ایمالز

روشویی سنگی و کابینتی | قیمت روشویی دستشویی طرح های مختلف (8 تیر)


روشویی روکابینتی گلسار مدل تولیپ
٪۲۵
۳۰۲,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل پارمیس 50
٪۲۳
۳۵۲,۶۰۰
۲۷۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل النا 80
٪۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی چینی کرد مدل آرتا
٪۲۳
۱,۰۷۹,۴۷۷
۸۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل ویستا 44
٪۱۲
۴۷۲,۰۰۰
۴۱۳,۹۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل دیانا 55
٪۱۲
۵۷۶,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار گلسار مدل الیت نیم پایه
٪۱۵
۵۴۵,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل الگا
٪۲۳
۶۵۴,۰۰۰
۵۰۴,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی پایه سرخود مروارید مدل مگا ۴۸
٪۱۲
۱,۴۸۳,۰۰۰
۱,۳۰۰,۵۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی چینی کرد مدل الوند
٪۲۳
۵۰۶,۰۸۲
۳۸۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل دراپ
٪۲۳
۵۱۳,۳۰۰
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی نیم پایه مروارید مدل کاتیا 67
٪۱۲
۷۷۵,۰۰۰
۶۸۱,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنگ روشویی گلسار فارس مدل  وینر
٪۲۶
۴۴۷,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل آسپن
٪۲۶
۴۰۵,۰۰۰
۳۰۱,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل موندیال 62
٪۱۲
۶۹۰,۰۰۰
۶۰۵,۱۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل آستر
٪۲۰
۴۳۶,۰۰۰
۳۴۸,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل مرجان 60
٪۱۲
۶۶۶,۰۰۰
۵۸۴,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل تانیا 60
٪۱۲
۶۸۷,۰۰۰
۶۰۳,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل لوسیا
٪۲۳
۵۱۳,۳۰۰
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل آلفا 52
٪۱۲
۶۳۷,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روسنگی مروارید مدل کلاسیک
٪۱۲
۶۶۳,۰۰۰
۵۸۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه سرخود مروارید مدل سیلویا 60
٪۱۲
۱,۰۲۲,۰۰۰
۸۹۶,۲۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه‌ دار مروارید مدل کاتیا 55
٪۱۲
۶۵۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی آرمیتاژ مدل آمیکا 40
٪۱۸
۳۸۱,۱۰۰
۳۱۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی گلسار فارس مدل یونیک
٪۲۵
۴۰۵,۴۸۰
۳۰۴,۱۱۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل دیاموند 50
٪۱۲
۶۳۸,۰۰۰
۵۵۹,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی نیم پایه (پایه سرخور)  مروارید رویال
٪۱۲
۶۸۱,۰۰۰
۵۹۷,۲۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی کرد مدل صدف 42
٪۲۳
۵۰۶,۲۶۵
۳۸۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل سیلویا 71
٪۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی کرد مدل فیتونیا 70
٪۲۱
۴۶۱,۸۱۱
۳۶۷,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل کلاسیک 66
٪۱۲
۷۴۳,۰۰۰
۶۵۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی رو کابینتی مروارید مدل پارمیدا 52
٪۱۲
۶۳۱,۰۰۰
۵۵۴,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی کرد مدل ویکتوریا 60
٪۲۳
۵۴۱,۱۶۸
۴۱۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی چینی کرد مدل آنتوریوم
٪۲۳
۴۴۱,۶۰۴
۳۳۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی کرد مدل دافنه 70
٪۲۰
۵۷۴,۲۵۰
۴۶۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل گراویتی 60
٪۲۶
۵۱۳,۰۰۰
۳۸۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل ولگا 55
٪۱۲
۵۷۱,۰۰۰
۵۰۱,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی رو کابینتی مروارید مدل رومینا 70
٪۱۲
۷۷۱,۰۰۰
۶۷۷,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی نیم پایه مروارید کاتیا 55
٪۱۲
۷۷۵,۰۰۰
۶۷۹,۶۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی دیواری گلسار فارس مدل فلورا
٪۲۵
۶۳۰,۰۲۰
۴۷۲,۵۱۵تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل پارمیس 60
٪۲۳
۳۹۲,۴۰۰
۳۰۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار فارس مدل پلاتوس
٪۲۳
۴۶۱,۵۰۰
۳۵۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی کابینتی لیرا مدل آلور
۴,۰۵۳,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل ورونا 61
٪۱۲
۶۸۷,۰۰۰
۶۰۳,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روسنگی مروارید مدل کاتیا
٪۱۲
۵۶۰,۰۰۰
۴۹۱,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل کلین
٪۲۰
۴۷۶,۳۳۰
۳۸۱,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل دانیکا
٪۲۰
۴۴۶,۹۰۰
۳۵۷,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی کرد مدل فیتونیا 50
٪۲۳
۳۸۳,۹۲۴
۲۹۴,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل کلاسیک 60
٪۱۲
۶۵۰,۰۰۰
۵۷۱,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل پارمیدا 60
٪۱۲
۶۷۲,۰۰۰
۵۸۹,۳۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روکابینتی گلسار مدل فلورا 60
٪۲۰
۶۱۵,۸۵۰
۴۹۲,۶۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل کرون 61
٪۱۲
۷۵۶,۰۰۰
۶۶۴,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار کرد مدل کاملیا 45
٪۲۳
۶۴۰,۲۴۹
۴۹۱,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل نانسی
٪۲۰
۳۹۲,۴۰۰
۳۱۳,۹۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی کرد مدل لیندا 65
٪۲۳
۵۴۱,۱۶۸
۴۱۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روسنگی مروارید مدل آلفا
٪۱۲
۵۴۶,۰۰۰
۴۷۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل پلاتوس 47
٪۲۰
۴۴۶,۹۰۰
۳۵۷,۵۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل لیندا ۶۵ درجه ۲
٪۲۶
۳۹۲,۰۰۰
۲۹۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی رو کابینتی چینی کرد مدل آدنیس 80
٪۲۳
۶۷۷,۳۵۰
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی السا پارس سرام
٪۱۵
۶۸۸,۰۰۰
۵۸۴,۸۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روسنگی آرمیتاژ مدل رز 63
٪۱۸
۳۵۰,۹۰۰
۲۸۷,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی آرمیتاژ مدل شهرزاد 38
٪۱۸
۲۱۳,۶۰۰
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی پارس سرام مدل تانیا
٪۱۵
۳۶۹,۰۰۰
۳۱۳,۶۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی چینی کرد مدل هلنا
٪۲۳
۵۰۰,۶۴۶
۳۸۴,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی نیم پایه گلسار مدل جنوا درجه دو
٪۲۰
۶۳۷,۶۵۰
۵۱۰,۱۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنگ روشویی گلسار فارس مدل  اورلاند
٪۲۶
۴۴۷,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار کرد مدل آرین 57
٪۲۱
۶۹۸,۱۹۶
۵۵۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روکابینتی آرمیتاژ مدل نیلوفر 40
٪۱۸
۲۳۹,۷۰۰
۱۹۶,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی آرمیتاژ مدل نسترن 50
٪۱۸
۴۴۲,۸۰۰
۳۶۳,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روسنگی مروارید مدل سانتا
٪۱۲
۶۷۴,۰۰۰
۵۹۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل رومنس
٪۲۰
۴۴۶,۹۰۰
۳۵۷,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی گوشه مروارید مدل دیانا 47
٪۱۲
۴۹۸,۰۰۰
۴۳۶,۷۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پارس سرام مدل بریستول 53
٪۱۵
۵۵۶,۰۰۰
۴۷۲,۶۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل لومینوس GL7
٪۲۰
۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل دیاموند
٪۲۰
۴۴۶,۹۰۰
۳۵۷,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی رو کابینتی کرد مدل آرین
٪۲۳
۵۴۳,۵۵۹
۴۱۷,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کاسه روشویی لوکس سفید طلایی مدل V1068
٪۲۳
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی مروارید مدل کرون 67
٪۱۲
۷۷۱,۰۰۰
۶۷۷,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنگ روشویی گلسار فارس مدل  تورینو
٪۲۰
۵۹۱,۸۷۰
۴۷۳,۴۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی مروارید مدل رویال 65 (پایه دار)
٪۵
۵۶۹,۰۰۰
۵۴۰,۵۵۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه دار مروارید مدل گلوریا ۶۱
٪۱۲
۶۶۴,۰۰۰
۵۸۲,۳۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی با پایه  چینی کرد کاملیا
٪۳
۶۸۰,۰۷۹
۶۵۸,۸۶۸تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی گلسار مدل لیونا 65
٪۲۶
۴۹۰,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی آرمیتاژ مدل آپادانا 55
٪۱۸
۴۲۱,۳۰۰
۳۴۵,۴۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی آرمیتاژ مدل گوشه 45
٪۱۸
۱۹۱,۲۰۰
۱۵۶,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کمد روشویی کاسپین دیواری50-60-70
٪۱۵
۳,۰۸۵,۱۰۰
۲,۶۲۲,۳۳۵تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی بریستول پارس سرام  43*34.5
٪۵
۴۰۶,۰۰۰
۳۸۵,۷۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روسنگی مروارید مدل آیدا 50
٪۱۲
۴۷۳,۰۰۰
۴۱۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی نیم پایه کرد مدل کانسپت  ( سایز 53cm درجه 1)
٪۲۳
۱,۰۲۴,۹۵۶
۷۸۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی روکابینتی کرد مدل ورونیکا ۶۰
٪۲۳
۵۴۳,۵۵۹
۴۱۷,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
روشویی پایه سرخود چینی کرد مدل آرتا ۵۲
٪۲۳
۲,۳۷۵,۰۰۰
۱,۸۲۷,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی کابینتی گلسار مدل الگانت
٪۲۰
۵۹۷,۸۷۰
۴۷۸,۲۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنگ روشویی گلسار فارس مدل  رومینو
٪۲۵
۶۱۱,۴۹۰
۴۵۸,۶۱۷تومان
(۳ ساعت پیش)
شیر روشویی کسری مدل رابین کروم مات
٪۲۱
۱,۰۱۰,۰۰۰
۷۹۷,۹۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
روشویی دیواری چینی کرد مدل فلوریا
٪۱۵
۱,۸۷۵,۰۰۰
۱,۵۹۳,۷۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
روشویی مروارید مدل الگانت (پایه دار) - 54 سانت
٪۱۵
۶۸۲,۰۰۰
۵۷۹,۷۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
لیست قیمت روشویی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت روشویی از لیست قیمت روشویی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر روشویی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین روشویی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر روشویی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۸۱۴,۰۷۰ تومان تا ۹۹۴,۹۷۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های روشویی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب روشویی به ترتیب الویت عبارتند از گلسار فارس,مروارید,کلاسیک,پارمیدا, ...