ایمالز

لیست قیمت ساختمان و فضای عمومی

لیست قیمت ساختمان و فضای عمومی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ساختمان و فضای عمومی از لیست قیمت ساختمان و فضای عمومی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ساختمان و فضای عمومی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
٪17
3,656,000
3,034,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪13
88,000
76,500
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪18
8,448,900
6,928,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪27
230,000
169,000
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
1,827,120 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
11,247,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
3,600,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
120,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪10
2,352,000
2,114,500
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪33
48,000
32,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪7
8,500,000
7,905,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
509,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
3,550,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪13
88,000
76,500
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪3
2,900,000
2,800,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
7,670,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
110,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
3,650,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
50,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
6,786,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪20
5,547,437
4,437,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
5,292,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪8
184,000
169,000
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
٪17
4,803,000
3,980,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
1,794,920 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪18
8,080,700
6,626,174
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪2
560,000
550,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪11
1,782,500
1,588,761
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
22,196,532 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪4
125,000
120,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪10
2,284,000
2,053,400
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
23,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪17
6,340,000
5,263,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪17
4,710,000
3,900,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪17
1,161,200
961,700
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪10
9,450,000
8,505,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
2,020,320 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪19
785,000
635,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪24
84,000
64,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
31,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪17
10,937,000
9,077,710
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
12,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪5
945,000
895,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪18
939,500
771,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪14
357,000
306,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪10
4,970,000
4,471,800
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
110,000 تومان
(۱۸ ساعت پیش)
٪11
3,804,800
3,386,272
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
215,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪24
1,949,900
1,491,600
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪30
2,050,000
1,445,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪19
785,000
635,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)