ایمالز

لیست قیمت چمن مصنوعی (10 تیر)


گرین وال(دیوار سبز) شبدر 100
۳۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل پاتینگ
٪۳
۱۵۵,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تایلی مدل وندا (تکی)
٪۱۰
۴۶,۰۴۰
۴۱,۳۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزیینی مدل اسپرینگ 25 دو لایه
۲۰۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل سنبل
۱۳۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
چمن مصنوعی 25 میل 1*0/5
٪۹۸
۴,۰۷۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
 چمن مصنوعی طرح صدف 25
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
چمن مصنوعی دوبافت پاییزه ۳۵ میل کد ۱۰۱۸
٪۱
۴۲۰,۰۰۰
۴۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
چمن مصنوعی نواری مدل وندا (کارتنی)
٪۸
۵۹۵,۰۰۰
۵۴۵,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی نواری مدل وندا (تکی)
٪۱۰
۶۳,۰۰۰
۵۶,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گرین وال(دیوار سبز) فنس چمنی چشمه 4*4
٪۵۰
۵,۹۸۰,۰۰۰
۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل رویال بلژیکی 25 میل
۲۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزئینی مدل آوانا 15
٪۵
۱۷۰,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزیینی مدل مانا 25
٪۲
۲۲۵,۰۰۰
۲۲۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزئینی ارتفاع ۱۱ میل- عرض ۲ متر
٪۵
۱۴۸,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزئینی  ۲۵ میلیمتری  vip
۲۱۲,۹۳۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فنس چمنی عرض 1.5 متر چشمه 4 و 5 سانت کد GF2
٪۸
۲۹۵,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تایلی مدل سانا (تکی)
٪۱۵
۶۰,۰۰۰
۵۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
فنس چمنی و دیواره سبز چشمه 5 سانتی متری
٪۵۰
۵,۴۸۰,۰۰۰
۲,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی آدینا 25 میلی
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزیینی تابان 15
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزئینی  مدل پایا  ۲۵ میلیمتری
۱۷۰,۱۳۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزئینی  مدل خزان  ۳۲ میلیمتری
۲۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی زیبا 25 میل
۲۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی صدف 25 میلی
٪۴
۱۹۷,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
 چمن مصنوعی طرح پاپیروس 25
٪۳
۱۸۰,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی لیون 35 میل
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی وارداتی سی سی گراس مدل گرین (چهار متری)
٪۱۸
۱,۳۲۸,۶۸۰
۱,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی وارداتی سی سی گراس مدل گرین (دو متری)
٪۲۰
۶۸۴,۴۰۰
۵۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی آسیاچمن مدل صدف 25 میل ملانژ
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی رولی سانا (نیم متری)
٪۲۱
۱۴۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دیوار سبز – تایل ۲۵ در ۲۵ – مدل داوودی سبز دو رنگ
٪۷۵
۱۵۹,۱۲۰
۳۹,۷۸۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دیوار سبز – تایل ۳۰ در ۴۰ – مدل لیندا فلفلی
٪۷۵
۲۰۹,۹۱۶
۵۲,۴۷۹تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مارال 10 میل
۱۶۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
 چمن مصنوعی طرح چارمر 25
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل ماهونیا ۲۵ میل
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی آسیاچمن مدل رویال 25 میل
۲۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن رولی سانا (یک متری)
٪۱۲
۲۳۰,۰۰۰
۲۰۱,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی وندا (نیم متری)
٪۱۱
۱۰۲,۰۰۰
۹۰,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی وندا (2 متری)
٪۱۱
۴۱۰,۰۰۰
۳۶۳,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تایل سایه 25 میل
۵۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تایلی مدل وندا (کارتنی)
٪۱۲
۳۷۹,۹۲۰
۳۳۴,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی وارداتی سی سی گراس مدل گرین (سه متری)
٪۱۸
۹۹۱,۴۸۰
۸۱۷,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزیینی مدل ترنم 25
٪۵
۱۸۰,۰۰۰
۱۷۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی موکتی (یک متری)
٪۵
۱۷۰,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی رولی سانا (یک متری)
٪۸
۲۴۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
فنس چمنی مدل چشمه 4*4
۲۹۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزئینی  مدل زنبق  ۴۰ میلیمتری
۲۹۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل 10 میل موکتی سایز 5.5x2 متر
٪۶
۱,۹۶۵,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی آمیتیس (عرض 2متر) | 325
۳۷۸,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی ۴۵ میل  1*1
٪۷۵
۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مینا 25 میل
۲۱۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
چمن مصنوعی آوا 25 میل
۲۱۷,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
چمن مصنوعی صنوبر 25 میل
۱۷۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی الیزا 35 میل
۲۵۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی چمنزار مدل صحرا 25 میلی متر
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل یاس
۱۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل رویال ۲۵ آسیا
۲۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مانا چمن مدل سوسن 11
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی وندا (3 متری)
٪۱۲
۶۷۸,۰۰۰
۵۹۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی موکتی (4 متری)
٪۱
۶۵۰,۰۰۰
۶۴۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی فیبریلیت 50 میلی
۲۵۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل 25 سایز 2x3 متر
٪۵
۱,۵۶۵,۰۰۰
۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل 10 میل سایز 1.5x2 متر
٪۱۸
۵۷۰,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل Europe-E-lite16 سایز 3.5×2 متر
۱,۵۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل موکتی بهاری A8 سایز 2×5 متر
۱,۵۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی گرین (عرض 2متر) | 327
۲۷۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی میترا 15 میل
٪۹۵
۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
چمن مصنوعی فلورا 12 میل
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی رویال 25 میلی
٪۴
۱۹۷,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تینا 25 میل
۳۱۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
چمن مصنوعی آتوسا 40 میل
۴۰۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی چمنزار مدل ماهونیا
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی طرح استون فیلد 36
۴۰۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن فوتبالی آرژانتینی
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
چمن مصنوعی درسا 8 میل
۱۳۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی درسا 11 میل
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل اسپیریت
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تک بافت بهاره ۲۵ میل کد ۱۰۱۶
٪۴
۱۹۷,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲ ساعت پیش)
چمن مصنوعی دوبافت بهاره ۲۵ میل کد ۱۰۱۵
٪۴
۱۹۷,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی بهاره ۲۷ میل کد ۱۰۱۴
٪۸
۱۹۵,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزیینی مدل بهار 25
۱۷۴,۳۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
چمن مصنوعی نواری سی سی گراس کارتنی
٪۸
۶۴۰,۰۰۰
۵۸۷,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن رولی موکتی (4 متری)
٪۸
۶۵۰,۰۰۰
۵۹۴,۸۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن رولی موکتی (2 متری)
٪۱۱
۳۳۵,۰۰۰
۲۹۷,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن رولی موکتی (یک متری)
٪۱۳
۱۷۰,۰۰۰
۱۴۸,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن رولی موکتی (نیم متری)
٪۱۲
۸۵,۰۰۰
۷۴,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تایلی
٪۸
۵۱,۰۰۰
۴۶,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن رولی سانا (نیم متری)
٪۱۱
۱۱۳,۰۰۰
۱۰۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن نواری سی سی گراس ایران
٪۱۰
۶۹,۵۰۰
۶۲,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی وندا (4 مترِی)
٪۱۱
۸۱۵,۰۰۰
۷۲۶,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی وندا (3 مترِی)
٪۱۱
۶۱۰,۰۰۰
۵۴۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی وندا (یک متری)
٪۱۳
۲۱۰,۰۰۰
۱۸۱,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فنس چمنی چشمی 4 سانتیمتر
۲۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی طرح موکتی ۱ متر
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل بهاره (تراکم زیاد)
۲۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل بهاره (تراکم کم)
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی مدل پاییزه
۲۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تایل سایه 15 میل
۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی بیتا 15 میل
۱۹۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
چمن مصنوعی نواری مدل سانا (تکی)
٪۳
۷۰,۰۰۰
۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی نواری مدل سانا (کارتنی)
٪۳
۶۶۰,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی موکتی (2 متری)
٪۲
۳۳۰,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی رولی سانا (2 متری)
٪۲۰
۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
چمن مصنوعی تزیینی مدل فلور 20
٪۲
۱۷۵,۰۰۰
۱۷۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چمن مصنوعی 25 میلیمتری ماکان
۲۲۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
لیست قیمت چمن مصنوعی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چمن مصنوعی از لیست قیمت چمن مصنوعی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چمن مصنوعی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چمن مصنوعی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چمن مصنوعی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۳۶,۹۸۵ تومان تا ۴۱۱,۸۷۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چمن مصنوعی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چمن مصنوعی به ترتیب الویت عبارتند از گرین,اسپرینگ,اروپا,رویال, ...