ایمالز

لیست قیمت میز و صندلی ناهارخوری (10 تیر)


میز غذاخوری ایکیا مدل JOKKMOKK
۶,۹۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهار خوری مدل m789
٪۷
۲,۳۴۰,۰۰۰
۲,۱۷۶,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهارخوری کمجا کد 5054
٪۱۵
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری چستر
۶,۸۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهارخوری 6 نفره مدل آبشار کد 7
٪۱۳
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۲۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی غذا خوری مدل راینو جهانتاب
٪۳
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهار خوری 6 نفره مدل سون
٪۳۹
۸,۵۲۰,۰۰۰
۵,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهار خوری 6 نفره مدل زین اسبی
۵,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز نهارخوری کد M.N.03
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی غذا خوری مدل بی دسته کارول جهانتاب
٪۱
۳,۹۸۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهار خوری راشل
۷,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری هکتور 4 نفره
۹,۶۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری اسپورت چهارنفره 5587
۹,۶۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی غذا خوری مدل پارکر جهانتاب
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهار خوری 6 نفره کابین دار نوژا کمجاچوب
٪۳
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهار خوری  مدل Sm1370
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهار خوری گرد مدل کم جا
۱,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری پایه ستونی
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز غذا خوری مدل استیل هامون TC3
٪۷
۲,۲۹۰,۰۰۰
۲,۱۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری ناصر کد 621
٪۴
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز ناهار خوری استیل هاکان
۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز و صندلی نهارخوری مدل b12788
٪۶
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۶۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز و صندلی کمجا با چوب معمولی کد 5846
٪۱۵
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز مربع ناصر پلاستیک کد 823
٪۳
۵۲۰,۰۰۰
۵۰۴,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهار خوری کم جا
۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری مدل رونیز
۱۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری 4 نفره کد 0055
۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
میز غذاخوری گرد مدل B 770 راحتیران
٪۸
۱,۷۹۰,۰۰۰
۱,۶۴۵,۸۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز ناهارخوری ناصر کد 822
٪۲
۵۲۲,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز ناهار خوری مکث
۱۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میزناهارخوری 8 نفره مدل مرینوس
۸,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهارخوری  مدل  m411
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز غذاخوری استیل هامون  مدل TW2
٪۷
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۶۸۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری ناصر کد 923
٪۷
۹۵۰,۰۰۰
۸۸۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز نظری مدل تریا تمام چوب
٪۱۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ست میز ناهار خوری مدل کارینا
۸,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز غذاخوری مربع مدل B 760 راحتیران
٪۸
۱,۷۹۰,۰۰۰
۱,۶۴۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز چهار نفره مدل B904 راحتیران
٪۸
۲,۹۹۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز چهار نفره مدل B900 راحتیران
٪۸
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۸۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهارخوری ناصر کد 824
٪۳
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز پلاستیکی 829
۴۹۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ست میز و صندلی 4 نفره حصیر بافت ناصر پلاستیک کد 523 991
٪۸
۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۰۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز گرد تاشو صبا پلاستیک کد 215
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز ناهارخوری فاما مدل یاس
۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری مدیا
۱۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری تاشو یاس مدل 1150
٪۱۴
۸۸۰,۰۰۰
۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری کارین
٪۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میزناهارخوری 4 نفره  مدل لهستانی
۴,۰۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز چهار نفره گرد پایه چوبی ایفلی مدل TI 4
٪۵
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۷,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز ابزار 3 حالته تولز مدل 008-928
۶۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری ناصر کد 623
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز شش نفره با پایه ایفلی استیل هامون مدل TI
٪۳
۳,۹۹۰,۰۰۰
۳,۸۷۱,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز ناهار خوری ونوس
٪۲۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری اداری نیلپر مدل DTT 553
٪۵
۲,۸۱۰,۰۰۰
۲,۶۶۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز ناهارخوری مدل استرا
۳,۵۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری مهرگان
۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز شش نفره مدل B906 راحتیران
٪۸
۴,۷۹۰,۰۰۰
۴,۴۰۵,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهار خوری صبا کد 202
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری ناصر کد 921
٪۱
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهارخوری ناصر کد 920
٪۳
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۲۶۰,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز نهار خوری ایکیا مدل NORRAKER
۳,۸۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری بوگاتی
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهارخوری 4 نفره مدل بلژیکی
۵,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز بار مربع نظری مدل S492
۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناصر کد 924
٪۴
۹۰۰,۰۰۰
۸۶۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز پلاستیکی 823
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری چستر کلاسیک
۱۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی نهارخوری نظری مدل برگامو کد P755
٪۷
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ست ناهارخوری الینا چوب مدل ژولیت 8 نفره
۱۳,۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز تاشو فورزا نظری
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی غذا خوری مدل لارا جهانتاب
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهار خوری مدل گرد 4 نفره
۳,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهارخوری طرح لهستانی مدل m03
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز مستطیل صنایع نظری پایه بشقابی
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری عصایی
۱۷,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز پلاستیکی 824
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز غذا خوری مدل W74 جهانتاب
۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
ست میز و صندلی 4 نفره ناصر پلاستیک کد 723 881
٪۸
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۱۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
ست میز و صندلی دسته دار 4 نفره ناصر پلاستیک مدل حصیر بافت
٪۴
۴,۴۲۰,۰۰۰
۴,۲۴۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی کویین بدون دسته queen جهانتاب
۵,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهار خوری گرد سلطنتی ماهان مدل دیاموند 4 نفره
٪۱۰
۵,۶۰۰,۰۰۰
۵,۰۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری الینا چوب مدل آناهیتا
۲۵,۳۲۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهارخوری میزیمو کد 8001
٪۴۴
۵۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری میزیمو مدل تاشو کد 5611
٪۶۱
۸۵۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهارخوری 6 نفره مدل گردون
٪۱۹
۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری تاشو مدل Owens CRO 4H
٪۱۱
۲,۲۵۰,۰۰۰
۱,۹۹۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ناهار خوری رزترک 8 نفره
۲۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ست ناهار خوری سهیل مدل طبقاتی لهستانی
۷,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
غذاخوری پلیمری  4 نفره پلکسی
۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهار خوری 4 نفره مربع
٪۵
۵,۵۵۰,۰۰۰
۵,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آشپزخانه مدل Eve هلگر
۴,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی ناهارخوری مدل فلورا جهانتاب
٪۱
۳,۳۳۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صفحه میز ایکیا مدل MELLTORP
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری ناصر کد 821
٪۶
۷۷۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهار خوری سون
۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز بیضی مدل 913 دکوراتیو نظری
٪۷
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۲۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
ست میز و صندلی 4 نفره حصیر بافت ناصر پلاستیک کد 523 881
٪۶
۲,۱۸۰,۰۰۰
۲,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهار خوری هوم کت کد 004
۷۱۸,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ناهارخوری جهانتاب مدل رومن
۹,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میز ناهارخوری جهانتاب مدل لیپا
٪۷
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۹۷۶,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
میز و صندلی ناهار خوری مدل Romina_01
٪۱۰
۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۶۰۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
لیست قیمت میز و صندلی ناهارخوری هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میز و صندلی ناهارخوری از لیست قیمت میز و صندلی ناهارخوری کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میز و صندلی ناهارخوری کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین میز و صندلی ناهارخوری های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر میز و صندلی ناهارخوری های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۹۱,۶۳۰ تومان تا ۷۲۳,۱۰۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های میز و صندلی ناهارخوری در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب میز و صندلی ناهارخوری به ترتیب الویت عبارتند از ایکیا,ناصر پلاستیک,اسپرسان چوب,استیل, ...