ایمالز

لیست قیمت میز و صندلی کافه


صندلی رستورانی نظری مدل مایا کد N806
٪۴۶
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی رستورانی N103 شفق
۷۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
صندلی پلاستیکی نظری ۵۹۰
۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی رستورانی لیو مدل T53u
٪۵
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی بریس استیل هامون مدل BRT63
٪۴
۵۵۹,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
میز پایه فلزی ۲۱۶
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پایه چوبی صندلی راش pt-126
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی پلاستیکی نظری ۸۰۱
۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
مبل رستورانی نظری مدل ناپولی کد F105
٪۱۰
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۲۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
ست میز و صندلی رستورانی نهالسان مدل 120
٪۱۷
۴,۷۷۴,۰۰۰
۳,۹۴۲,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
ست میز و صندلی رستورانی نهالسان مدل 630
۴,۴۰۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
ست میز و صندلی رستورانی نهالسان مدل 930
۴,۲۸۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
میز چهار نفره راحتیران مدل B915
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
صندلی ایزی استیل هامون مدل ETI پایه ایفلی طرح خاص
٪۷
۱,۵۷۰,۰۰۰
۱,۴۶۰,۱۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
میز پایه چوبی نگین MR107
۱,۵۲۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
میز رستورانی اطمینان ۲۲۹
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
میز پایه چوبی گرد نگین MR108
۱,۰۹۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
میز پایه چدنی PT123
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
میز فلزی اطمینان ۲۳۰
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی مبله اطمینان رز ۲۰۱ چرمی
۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
صندلی کافی شاپ و رستوران نظری P881
٪۶
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میز گرد با پایه چوبی راش mz-119
۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
چهار پایه فلزی اطمینان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی پایه فلزی اطمینان S222
۸۶۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی پایه فلزی اطمینان ۲۲۲
۸۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
صندلی فلزی اطمینان تاجی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پایه میز مربع استیل pt-125
۷۷۴,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی رستورانی N104 شفق
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
میز کافه ای چوب و رزین طرح ابروباد
٪۶
۸۰۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی رستورانی آرام گستر مدل 212NY100
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی سیمرغ دسته دار
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
میز پلاستیکی نظری مدل 509
٪۲
۶۰۰,۰۰۰
۵۸۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نظری مدل ورونیکا کد P921
٪۱۳
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۶۹۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میز آموزشی نظری با پایه لوله ای مدل 620
٪۵
۷۸۰,۰۰۰
۷۳۹,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
۴۰۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی مدل REF563 نیلپر
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی ویهان مدل R80 پایه چوبی
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۷
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۱,۵۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر مدل REF 446
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر مدل REF 445
٪۷
۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۱۹۰,۴۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر مدل OCF 518X
٪۷
۷۱۰,۰۰۰
۶۶۰,۳۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر مدل OCF 418X
٪۷
۵۹۰,۰۰۰
۵۴۸,۷۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر مدل OCF 415X
٪۷
۹۲۰,۰۰۰
۸۵۵,۶۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر مدل OCF 315X
۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 666
٪۷
۱,۳۴۰,۰۰۰
۱,۲۴۶,۲۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 515K
٪۷
۱,۳۲۰,۰۰۰
۱,۲۲۷,۶۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 505X
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 450
٪۷
۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۱۹۰,۴۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 415K
٪۷
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۱۹۹,۷۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 315K
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر OCF 232
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر مدل REF 467
٪۷
۱,۳۴۰,۰۰۰
۱,۲۴۶,۲۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر مدل REF 464
٪۷
۱,۳۱۰,۰۰۰
۱,۲۱۸,۳۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ست رستورانی نیلپر مدل REG 418X4
٪۷
۵,۰۶۰,۰۰۰
۴,۷۰۵,۸۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
ست رستورانی نیلپر مدل RٍٍEG 315X4
٪۷
۵,۷۳۰,۰۰۰
۵,۳۲۸,۹۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
میز و صندلی چهار نفره رستورانی نیلپر R418X4
٪۱۵
۵,۵۱۵,۴۰۰
۴,۷۰۳,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
صندلی رستورانی تاشو مدل C750P راحتیران
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی ثابت راحتیران مدل C540P
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
صندلی رستورانی نیلپر مدل SH553
٪۱۵
۱,۳۰۸,۰۰۰
۱,۱۱۴,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
ست میز و صندلی رستورانی نهالسان مدل 220
۵,۸۸۶,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۷ ساعت پیش)
ست میز و صندلی رستورانی نهالسان مدل 140
۳,۲۳۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
ست میز و صندلی رستورانی نهالسان مدل 530
۵,۷۴۹,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۷ ساعت پیش)
ست میز و صندلی رستورانی نهالسان مدل 730
۴,۴۰۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
ست میز و صندلی رستورانی نهالسان مدل 830
۴,۷۵۲,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
میز مستطیل پایه چوبی استیل هامون مدل T11
٪۷
۳,۹۹۰,۰۰۰
۳,۷۱۰,۷۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میز مستطیل صنایع نظری پایه سه پر چدنی
٪۶
۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۵۷۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
میز چند منظوره مدل 1024 جهانتاب
۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
میز بار نهالسان مدل پاراکس 60*60 سانتی متر
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
صندلی رستورانی راحتیران مدل C807
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
صندلی رستورانی راحتیران مدل C540T
٪۷
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
صندلی آشپزخانه و رستورانی لاله کد O300
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
صندلی ایزی استیل هامون مدل ETW
٪۵
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۲۲۷,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
صندلی پلاستیکی سورن ۱۰۱
٪۱
۴۲۰,۰۰۰
۴۱۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی رستوران برتویا بار
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
صندلی رستوران لارناکا
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
صندلی رستورانی مدل تورینو NV500
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
لیست قیمت میز و صندلی کافه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میز و صندلی کافه از لیست قیمت میز و صندلی کافه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میز و صندلی کافه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین میز و صندلی کافه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر میز و صندلی کافه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۲۵۰,۶۱۸ تومان تا ۲,۷۵۰,۷۵۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های میز و صندلی کافه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب میز و صندلی کافه به ترتیب الویت عبارتند از نیلپر,رویال