ایمالز

لیست قیمت صندلی


صندلی پلاستیکی 206 (4عدد)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی تاشو سفری ناصر پلاستیک مدل 517
٪۳۲
۱۲۶,۰۰۰
۸۶,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چهارپایه دو پله بلند سوپر ناصر پلاستیک کد 1618
٪۱۴
۴۲۲,۰۰۰
۳۶۱,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی ایکیا مدل ADDE
۳۱۸,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهار پایه بلند لیمون کد 28035
۲۴۴,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی ایکیا مدل Marius
۲۲۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
صندلی بدون دسته حصیری ناصر پلاستیک کد 842
٪۱۴
۱۸۳,۰۰۰
۱۵۷,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهار پایه ناصر کد 1417
٪۱۴
۱۶۱,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهارپایه حصیری بلند ناصر پلاستیک کد 838
٪۱۴
۷۲,۰۰۰
۶۲,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی بزرگ دسته دار ناصر پلاستیک کد 812
٪۱۴
۲۰۰,۰۰۰
۱۷۱,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی تاشو ناصر پلاستیک کد 835
٪۱۴
۳۱۱,۰۰۰
۲۶۶,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی نظری مدل Harmony 801
٪۶
۳۸۰,۰۰۰
۳۵۹,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی نظری مدل S-Class N510
٪۶
۴۵۰,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی نظری مدل Favori 506
٪۶
۳۵۰,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی ایکیا مدل PELLO
۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی هوم کت کد 2121
۱۰۸,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی غذاخوری داووس مدل DATW
۵۲۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چهارپایه ناصر کد 867
٪۱۴
۱۱۱,۰۰۰
۹۵,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
صندلی چهارپایه  نیلپر سفارشی مدل SH464
٪۸
۱,۳۱۰,۰۰۰
۱,۲۰۵,۲۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی راک  مدل صنم
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی دسته دار خورشیدی ناصر پلاستیک کد 848
٪۶
۱۷۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی تاشو ناصر پلاستیک کد 857
٪۱۴
۳۶۶,۰۰۰
۳۱۴,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
صندلی بدون دسته پایه فلزی ناصر پلاستیک مدل 980
٪۱۴
۲۹۴,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
صندلی بدون دسته ناصر پلاستیک کد 946
٪۱۴
۲۲۲,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چهارپایه بلند گلدیس ناصر پلاستیک کد 1317
٪۱۴
۱۱۱,۰۰۰
۹۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهارپایه بلند ناصر پلاستیک کد 1117
٪۱۴
۱۰۵,۰۰۰
۹۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چهارپایه پشتی دار ناصر پلاستیک کد 1213
٪۱۴
۱۰۰,۰۰۰
۸۶,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهارپایه پشتی دار ناصر پلاستیک کد 1214
٪۱۴
۱۵۵,۰۰۰
۱۳۳,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
صندلی دسته دار کد 889 ناصر پلاستیک
٪۱۴
۲۲۲,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهارپایه دورنگ بلند مدل ۹۱۷ ناصر پلاستیک
٪۱۴
۱۰۰,۰۰۰
۸۶,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پد صندلی دو طرفه Hanikala
۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی نشیمن تک نفره مدل BNK آرتمن
٪۶
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۶۳,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
صندلی کد 54 پایه فلزی آفر
۸۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی نظری مدل Shell N831W
٪۶
۹۵۰,۰۰۰
۸۹۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی لهستانی مدل C116 هنر خم چوب
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی با تشک وگا صنایع نظری
٪۶
۶۲۰,۰۰۰
۵۸۲,۸۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
صندلی حصیری بامبو بی دسته صنایع نظری 803
٪۶
۴۱۰,۰۰۰
۳۸۵,۴۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی داووس مدل DAI استیل هامون
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
چهارپایه کوتاه لیمون کد 28235
۱۹۳,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی تاشو پلاستیکی صبا کد 109
۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی سهیل کد Maral7T
٪۱۰
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۷۰۱,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
چهار پایه ناصر مدل فضایی کد 617
٪۸
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۳,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
جهانتاب صندلی کانتر جهانتاب مدل Brilliant
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
صندلی اداری اوان کد K320L چرمی
۸۲۹,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
صندلی مدل MP44 ARIA
۲۹۴,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی ناصر کد 990
٪۱۴
۳۰۰,۰۰۰
۲۵۷,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی ناصر کد 972
۳۶۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز نماز و صندلی مدل رابو 1
٪۱۹
۵۶۲,۱۰۰
۴۵۷,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهارپایه مدل S33170
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی چهارپایه  نیلپر مشکی. مدل SH445
٪۸
۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۱۷۷,۶۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی چهارپایه نیلپر مدل SH446
٪۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۴,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
صندلی نماز ممتاز
۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی کامپیوتر 6000
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی دسته ار دورنگ ناصر پلاستیک کد 887
٪۱۴
۲۶۶,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی لهستانی هنر خم چوب مدل C117
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی بدون دسته ناصر پلاستیک کد 805
٪۱۵
۱۷۸,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهارپایه حصیری بلند ناصر پلاستیک کد 1217
٪۱۴
۱۰۰,۰۰۰
۸۶,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهارپایه کنگره بلند ناصر پلاست کد 717
٪۱۵
۸۰,۰۰۰
۶۸,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی تاشو ایکیا APPLARO
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز پیش)
صندلی رزا
۲۷۶,۲۵۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی یونیک نظری N616-P616
٪۲
۴۵۰,۰۰۰
۴۴۱,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی کارمندی sk750s نیلپر
٪۷
۳,۲۷۰,۰۰۰
۳,۰۴۱,۱۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چهار پایه حصیری پافیلی کد 861 ناصر پلاستیک
٪۱۴
۷۸,۰۰۰
۶۷,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مادام کوکو خز صندلی1378
۱۵۹,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی بالتیک باری کف پارچه موبلا کد 0150
۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
میزو صندلی نماز تاشو کد ۲۰۰۱۵۳
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی راک طرح ملوانی مجلسی
۲,۷۱۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پد صندلی ساده Hanikala
۹۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چهارپایه فاما مدل النا
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز پیش)
صندلی پایه ایفلی چوبی بنیزان مدل مرجان کد M500
٪۵
۳۷۵,۰۰۰
۳۵۶,۲۵۰
تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
میز ناصر پلاستیک مدل ۷۳۰
٪۱۴
۱۸۹,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی راک تولیکا مدل راکینگ
۱۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی محصلی مدل n106 شفق
۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
صندلی راک ایکیا POANG 68*94*95
۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی نشیمن تک نفره مدل BNB آرتمن
٪۶
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۴,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی چرم نظری مدل S-Class P510
٪۶
۶۰۰,۰۰۰
۵۶۴,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
صندلی وگا مدل N590 از صنایع نظری
٪۵
۴۸۰,۰۰۰
۴۵۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی تک نفره مدل لئون آفر
۹۲۹,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی پلی کربنات پایه چوبی آلگرا صنایع نظری
٪۶
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۲,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی نظری مدل Armony 504
٪۲
۲۸۵,۰۰۰
۲۷۹,۳۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی نظری مدل Cafe P110
٪۵
۶۵۰,۰۰۰
۶۱۷,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی لهستانی مدل C114 هنر خم چوب
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
صندلی پایه فلزی مدل C205 انرژی
۲,۲۴۶,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی مدل DB2 استیل هامون
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی مدل Chalipa کاما دیزاین
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
صندلی بالتیک گردان موبلا
۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی مدل کول صنایع نظری	N495
٪۶
۴۹۰,۰۰۰
۴۶۰,۶۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی گردویی تونت صنایع نظری 	N604W
٪۶
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۶,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندلی مدل ایکسرا اس صنایع نظری
٪۳۶
۷۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صندلی راک مدل R302 هنر خم چوب
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت صندلی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت صندلی از لیست قیمت صندلی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر صندلی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین صندلی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر صندلی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶۶۱,۶۶۳ تومان تا ۸۰۸,۷۰۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های صندلی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب صندلی به ترتیب الویت عبارتند از ایکیا,نیلپر,هوم کت,لیمون, ...