ایمالز

لیست قیمت پلوپز (13 تیر)


پلوپز تفال مدل RK9018
٪۴
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز تفال RK7088
٪۴۳
۴,۱۵۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Tefal پلوپز تفال مدل RK8121
٪۳
۳,۶۵۳,۰۰۰
۳,۵۵۳,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Migel GRC 830 Rice Cooker
٪۸
۱,۴۴۰,۰۰۰
۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Pars Khazar RC-61 Tyan Rice Cooker
٪۸
۱,۲۷۰,۰۰۰
۱,۱۶۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Pars Khazar RCSC181Rice Cooker
٪۷
۱,۴۷۳,۸۰۰
۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز میگل مدل GRC 700
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Migel GRC 850 Rice Cooker
۱,۶۳۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Pars Khazar DMC181P
٪۷
۲,۱۳۰,۰۰۰
۱,۹۸۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز 10نفره تولیپس مدل RC-441
۱,۵۶۹,۱۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز 10 نفره تکنو مدل TE-606
۱,۷۷۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز فیلیپس مدل HD4515
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC22B42RU
٪۶
۵,۹۵۰,۰۰۰
۵,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Pars Khazar RC181TS Rice Cooker
٪۷
۱,۴۵۴,۶۰۰
۱,۳۵۴,۹۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز 4 نفره ی پارس خزر مدل کندوج 101
٪۷
۱,۰۳۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
VIDAS VIR-5407
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
Pars Khazar RC271TSP Rice Cooker
٪۷
۴۶۹,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Pars Khazar RCSC271 Rice Cooker
٪۶
۱,۷۵۱,۳۰۰
۱,۶۴۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز مولتی کوکر MUC11W12
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Bosch MUC88B68 Rice Cooker
٪۳
۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز 12 نفره بوش مدل FX-06
۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز  بیم RC 1201
٪۸
۲,۹۸۵,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Hardstone RCS4700 Rice Cooker
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز 8 نفره ی پارس خزر مدل کندوج 181
٪۸
۱,۲۴۰,۰۰۰
۱,۱۴۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز کاستلو مدل CL660
٪۱۷
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز دیجیتالی بیم مدل Beem RC1202
٪۱۶
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز و مولتی کوکر پارس خزر مدل 61 تفتان
٪۵
۱,۴۲۲,۰۰۰
۱,۳۵۰,۹۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
Feller RC61 Rice Cooker
۵,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
Feller RC90 Rice Cooker
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز فلر مدل RC99
٪۱۰
۸,۱۰۰,۰۰۰
۷,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز-آرام پز ناسا NS-3081
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Hardstone RCS3500 Rice Cooker
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
مولتی کوکر سیج مدل SAGE BRC600UK
٪۸
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز سنکور مدل SPR 4000BK
٪۲۲
۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز بایترون BITRON BRC-E5
٪۴
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۲۹۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز مولینکس مدل MK15
۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز پاناسونیک مدل SR-1970D
٪۱۱
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
Feller RC175 Rice Cooker
٪۱
۱,۲۳۰,۰۰۰
۱,۲۱۷,۷۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز گوسونیک مدل GRC-688
۲,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز دیجیتال لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660
٪۸
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز پارس خزر مدل RC-101TSW
۱,۰۳۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
مولتی کوکر سیج مدل SAGE BPR700BSSUK
٪۴
۱۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
SENCOR Rice Cooker SRM 1890SS
٪۱۱
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز بیشل مدل BL-RC-011
۳,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
Pars Khazar RC181TSP Rice Cooker
٪۹
۱,۲۲۵,۰۰۰
۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
Pars Khazar RC-271TSW Rice Cooker
٪۱
۱,۶۲۲,۰۰۰
۱,۵۹۹,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز مولینکس مدل MK11
٪۵
۱,۴۱۰,۰۰۰
۱,۳۴۶,۱۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مولتی کوکر سنکور مدل SPR 6100BK
۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز کنوود مدل RCM29
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
Bitron BRC-38 Rice Cooker
٪۲
۲,۱۹۲,۰۰۰
۲,۱۴۸,۱۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز شیائومی مدل IHFB01CM
۲,۹۶۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز فکر GUVECH
۳,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز فیلیپس مدل HD3130
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز دیجیتال برینا مدلBRC614
۴,۱۲۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز پاناسونیک مدل SR-1990D
۱,۲۶۱,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پلوپز مولتی کوکر بوش مدل BOSCH AutoCook MUC48W68RU
٪۱۶
۲,۳۵۰,۰۰۰
۱,۹۷۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز 4 نفره پارس خزر مدل RCW101TS
۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
مولتی کوکر نینجا آمریکا NINJA Multikocher OP300EU
٪۱۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلوپز کنوود KENWOOD RCM-45
٪۴
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
لیست قیمت پلوپز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پلوپز از لیست قیمت پلوپز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پلوپز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پلوپز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پلوپز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۵۳۳,۷۸۱ تومان تا ۳,۰۹۶,۸۴۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پلوپز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پلوپز به ترتیب الویت عبارتند از پارس خزر,فیلیپس,تفال,بوش, ...