ایمالز

لیست قیمت فازمتر


فازمتر رونیکس مدل RH-2718
٪۱۲
۲۲,۰۰۰
۱۹,۳۶۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
فازمتر رونیکس مدل RH-2714
٪۱۰
۱۶,۸۰۰
۱۵,۱۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
فازمتر دیجیتال مدل AX902
٪۳۰
۴۹,۹۰۰
۳۵,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فاز متر واستر
۲۲,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر اسرام دو سو
۱۲,۵۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
فازمتر پروسکیت ProsKit SD-328H
۷۳,۹۲۹ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر کوچک تاپ  تول
۶,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر سیلور مدل 145mm
۲۳,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر کریستالی بزرگ نووا مدل NTT-1902
٪۸
۲۸,۰۰۰
۲۵,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
فازمتر صامو پرشین مدل G 958
٪۲
۲۵,۰۰۰
۲۴,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فازمتر نووا مدل NTT1901
٪۷
۲۳,۵۰۰
۲۱,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
فازمتر – KRT409002
۲۸,۷۵۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
-- فازمتر دوسر Soups (دوسو و چهار سو)
٪۱۷
۹,۰۰۰
۷,۵۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر کولاک
۱۴,۷۰۰ تومان
(۴ روز و ۴ ساعت پیش)
مجموعه 12عددی فازمتر مینگل مدل V10
٪۲۹
۱۴۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر القایی پیک متر مدل PM8908C
٪۷
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر دوپرو مدل SH_3030
۲۴,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر القایی تروتک مدل BE 15
۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۴ ساعت پیش)
فازمتر هنگ یانگ مدل YP16
٪۲
۳۷,۰۰۰
۳۶,۲۶۰
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فازمتر و تستر ولتاژ
۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فازمتر کوچک KRAFTGRIP
۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فازمتر اینکو مدل HSDT1408
۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر دو سر کد ۱۸۸
۱۱,۵۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فازمتر 6105 ستافرم
۷۶,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر مدار مدل 0215
۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر اکتیو مدل AC6018
۲۱,۹۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر صامو پرشین مدل G 778
٪۷
۱۱,۸۰۰
۱۱,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر نووا مدل 190
۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فازمتر نووا مدل 150
۶۳,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فازمتر فورس مدل 88401
٪۶
۱۵۹,۰۰۰
۱۴۹,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر فورس مدل 88402
٪۵
۲۳۹,۰۰۰
۲۲۶,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر اسرام بسته 2 عددی
۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر استارمکس مدل 215014
۳۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فازمتر استارمکس مدل 450180
۳۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فازمتر استارمکس مدل 250180
۳۸,۶۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فازمتر استارمکس مدل 515014
۳۳,۱۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فازمتر اسرام OSRAM سایز بزرگ
۹,۹۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فازمتر مدل آراسب
۱۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر بزرگ مهدوی مدل PO
۵,۵۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فاز متر جریان مستقیمKRT409001
٪۱۳
۴۸,۳۰۰
۴۲,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر اورانوس
۱۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
فازمتر جنرال General
۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر القایی ولت آلرت مدل 1AC-D
٪۲۱
۹۵,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
فازمتر میکا مدل C65-st500
۷,۲۵۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
فازمتر
۲۴,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
فازمتر سلکت مدل V-100
٪۴۴
۹,۰۰۰
۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فازمتر فورس مدل 88404
٪۵
۱۸۵,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
تستر برق سوآپس مدل SP9804
۵۹,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر مدل Ta-02
۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر اسرام سایز 195 میلی متر
۱۱,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
فازمتر نووا مدل NTT-1014
۳۲,۹۵۰ تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
فازمتر اسرام مدل S202 بسته 3 عددی
۳۸,۴۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
فازمتر مدل PHK-21
۱۳,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فازمتر دنا الکتریک مدل AL-A252
۲۹,۹۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فازمتر آیرون مکس 14 سانتی متر مدل IM-VT63
٪۳۲
۲۲,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
فازمتر جنرال کد 9902
۱۲,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فاز متر
۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
 فازمتر مدل PHK-202
۱۳,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
فازمتر تستر درجه یک
۳۲,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر آراکس کد 9902
۱۲,۵۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر جنرال کد0021
۹,۲۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فازمتر اسرام مدل PS214
۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
فازمتر اکتیو تولز مدل-AC6015F
۲۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فازمتر ایران پتک مدل QD 1010
۲۶,۶۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
فازمتر Arax 15.5cm
۱۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فازمتر سیتکو Sitco
۲۶,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر جیبی برایتر ۱۴۰ میلیمتر
۲۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
فازمتر دو سر کد 185
۱۲,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
فاز متر جنرال مدل F01
۷,۹۰۰ تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
فازمتر دو کاره
۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فازمتر لاستیکی
۱۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر مدل SOUPS 0228
۴۶,۵۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر دیجیتال سوپس مدل SP-0228A
۳۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فازمتر سپهر نوین مدل PA 1860
٪۱۱
۱۹,۰۰۰
۱۶,۹۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر چینی 100 میلیمتر
۲۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فازمتر بلند تاپ تول مدل TOPTUL FAJB3E19
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فازمتر irazola  کروم-وانادیوم
۳۷,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
فازمتر القایی تروتک مدل BE14
٪۵
۷۰۰,۰۰۰
۶۶۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر اینکو مدل HSDT1908
۳۹,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمترکوچک  140 میلیمتر رونیکس
۳۳,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۲ ساعت پیش)
فازمتر اسرام آلمان 7.5 اینچ
۳۶,۸۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
Nova فازمتر نووا مدل NTT1014
۵۳,۵۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
فازمتر استارمکس مدل 150180
۳۴,۱۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
Mehr Plastic فازمتر مهر
۹,۹۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فاز متر-KRT409003
۳۲,۲۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر کد 936
۱۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر آراسپ مدل 500V
٪۲۰
۲۵,۰۰۰
۱۹,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فازمتر اکو مدل BL-22
۲۵,۹۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر اکو مدل GL-22
۲۲,۲۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر اسرام مدل S201
۱۲,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فازمتر مدل B12
۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فازمتر مدل ab01
۱۴,۹۲۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
فازمتر استارمکس مدل SHS-150180R
۳۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
فازمتر جنرال مدل DWG_3030
۱۰,۴۵۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فازمتر مدل PHK-21 بسته 4 عددی
۳۱,۴۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
لیست قیمت فازمتر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فازمتر از لیست قیمت فازمتر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فازمتر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فازمتر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فازمتر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۲۱,۲۰۴ تومان تا ۱۴۸,۱۳۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فازمتر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فازمتر به ترتیب الویت عبارتند از نووا,رونیکس,اینکو,اکتیو, ...