دسته‌بندی کالاها

ماشین لباسشویی | قیمت خرید ماشین لباسشویی با برندهای مختلف (14 آذر)


لباسشویی دوو مدلDWK-9000s
(۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012  ظرفیت 7 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۵
۷,۶۵۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۹)
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9000C
(۲ ساعت پیش)
٪۵
۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
لباسشویی آبسال تمام اتوماتیک مدل REN5207
(۲ ساعت پیش)
٪۴
۶,۳۳۵,۰۰۰
۶,۰۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9542V ظرفیت 9 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۴
۱۵,۸۹۷,۰۰۰
۱۵,۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
یخچال و فریزر اسنوا مدل S4-0262
(۲ ساعت پیش)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۹)
ماشین لباسشویی اسنوا 9 کیلویی مدل SWM-94537
(۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۴,۶۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
ماشین لباسشویی مدل BOSCH WAJ2018SGC
(۲ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-71136 ظرفیت 7 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش WAY327X0
(۲ ساعت پیش)
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
ماشین لباسشویی Primo  دوو مدل DWK-8540 ظرفیت 8 کیلو
(۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۶,۰۹۰,۰۰۰
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
لباسشویی 7کیلو سفید بوش مدل WAJ20170GC
(۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-71137 ظرفیت 7 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۱,۱۱۰,۰۰۰
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8542V ظرفیت 8 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۹)
ماشین لباسشویی بوش مدل BOSCH WAV28MX0ME
(۲ ساعت پیش)
٪۱۳
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-94536
(۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۶,۰۶۰,۰۰۰
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
لباسشویی آبسال تمام اتوماتیک مدل REN6210
(۲ ساعت پیش)
٪۲
۶,۷۰۰,۰۰۰
۶,۵۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۶)
ماشین لباسشویی بوش مدل BOSCH WAX32E91
(۲ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
ماشین لباسشویی ال جی مدل LG F4V5VYP2T
(۲ ساعت پیش)
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین لباسشویی اسنوا 8 کیلویی سری اکتا مدل SWM-84527
(۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۵,۷۳۰,۰۰۰
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-Primo 9540
(۲ ساعت پیش)
۱۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
لباسشویی ال جی مدل WM-B124
(۲ ساعت پیش)
٪۲
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین لباسشویی 8 کیلویی اسنوا مدل SWM-84616
(۲ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L880 ظرفیت 8 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
ماشین لباسشویی دوو سری کاریزما 8 کیلویی مدل DWK-8420
(۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
ماشین لباسشویی دوو سری ذن لایف مدل DWK-Life82
(۲ ساعت پیش)
٪۶
۱۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
ماشین لباسشویی دوو سری کاریزما 7 کیلویی مدل DWK-7200
(۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۱,۱۵۰,۰۰۰
۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-82226 ظرفیت 8 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۱
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین لباسشویی بوش WAV28K90ME
(۲ ساعت پیش)
٪۹
۲۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
ماشین لباسشویی دوو سری کاریزما 8 کیلویی مدل DWK-8442
(۲ ساعت پیش)
٪۹
۱۳,۷۱۰,۰۰۰
۱۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1184 ظرفیت 8 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۴,۲۹۲,۰۰۰
۱۲,۴۳۲,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
ماشین لباسشویی 7 کیلویی بست مدل BWD-7111
(۲ ساعت پیش)
٪۹
۷,۵۵۰,۰۰۰
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی‌پلاس مدل GWM-KD1048
(۲ ساعت پیش)
٪۸
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
ماشین لباسشویی ۸ کیلویی دوو مدل DWK-Pro841
(۲ ساعت پیش)
٪۳
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
لباسشویی دوو مدل DWK-8240
(۲ ساعت پیش)
۱۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
ماشین لباسشویی بوش مدل WGA242X0ME
(۲ ساعت پیش)
٪۲۰
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB - 86402  ظرفیت 8 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی‌پلاس مدل K9542
(۲ ساعت پیش)
٪۹
۱۳,۹۴۰,۰۰۰
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L870 ظرفیت 8 کیلوگرم
(۲ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
ماشین لباسشویی بوش WAV28L90ME
(۲ ساعت پیش)
٪۸
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS6HMI27Q
(۲ ساعت پیش)
٪۲۱
۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ماشین لباسشویی درب از جلو سامسونگ سفید. مدل H147W
(۲ ساعت پیش)
٪۸
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لباسشویی 8 کیلویی ال جی – مدل WM-843SS
(۲ ساعت پیش)
٪۳
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ماشین لباسشویی بوش مدل Bosch WAJ2017SME
(۲ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۶,۶۲۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ماشین لباسشویی 9 کیلویی پاکشوما مدل TFB 95401
(۲ ساعت پیش)
٪۱۸
۱۶,۵۴۸,۰۰۰
۱۳,۵۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین لباسشویی 7 کیلویی پاکشوما مدل TFU-74407
(۲ ساعت پیش)
٪۳
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل GWM-L87
(۲ ساعت پیش)
٪۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۶)
ماشین لباسشویی 8 کیلویی اسنوا مدل SWM-82306
(۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۳,۰۹۰,۰۰۰
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل J8250W
(۲ ساعت پیش)
٪۷
۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 15
لیست قیمت ماشین لباسشویی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ماشین لباسشویی از لیست قیمت ماشین لباسشویی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ماشین لباسشویی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ماشین لباسشویی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ماشین لباسشویی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۴,۴۹۰,۰۸۴ تومان تا ۱۷,۷۱۰,۱۰۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ماشین لباسشویی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ماشین لباسشویی به ترتیب الویت عبارتند از پاکشوما,دوو,بوش,ال جی, ...