ایمالز

لیست قیمت لوح فشرده (11 تیر)


سی دی خام دکتر دیتا Dr.Data
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دی وی دی خام دکتر دیتا Dr.Data
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
CD 52X Epro
۲۰۵,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام باجت Budget DVD-R
۴,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
CD خام vancover-باکس 50 عددی
۱۹۸,۷۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام کرونا
۱۸,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام سونی Sony DVD-R
۷,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
CD 52X Blue Ocean
۱۶۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دی وی دی خام کداک بسته 50 عددی
۳۱۰,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام ایپاک Epoch CD-R
۲۱۵,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام پرینکو کد 111 بسته 4 عددی
۱۶,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
CD خام FORTEX شیرینک 50 عددی
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
CD 52X Final
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
DVD خام لوتوس باکس دار 50 عددی
۱۸۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
DVD 16X Epro
۱۷۵,۵۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
CD 52X Arita
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام سونی مدل R بسته 3 عددی
۲۲,۹۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
دی وی دی خام مدل 9 گیگابایتی بسته 20 عددی
۳۵۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
دی وی دی پرینکو Princo Budget DVD
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کیت ده عددی سی دی BLEST
۴۲,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
Sony DVD(پک 50 عددی)
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام گاردین باکسدار 50 عددی
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
CD 52X Dr.Data printable
۲۰۴,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام دیتالایف مدل 015 بسته 15 عددی
۸۷,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام سونی مدل CD-R
۱۹,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دی وی دی خام کداک مدل Re-Writable
۳۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام مدل 9 گیگابایتی
۴۵,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام سونی مدل Supremas بسته 5 عددی
۴۸,۷۸۰تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
CD خام باجت BUDGET بسته ۵۰ عددی
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دی وی دی خام VISTAC مدل DVD-R 16X
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام سونی بسته 50 تایی
۴۷۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دی وی دی خام سونی مدل DVD-RW بسته 3 عددی
٪۱۷
۱۸۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام پرینکو پک 50 عددی
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
کیت ده عددی دی وی دی BLEST
۳۹,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام کینگ باکس دار
۲۲۷,۴۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
بلوری خام 50 گیگ پرینتیبل
۴۷,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سی دی کینگ بسته ۵۰ عددی
۱۶۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
DVD 16X Budget
۱۷۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام پارسیکار مدل JM4000
۲۶,۱۰۰تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام باجت مدل R80 بسته 50 عددی
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
بلو ری خام بینگو مدل BD-R 6-12X بسته 50 عددی
٪۲۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
دی وی دی خام پرینکو مدل DVD-R بسته ۴ عددی
۲۶,۷۴۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
دی وی دی خام ونکور کد 015 بسته 15 عددی
۱۱۷,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU50 بسته 50 عددی
۲۳۷,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
دی وی دی خام مدل DVD9 بسته 30 عددی
۴۵۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام مدل DVD9 بسته 4 عددی
۹۱,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام آپیا  مدل 1011192 بسته 50 عددی
۴۴۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
سی دی خام فینال مدل FN1
۱۵,۹۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
بلو ری خام مکسل مدل PD-23SL
۴۵,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام مدل  Blue Ocean مجموعه 9 عددی
۴۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سی دی خام مدل Blue Ocean بسته دو عددی
۱۶,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
دی وی دی خام مدل DVD 9 بسته 15 عددی
۲۷۶,۰۵۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
دی وی دی خام پرینکو مدل  DVD-R 4.7 بسته 600 عددی
۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
دی وی دی خام پرینکو مدل DVD-R بسته 200 عددی
۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
سی دی خام مدل O21 بسته 50 عددی
۲۰۹,۹۰۰تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام اپرو مدل 1102354
۲۰۷,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
سی دی خام اریتا کد ARI2 بسته 10 عددی
٪۲۲
۷۷,۷۶۰
۶۰,۵۵۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام لوتوس مدل LU بسته 50 عددی
٪۱۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
مینی سی دی خام مدل طرح دار کد 1422
۱۶,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
DVD خام فینال Final بسته ۵۰ عددی
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
DVD خام Dr.Data بسته ۵۰ عددی
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام میکروسل مدل X50 بسته 50 عددی
۱۸۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سی دی خام اپوچ مدل ep19 بسته 5 عددی
۳۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
سی دی خام ونکوور باکس دار
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
دی وی دی خام ونکوور باکس دار
٪۷
۲۱۲,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
لیست قیمت لوح فشرده هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت لوح فشرده از لیست قیمت لوح فشرده کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر لوح فشرده کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین لوح فشرده های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر لوح فشرده های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۵۲,۸۵۰ تومان تا ۳۰۹,۰۳۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های لوح فشرده در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب لوح فشرده به ترتیب الویت عبارتند از کریستال,بلست,دیتالایف,سونی, ...