ایمالز

لیست قیمت تراز (11 تیر)


تراز دیجیتال رونیکس RH-9500
٪۱۸
۳,۱۹۸,۰۰۰
۲,۶۳۷,۸۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری رونیکس مدل RH-9502
٪۲۱
۴,۵۰۰,۰۰۰
۳,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش مدل GCL 2-15
٪۳
۳,۱۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری هیوندای مدل Smart-100
٪۲۴
۲,۸۸۰,۰۰۰
۲,۱۸۴,۳۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری دوخط رونیکس مدل RH-9504
٪۱۷
۴,۳۹۸,۰۰۰
۳,۶۴۹,۵۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش 20 متری مدل GLL2-20
٪۹
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری نووا مدل NTL-2660
٪۹
۲,۵۹۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-1180
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تراز لیزری خطی DW088K-B5 دیوالت
٪۷
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش مدل PLL 1 P
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180 نور سبز
٪۱
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری آنکور مدل L6
٪۳
۱,۴۹۸,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری هیوندای مدل 3D-360
٪۲۰
۴,۵۰۰,۰۰۰
۳,۵۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری 360 درجه رونیکس مدل RH-9536 سه بعدی
٪۱۲
۵,۳۹۸,۰۰۰
۴,۷۵۰,۲۴۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-50 Professional
٪۱۷
۶,۵۰۰,۰۰۰
۵,۳۶۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز دیجیتال Insize ( اینسایز ) مگنتی مدل 1-2170
٪۲۰
۲,۱۷۲,۷۰۰
۱,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش مدل GCL 2-15 G Box
٪۸
۶,۵۰۰,۰۰۰
۵,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری دیوالت مدل ریموت دار
۲,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری هیوندای مدل 3D.600
٪۵
۴,۲۹۹,۵۰۰
۴,۰۹۹,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تراز لیزری نووا مدل NTL-2662
۳,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری ماکیتا makita
۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تراز بنایی 25 سانتی متری مدل RH-9409 رونیکس
٪۱۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری 3 خط 360 درجه بوش مدل GLL 3-80 G
٪۲۰
۱۵,۶۶۱,۵۰۹
۱۲,۵۲۹,۲۰۸تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری توسن مدل M1010 RLL
۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
تراز لیزری خطی AFF21 دی سی ای
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری 360 درجه بلوتوث دار بوش مدل GLL3-80C
۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
تراز لیزری نور سبز بوش مدل GLL 3-80 CG L-BOXX
۱۹,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش مدل PLL 360  BT150
۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری 20متری لیزرسبز آاگ CLG220-B
٪۴
۳,۶۷۶,۰۰۰
۳,۵۲۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری کاپرو مدل 862
٪۹
۲,۱۹۰,۰۰۰
۱,۹۸۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز دیجیتال اینسایز مدل 360-2173
٪۱۵
۳,۶۲۱,۱۰۰
۳,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری EXACT کنزاکس مدل KLL-1720
٪۳
۳,۷۷۶,۰۰۰
۳,۶۶۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تراز لیزری کاشی و سرامیک GTL3 بوش
۵,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز استنلی مدل STHT42465-8
٪۱۸
۴۵۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری خطی مدل PLL5 بوش
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری سه بعدی نور سبز آروا مدل ۴۶۷۷
۴,۴۷۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز بنایی ۸۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9414
٪۱۰
۴۳۰,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری دیوالت مدل DCE088D1R
٪۶
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۷۷۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش مدل GLL 3 X
٪۲۰
۵,۴۲۹,۳۲۳
۴,۳۴۳,۴۵۹تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری استنلی مدل Cubix
۱,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL 3180
٪۶
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تراز لیزری کنزاکس (kenzax) مدل KLL-3360
۳,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری سه بعدی نور قرمز آروا مدل ۴۶۷۶
٪۱
۴,۰۵۵,۰۰۰
۳,۹۹۸,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز دستی 30 سانتی متری MTC
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز دیجیتالی بوش مدل GIM 60
۶,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش مدل GCL 2-50 C
٪۸
۵,۱۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری اکتیو مدل AC-6702E1
۱,۳۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری آنکور مدل LG3
۱,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری خطی بوش مدل GLL2
٪۸
۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز بنایی ۳۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9411
٪۱۰
۲۴۰,۰۰۰
۲۱۶,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش مدل GCL 2_50 G
٪۲۰
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۴۹,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری اپتیک GOL26D بوش
٪۲۰
۱۰,۲۹۱,۸۴۹
۸,۲۳۳,۴۷۹تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری اکتیو سه خط مدل AC-67542
٪۱۰
۱,۹۴۸,۰۰۰
۱,۷۵۳,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تراز لیزری دوخط هیوندای(نورسبز) مدل SMART۱۰۰-G (با کیف BMC)
٪۱۶
۳,۳۶۰,۰۰۰
۲,۸۳۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
تراز لیزری توسن مدل M3602 GLL
۴,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تراز لیزری دیوالت مدل DW0851-XJ
٪۱۲
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری خطی بوش مدل GLL3-80
٪۲۰
۱۴,۶۰۲,۴۹۳
۱۱,۶۸۱,۹۹۴تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
تراز لیزری سطوح بوش مدل GSL 2
۱۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری پی ام سه خط مدل LG3 همراه با سه پایه
٪۱۰
۱,۱۸۸,۰۰۰
۱,۰۶۹,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز بنایی ۶۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9413
٪۵
۳۷۹,۸۰۰
۳۵۹,۸۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
همتراز کاشی مدل کلیپس TK بسته 100عددی
۶۳,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تراز لیزری تام مکتپ مدل 5 خط 2022
٪۲۳
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری آروا مدل 4675
۱,۳۲۶,۱۲۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری کاپرو مدل 872
٪۸
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری نور سبز جی سی بی مدل JCB 88G
٪۱۰
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۸۳۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز بنایی ۲۲.۵ سانت اینکو مدل HMSL01030
٪۵
۱۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز دستی 60 سانت میلواکی
٪۸
۱۵,۲۴۲,۷۶۰
۱۳,۹۷۶,۲۶۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
آب تراز
۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز وان اکشن مدل T-S-20
٪۱۶
۲۰۶,۲۵۰
۱۷۳,۲۵۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تراز لیزری چند خطی دیوالت مدل DW089K
٪۷
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲,۲۷۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز استنلی مدل 312-42-1
۱,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
خط و نقطه تراز لیزری بی ام آی مدل AutoMagic
٪۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Stanley STHT1-43111 Level 60cm
۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Stanley STHT1-43110 Level 40cm
٪۱۰
۴۴۵,۰۰۰
۴۰۰,۵۰۰تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
تراز 40 سانتی متر توسن T13-40ML
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری کاپرو مدل 883D3
۱۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز استبیلا مدل R300
۲,۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تراز استبیلا مدل 70-W
۷۶۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز بنایی 100 سانتیمتر رونیکس مدل RH-9406
۲۰۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز 6 کاره لول مدل B02
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
تراز تانوس مدل Taraz40
۳۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تراز لیزری بوش مدل GRL-300-HV SET
۳۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
تراز لیزری هیوندای مدل CL-110
۲,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تراز لیزری آکوو مدل AK311
۱,۴۷۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
لیست قیمت تراز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تراز از لیست قیمت تراز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تراز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تراز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تراز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۹۱۳,۲۸۶ تومان تا ۴,۷۸۲,۹۰۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تراز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تراز به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,بوش,کنزاکس,اسمارت, ...