دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت میز و صندلی کافه (11 آذر)


صندلی رستورانی نیلپر OCF 666
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۹
۱,۷۴۰,۰۰۰
۱,۵۸۰,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
صندلی رستورانی ثابت راحتیران مدل C540P
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی رستورانی تاشو راحتیران مدل C710T
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میز مستطیل 115*75 ناصر پلاستیک کد 821
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۷۷۰,۰۰۰
۷۳۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ست میز و صندلی ۶ نفره صبا کد ۵۰۲۶
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 515K
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۳۱۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 232
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۱,۳۷۰,۰۰۰
۱,۳۰۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی لیو مدل T53u
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۶,۱۰۰,۰۰۰
۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی تاشو مدل C750P راحتیران
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۸
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۲۷۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میز چهار نفره راحتیران مدل B915
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۸
۲,۷۹۰,۰۰۰
۲,۵۶۶,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی رستورانی راحتیران مدل C540T
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۸
۱,۵۸۰,۰۰۰
۱,۴۵۳,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پایه میز مربع استیل pt-125
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی رستورانی نیلپر مدل REF 445
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی رستورانی نیلپر مدل OCF 418X
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۹
۸۰۰,۰۰۰
۷۲۴,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میز و صندلی چهار نفره رستورانی نیلپر R418X4
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۹
۵,۹۲۰,۰۰۰
۵,۳۸۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی آشپزخانه و رستورانی لاله کد O300
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی کافی شاپ و رستوران نظری P881
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی رستورانی نظری مدل ورونیکا کد P921
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی رستورانی نیلپر مدل REF 667
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۷۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 505X
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۲,۴۶۰,۰۰۰
۲,۳۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 315K
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۰۳۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی نیلپر مدل REF 464
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۱,۷۲۰,۰۰۰
۱,۶۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی و کافی شاپی راحتیران مدل C710P
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۸
۱,۰۶۰,۰۰۰
۹۷۵,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی و کافی شاپی نیلپر مدل REB 333Y
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۱,۲۲۰,۰۰۰
۱,۱۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی و کافی شاپی نیلپر مدل REB 533Y
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۴۳۰,۰۰۰
۱,۳۵۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز اپن و بار JAB2
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی مدل REF563 نیلپر
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۶۱۰,۰۰۰
۱,۵۲۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میز مستطیل 140*80 نظری مدل W493
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 450
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۹
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۴۹۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی رستورانی نیلپر مدل REF 467
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۹
۱,۷۸۰,۰۰۰
۱,۶۱۶,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
مبل رستورانی پونتو پایه فلزی برند نظری
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز اپن و بار JAB1
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی راحتیران مدل C811
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی رستورانی راحتیران مدل C807
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۸
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۴۶۲,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میز گرد با پایه چوبی راش mz-119
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز مربع ۸۰ پایه چوب راش mz-117
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی فلزی اطمینان تاجی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی پلاستیکی نظری ۸۰۱
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی مدل درسا پایه ایفلی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی نیلپر مدل OCF 518X
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۹۵۰,۰۰۰
۸۵۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی رستورانی و کافی شاپی نیلپر مدل REB 433
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی رستورانی و کافی شاپی نیلپر مدل REB 533
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۲۸۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی رستورانی و کافی شاپی نیلپر مدل REF 446i
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۶۲۰,۰۰۰
۱,۵۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نیمکت مدل Nivhome2021
(۲۲ ساعت پیش)
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز رستورانی راشن مدل RF600M
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی نیلپر مدل SH553
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۹
۱,۶۱۰,۰۰۰
۱,۴۶۲,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میز اپن و بار JAB6
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز مستطیل پایه چوبی استیل هامون مدل T11
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میز پایه چوبی گرد نگین MR108
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۷۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چهار پایه میلگردی اطمینان ۴۵ سانتی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی پلاستیکی نظری ۵۹۰
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست میز و صندلی ۴ نفره صبا کد ۵۰۲۷
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پلاستیکی نظری مدل 509
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی نظری مدل فشن کد P440
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی نیلپر مدل OCF 553
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۱,۶۱۰,۰۰۰
۱,۴۶۱,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی نیلپر مدل OCF 415X
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۱,۱۸۰,۰۰۰
۱,۰۶۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی نیلپر مدل OCF 315X
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۱,۰۱۰,۰۰۰
۹۱۴,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 415K
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۶۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ست رستورانی نیلپر مدل REG 315X4
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۳۱۳,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی و کافی شاپی نیلپر مدل REB 433Y
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۱,۳۶۰,۰۰۰
۱,۲۳۴,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میز فلزی پانچ ال به همراه شیشه مدل Typo
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵,۷۵۵,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی چوبی کد007
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی چوبی کافی شاپی کد 1363
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز اپن و بار دو نفره کدST136
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز اپن و بار JAB269
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی چهارپایه فلزی مدل کامفورت
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی رستورانی کد S410
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز چند منظوره مدل 1024 جهانتاب
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۸
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی کاملیا آذران تحریرات
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی پایه چوبی بدون تشک ماهور
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ویهان صندلی رستورانی ویهان مدل R83 رنگ شیری
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی بریس استیل هامون مدل BRT63
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی داووس استیل هامون مدل DATW طرح 3
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ایزی استیل هامون مدل ETW
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پایه چوبی نگین MR107
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز رستورانی اطمینان ۲۲۹
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پایه فلزی ۲۱۶
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز فلزی اطمینان ۲۳۰
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه میز استیل با صفحه ۲۵ میل وکیوم ms-109
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی آرام گستر مدل 212NY100
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۳۴۰,۰۰۰
۱,۲۷۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز آموزشی نظری با پایه لوله ای مدل 620
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی مدل درسا پایه سرامیکی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی ویهان مدل R80 پایه چوبی
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست رستورانی نیلپر مدل REG 418X4
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶,۴۵۲,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مبل رستورانی بدون لمسه برند نظری
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی و کافی شاپی راحتیران مدل C430P
(۱۳ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۸
۱,۳۱۰,۰۰۰
۱,۲۰۵,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی رستورانی و کافی شاپی مدل C811
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۸
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۴۶۲,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی و کافی شاپی نیلپر مدل REB 333
(۱۱ روز و ۸ ساعت پیش)
٪۵
۱,۱۴۰,۰۰۰
۱,۰۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز رستورانی راشن مدل RF650MD
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز مستطیل 88*138 کد 545 نظری
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز صفحه PVC پایه کروم مستطیل 80*120 کد 651 نظری
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز مستطیل 80*140 تریا نظری
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی راشن مدل RF620
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی راشن مدل RF630
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز اپن و بار آنتیک کد N883
(۱۴ روز و ۲۱ ساعت پیش)
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی کد S400
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی کد S420
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز مستطیل صنایع نظری پایه سه پر چدنی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی ویهان مدل R80
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز رستورانی پایه فلزی اطمینان ۲۲۸
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز شیشه ای پایه فلزی اطمینان ۲۱۱
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی مبله اطمینان رز ۲۰۱ چرمی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی پایه فلزی اطمینان S222
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی پایه فلزی اطمینان ۲۲۲
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی پایه فلزی رز
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه میز استیل با  صفحه مربع ۸۰ ms-112
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۲۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی ویهان مدل R78
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۴۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی نظری مدل مایا کد N806
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی تیکاند P-200
(۱۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۱۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی ویهان مدل R78 پایه چوبی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه میز مربع استیل برند نظری
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی رستورانی و کافی شاپی راحتیران مدل C-240-P
(۱۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۸
۹۹۵,۰۰۰
۹۱۵,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز رستورانی راشن مدل RF640M
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3
لیست قیمت میز و صندلی کافه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میز و صندلی کافه از لیست قیمت میز و صندلی کافه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میز و صندلی کافه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین میز و صندلی کافه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر میز و صندلی کافه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۱۴۸,۰۹۳ تومان تا ۲,۶۲۵,۴۴۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های میز و صندلی کافه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب میز و صندلی کافه به ترتیب الویت عبارتند از نیلپر,راحتیران,کافه,استیل, ...