ایمالز

لیست قیمت ساختمان و فضای عمومی

لیست قیمت ساختمان و فضای عمومی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ساختمان و فضای عمومی از لیست قیمت ساختمان و فضای عمومی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ساختمان و فضای عمومی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
3,563,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪57
1,339,520
579,600
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪20
1,522,800
1,225,800
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
822,375 تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪51
1,702,000
839,960
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
541,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
10,400,000 تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
٪5
87,000
83,000
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
860,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪25
1,486,800
1,108,800
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
159,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
49,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
2,921,000 تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
3,464,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪54
1,599,880
738,760
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪7
224,700
209,100
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪10
370,552
333,496
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
3,036,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
2,870,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪47
2,148,200
1,136,200
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
51,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪28
748,640
538,490
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
149,000 تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
٪54
1,507,880
699,200
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
228,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪10
519,900
467,370
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪19
229,800
187,000
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪52
1,825,280
884,120
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
5,800,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
168,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
82,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
6,150,000 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
3,554,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪5
87,000
83,000
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪5
65,000
62,000
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪45
5,500
3,000
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
3,535,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪20
410,000
328,000
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪28
4,198,700
3,043,000
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
2,473,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪14
7,900,000
6,800,000
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
3,167,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
1,980,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪14
1,579,700
1,359,000
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪54
1,553,880
721,280
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪20
1,522,800
1,225,800
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪28
3,049,800
2,210,000
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪7
75,000
69,500
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
315,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
1,100,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪16
1,320,000
1,108,800
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
٪1
527,294
521,675
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪28
1,304,300
939,000
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪5
1,777,800
1,688,910
تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
649,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
2,771,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
3,500,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
362 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
5,082,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪28
2,022,000
1,455,000
تومان
(۴ ساعت پیش)
٪28
2,981,600
2,161,000
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪30
1,268,400
887,880
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
7,553,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪7
5,038,000
4,685,000
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
53,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪49
2,226,400
1,136,200
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
4,210,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪8
157,221
144,747
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪54
1,439,800
662,400
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
2,783,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪15
3,549,000
3,016,650
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪5
1,662,000
1,578,000
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪20
932,600
746,080
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪28
2,869,100
2,060,000
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
650,000 تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
266,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
1,650,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
130,000 تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪28
2,901,300
2,103,000
تومان
(۱۶ ساعت پیش)