ایمالز

لیست قیمت ذره بین و میکروسکوپ (6 بهمن)


میکروسکوپ یاکسون مدل AK-12 Yaxun
٪۱۰
۷,۵۰۰,۰۰۰
۶,۷۲۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
۴۳۰,۰۰۰ تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ مدل C2119
۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتالی مدل G600
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدیک مدل STX-1200
۵۷۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
لوپ سه چشمی سانشاین SZM45T-B1
۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
میکروسکوپ ایمونوفلورسانس LX400 سه فیلتره LABOAMRICA
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ بیولوژیک 1024 برابر با دوربین
۲,۶۵۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدیک MP-B600
۳۴۳,۰۰۰ تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ جیبی مدل 9592 60X
۷۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ یاکسون مدل AK-10
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ دیجیتال 500X USB Digital Microscope مرغوب
۴۲۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دانش آموزی مید Meade 900X
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ذره بین قوی 60x
۷۳,۲۹۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ بریزر مدل DE-46414
٪۱
۸۸۴,۰۰۰
۸۷۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
میکروسکوپ دانش آموزی مدیک مدل 750X
٪۲۰
۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتال آدان استار مدل AD106S
٪۱۳
۵,۶۰۰,۰۰۰
۴,۸۷۲,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ  مدل MA-1600X
۵۱۰,۰۰۰ تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ مدل ZM_1200 |
٪۳
۸۱۷,۰۰۰
۷۹۳,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ برسر آلمان Bresser Biolux NV 2008 20x-1280x
٪۱۰
۹,۷۱۳,۵۲۰
۸,۷۸۴,۸۷۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل MP-B750
۷۰۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
ذره بین طلایی 80 میلی متری اصل
۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دانش آموزی Refined
۲۵۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدیک مدل MP-A450
٪۳۷
۵۹۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل STX-1200X-50X
٪۳
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۷۱۶,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میکروسکوپ جیبی مدل 9592
۷۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دانش آموزی مدل MP-B750 کد 4
۳۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل XSP45
۳,۳۵۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ جیبی مدل 60x
۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل 9107E
۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ دیجیتالی مدل G610
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM3
۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل labZZ کد 10031
٪۳
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۲۷۹,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل 1500 کد 9386
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدیک مدل MH-750
۳۱۸,۴۵۱ تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ یورومکس هلند Euromex NZ.1902
٪۵
۴۰,۲۸۰,۰۰۰
۳۸,۴۶۳,۳۷۰
تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ برسر آلمان Bresser Analyth LCD Mikroskop
٪۸
۲۵,۱۷۵,۰۰۰
۲۳,۰۹۰,۵۱۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
استریومیکروسکوپ دو چشمی مدلLABOAMRICA Luxeo 4z
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ  کامار مدل O3S50A
۴۴۶,۷۸۲ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدیک مدل M826
٪۱۸
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۲۶۴,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدل Dmic_500X
٪۳
۸۵۰,۰۰۰
۸۲۴,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدل S02_1000X
٪۳
۱,۴۹۰,۰۰۰
۱,۴۴۵,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ فاندل مدل FA-B900
۷۷۴,۰۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدیک مدل MICRO-01 کد 115391
۳۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل 1200 برابر زوم
۴۱۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل XSP44
٪۳
۷,۵۰۵,۰۰۰
۷,۲۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
میکروسکوپ  مدل XMX900
٪۳
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۴۲۵,۰۰۰
تومان
(51 دقیقه پیش)
٪۵
۵,۵۰۰,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل Microscope 1013A
٪۲۰
۳۵۰,۰۰۰
۲۷۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ذره بین کشویی 9881 دو لنزه
۵۵,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ لونهوک مدل labZZ M101
٪۳
۲,۲۳۳,۰۰۰
۲,۱۶۶,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دانش آموزی مدل MPZ-1200  کد 6
۳۹۳,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل C2108
۲۱۲,۱۴۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل Refined
۳۴۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ آموزشی ریفایند مدل C2108
٪۵
۲۶۱,۴۵۰
۲۴۸,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل W04
٪۹
۱,۰۹۰,۰۰۰
۹۹۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل MH-300L
٪۶
۳۵۵,۰۰۰
۳۳۳,۰۰۰
تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM4
٪۴
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۸۱۰,۰۰۰
تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ دیجیتال  مدل MK-10
۵۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدل QX 500
۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدل Mc-1600x
٪۲۱
۶۵۵,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل Science Microscope c2121
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدل INSKAM-307
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل light کد at0059
۴۱۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل zp_750 کد 9380
٪۳
۵۵۱,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ حرفه‌ای Advanced Biological 1000 سلسترون
٪۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۷۶۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل FZ-1200 کد 9387
۶۹۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دانش آموزی 600 برابر
۲۸۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شیشه دودگیر لوپ ریلایف مدل RELIFE M-23
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لوپ دوچشمی  یاکسون AK22
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ مدل c2104 کد 2021
۳۸۷,۰۰۰ تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ مدیک مدل MH 600X
۳۳۰,۷۵۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ رفلکتا آمریکا Reflecta DigiMicroscope Professional
٪۹
۱۲,۲۸۵,۴۰۰
۱۱,۱۶۷,۶۳۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ برسر آلمان Bresser Analyth STR 10x - 40x
٪۶
۱۳,۵۹۴,۵۰۰
۱۲,۷۵۸,۶۹۰
تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ یورومکس هلند Euromex StereoBlue SB.3903-P
٪۵
۲۹,۲۰۳,۰۰۰
۲۷,۸۷۳,۷۶۰
تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ لایکا آلمان Leica A60 F
٪۷
۱۳۸,۹۶۶,۰۰۰
۱۲۹,۶۰۰,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ لونهوک هلند Levenhuk DTX 500 Mobi
٪۹
۱۲,۲۸۵,۴۰۰
۱۱,۱۶۷,۶۳۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ برسر آلمان Bresser Science MPO 401
٪۲
۱۱۶,۸۱۲,۰۰۰
۱۱۴,۴۴۵,۵۵۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ برسر آلمان Bresser Erudit ICD Stereo (30.5)
٪۸
۱۲,۰۸۴,۰۰۰
۱۱,۰۶۶,۹۳۰
تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ لونهوک هلند Levenhuk D740T 5.1M
٪۷
۳۸,۲۶۶,۰۰۰
۳۵,۶۸۸,۰۸۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ برسر آلمان Bresser Science XPD-101
٪۸
۲۸,۱۹۶,۰۰۰
۲۵,۹۲۰,۱۸۰
تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ لونهوک هلند Levenhuk 3ST
٪۹
۱۵,۶۰۸,۵۰۰
۱۴,۲۷۹,۲۶۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ یورومکس هلند Euromex ED 1402-S EduBlue
٪۱۰
۱۴,۶۰۱,۵۰۰
۱۳,۲۰۱,۷۷۰
تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ یورومکس هلند Euromex BioBlue BB.4220
٪۸
۱۸,۱۲۶,۰۰۰
۱۶,۷۱۶,۲۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ یورومکس هلند Euromex StereoBlue SB.1902-S
٪۸
۲۵,۱۷۵,۰۰۰
۲۳,۱۵۹,۹۹۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ یورومکس هلند Euromex BioBlue.Lab trinokular BB.1153-PLi
٪۶
۳۹,۷۷۶,۵۰۰
۳۷,۳۵۹,۷۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ یورومکس هلند Euromex iScope IS.1153-EPL
٪۵
۴۵,۳۱۵,۰۰۰
۴۳,۰۲۹,۱۱۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ نکسکوپ آلمان Nexcope NE910
٪۲
۱۵۷,۰۹۲,۰۰۰
۱۵۴,۳۲۲,۷۵۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ لونهوک هلند Levenhuk 850B
٪۶
۳۷,۲۵۹,۰۰۰
۳۵,۰۹۳,۹۵۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ لونهوک هلند Levenhuk DTX RC2
٪۱۰
۱۱,۰۷۷,۰۰۰
۹,۹۶۹,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ اشتنباخ آلمان Eschenbach 33213
٪۷
۲۶,۱۸۲,۰۰۰
۲۴,۴۴۹,۹۶۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ سه چشمیLABOAMRICA CXL
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ سه چشمی LABOAMRICA LX 500
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ اینورت مدل دوچشمیTCM400 برند LABOAMRICA
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ دو چشمی LX400 فازکنترل LABOAMRICA
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ استاددانشجو برند CXR5 LABOAMRICA
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ مدل C2121
۳۸۱,۰۰۰ تومان
(51 دقیقه پیش)
میکروسکوپ دیجیتال مدل H1
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میکروسکوپ  دوچشمی مدل 40X
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میکروسکوپ کامار مدل 1200FLZ کد 120020
٪۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۶,۰۰۰
تومان
(51 دقیقه پیش)
لیست قیمت ذره بین و میکروسکوپ هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ذره بین و میکروسکوپ از لیست قیمت ذره بین و میکروسکوپ کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ذره بین و میکروسکوپ کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ذره بین و میکروسکوپ های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ذره بین و میکروسکوپ های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۱,۵۷۸,۲۳۸ تومان تا ۱۴,۱۵۱,۱۷۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ذره بین و میکروسکوپ در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ذره بین و میکروسکوپ به ترتیب الویت عبارتند از میکرو,برسر,یاکسون,لایکا, ...