ایمالز

کولر آبی | قیمت خرید انواع کولر آبی (13 تیر)


 Aabsal AC70
٪۱۸
۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Aabsal AC26 Cooler
٪۱۷
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۵,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
Absal AC55
٪۴
۵,۳۸۰,۰۰۰
۵,۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
energy 5500 EC5.5
٪۶
۸,۴۴۷,۵۰۰
۷,۹۳۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Absal AC35
٪۱
۴,۱۵۰,۰۰۰
۴,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی پرتابل 2800 جنرال پویا مدل GP-2800
٪۳۳
۱,۳۶۵,۰۰۰
۹۱۴,۵۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
energy ec3.5
٪۹
۵,۹۸۴,۱۰۰
۵,۴۴۵,۵۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی سپهر الکتریک 5000 مدل SE500-B کم مصرف
٪۸
۵,۶۰۰,۰۰۰
۵,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
absal AC58 Cooler
٪۱۳
۵,۸۵۰,۰۰۰
۵,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی 2800 سپهر الکتریک مدل SE280
٪۳۱
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۳۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی برفاب مدل BF3-S
۴,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
sepehr electric SE350
٪۴
۴,۳۵۰,۰۰۰
۴,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی متحرک برفاب مدل BF3-Z
۳,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال مدل 2800 کنترل دار
٪۳۶
۱,۴۲۳,۰۰۰
۹۱۰,۷۲۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال پویا مدل GP-3500
٪۱۳
۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۳۷۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
Absal AC38 Evaporative Cooler
٪۷
۴,۴۰۰,۰۰۰
۴,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Lorch 5000
٪۵
۵,۵۶۵,۰۰۰
۵,۲۸۶,۷۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Barfab BF2 Cooler
٪۱
۱,۹۱۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
کولر آبی مشهد دوام 8000 ( MD 800 )
۶,۱۶۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی سپهر الکتریک 5000 سلولزی مدل SE500C
٪۶
۷,۱۰۰,۰۰۰
۶,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی سلولزی انرژی 25000 مدل EC25000
٪۹
۶۸,۱۹۰,۴۰۰
۶۲,۰۵۳,۲۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی 2800 آزمایش مدل AZ2800
٪۱۴
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی 7500 آزمایش مدل AZ7500
٪۵
۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال پویا مدل GP-5500
٪۱۳
۴,۶۰۰,۰۰۰
۳,۹۹۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی سپهر الکتریک 5000 مدل SE500
٪۵
۵,۴۰۰,۰۰۰
۵,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Ritton PC-2500 Cooler
٪۱۸
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
 مینی کولر آبی آبسال  مدل AC33K
۲,۴۴۴,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال مدل 3000 موتوژن
۱,۲۹۴,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Absal AC48 Evaporative Cooler
٪۲
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پمپ آب کولر الکتروژن
۱۵۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولرآبی جنرال پویا مدل GP-3200
٪۳۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۷,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
General  3500 Water Cooler
٪۱۸
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال پویا مدل GP-4000
٪۱۰
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Lorch LC70 Evaporative Cooler
٪۵
۶,۳۷۷,۰۰۰
۶,۰۵۸,۱۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی 3500 ایران شرق مدل IS35
۴,۲۲۱,۳۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی 7500 جنرال پویا مدل GP7500
٪۸
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کولر آبی صنعتی آکسیال آبسال مدل AC-AX130
٪۵
۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۹,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی آبسال 5500 مدل AC55R (مجهز به کنترل)
٪۵
۵,۷۵۰,۰۰۰
۵,۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Azmayesh 3500
٪۶
۴,۰۵۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
energy ec11 cooler
٪۹
۲۰,۹۷۱,۶۰۰
۱۹,۰۸۴,۱۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی سلولزی لورچ مدل LC80
٪۴
۸,۸۱۳,۰۰۰
۸,۴۶۰,۴۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی 5500 آزمایش مدل AZ5500
٪۷
۵,۱۰۰,۰۰۰
۴,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی 3200 ایران شرق مدل IS32
۳,۰۸۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال پویا مدل GP-5800 خروجی از بالا
٪۶
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
Absal AC/DC80 Evaporative Cooler
٪۳
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی آزمایش مدل AZ8000Cel سلولزی
٪۵
۷,۶۰۰,۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال پویا مدل GP-3800 بالازن
٪۱۲
۴,۱۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی 8000 آران الکترواستیل مدل AR800
٪۹
۶,۳۸۰,۰۰۰
۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Absal AC33
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی سلولزی 8000 لورچ
٪۵
۹,۱۰۳,۱۰۰
۸,۶۴۷,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
ARJ 7000
٪۵
۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی 3100 جنرال(تاپ)
٪۱۳
۱,۴۹۰,۰۰۰
۱,۲۸۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی 7000 جنرال صنعت
٪۱۲
۵,۴۵۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
یاتاقان کولر آبی کد 3000-3500
۱۳,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی پرتابل 2800 جنرال صنعت
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
یاتاقان کولر آبی 4500 تا 7000
۱۳,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال مدل P2800 به همراه پایه
٪۱۷
۱,۱۵۰,۰۰۰
۹۴۹,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال پویا مدل GP-6000
٪۱۰
۵,۶۹۰,۰۰۰
۵,۱۲۱,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
Barfab BF5-B Cooler
٪۱۳
۶,۳۰۰,۰۰۰
۵,۴۹۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی سلولزی 5500 ایران شرق مدل IS55.S
٪۸
۷,۱۰۰,۰۰۰
۶,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Absal ACDC-60 Evaporative Cooler
٪۴
۸,۹۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
Barfab BF3-RB Cooler
٪۱۹
۴,۶۰۰,۰۰۰
۳,۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولرآبی 8000 کاوه کویر
٪۳
۶,۹۵۰,۰۰۰
۶,۷۴۱,۵۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر سلولزی آبسال AC-CP76
٪۴
۸,۵۶۳,۰۰۰
۸,۲۰۱,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پایه کولر آبی مدل 2800
۸۵,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
کولر آبی۳۱۰۰جنرال سهند
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Lorch LC35 Evaporative Cooler
٪۵
۴,۲۹۱,۰۰۰
۴,۰۷۶,۴۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی ۲۸۰۰ جنرال
٪۴۱
۱,۶۰۰,۰۰۰
۹۳۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی آزمایش مدل AZ-3300
۲,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کولر آبی رومیزی برفاب مدل BF2_2800
٪۷
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۹۶۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
کولر آبی جنرال ۳۸۰۰ دریچه بالا
٪۷
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی 5800 آزمایش مدل AZ5800
٪۶
۵,۴۰۰,۰۰۰
۵,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کولر آبی سلولزی 8000 آران الکترواستیل مدل AR800S
٪۱۰
۷,۷۰۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
لیست قیمت کولر آبی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کولر آبی از لیست قیمت کولر آبی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کولر آبی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کولر آبی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کولر آبی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶,۰۹۴,۳۰۳ تومان تا ۷,۴۴۸,۵۹۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کولر آبی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کولر آبی به ترتیب الویت عبارتند از آبسال,انرژی,سپهر الکتریک,برفاب, ...