ایمالز

لیست قیمت ساختمان و فضای عمومی

لیست قیمت ساختمان و فضای عمومی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ساختمان و فضای عمومی از لیست قیمت ساختمان و فضای عمومی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ساختمان و فضای عمومی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
٪15
4,849,500
4,122,075
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪10
2,300,000
2,070,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
5,415,000 تومان
(۲۳ ساعت پیش)
٪8
100,000
91,800
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
1,850,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
695,520 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪6
4,787,000
4,519,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
1,363,440 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪10
6,613,000
5,925,000
تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪10
5,300,000
4,770,000
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
7,859,150 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
1,917,648 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
22,000,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪11
1,478,400
1,320,000
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪20
3,383,400
2,707,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
9,000,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪12
1,500,000
1,320,000
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
886,512 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
2,480,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪8
4,026,000
3,716,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
55,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪20
3,623,300
2,899,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪10
5,305,000
4,753,000
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
26,500,000 تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
480,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
818,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪21
907,000
716,500
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
13,500,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
55,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
1,860,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪5
4,960,000
4,710,000
تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
20,000,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪8
100,000
91,800
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
178,700 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪20
3,406,000
2,725,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
623,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪12
2,007,000
1,764,000
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪11
4,258,800
3,790,300
تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
665,000 تومان
(۳ ساعت پیش)
2,834,000 تومان
(۳ ساعت پیش)
٪18
1,527,100
1,251,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
951,648 تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
3,538,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
77,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪12
1,433,000
1,261,040
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
8,500 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
184,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
10,681,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
594,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
15,398,460 تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
1,345,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
1,502,000 تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
٪10
6,239,000
5,590,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪10
4,700,000
4,230,000
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
٪45
5,500
3,000
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
68,500 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪15
10,187,500
8,659,380
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪6
4,705,000
4,437,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪23
700,700
537,000
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
629,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪8
750,000
690,000
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
3,000,000 تومان
(۳ ساعت پیش)
1,325,484 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
98,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
261,500 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪15
5,685,000
4,809,000
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪23
3,002,000
2,311,540
تومان
(۳ ساعت پیش)
216,500 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
4,312,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪23
1,402,800
1,075,000
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
22,000,000
20,900,000
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪20
3,529,200
2,823,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪20
4,006,200
3,205,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
1,352,000 تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
1,500,000 تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
٪10
1,461,075
1,314,968
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
6,500,000 تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪8
100,000
91,800
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪14
2,620,000
2,260,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪15
2,875,800
2,444,430
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
383,000 تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
٪9
2,850,000
2,580,000
تومان
(۳ ساعت پیش)