهجوش
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
شیلنگ گاز مشکی لاستیکی
۱۸,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
سوزن گیر 1/6  SR24 ترافیمت ایتالیا
۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
گرمکن کوره ای اکسی توربو ایتالیا
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
سردنده جوشی سایز 5
۷,۷۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
سری برش زینسر
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
قیچی ورق بر J04-250S ستافرم
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
لیست قیمت ابزار لوله کشی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ابزار لوله کشی از لیست قیمت ابزار لوله کشی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ابزار لوله کشی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ابزار لوله کشی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ابزار لوله کشی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۴۸۰,۵۰۶ تومان تا ۴,۲۵۳,۹۵۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ابزار لوله کشی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ابزار لوله کشی به ترتیب الویت عبارتند از آروا,ادون,محک,رونیکس, ...