ایمالز

لیست قیمت جعبه کمک های اولیه (6 بهمن)


کیف امداد و نجات جامبگ کوچک
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک اولیه چوبی تجهیز شده
۶۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
SAMO PERSIAN جعبه کمکهای اولیه
٪۱۷
۱۸۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
 کیف کمک مدل سامسونت
۷۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه اورژانس ( جامپ بگ )
۳۸۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه رویال
٪۳۱
۹۹,۰۰۰
۶۸,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
کیف احیا آلمینیومی
۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
جعبه‌ی کمک‌های اولیه کوچک
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه دیبا
۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۹ ساعت پیش)
کیف کمکهای اولیه گرانیت مدل 1st Aid
٪۲۰
۵۲,۰۰۰
۴۱,۶۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل Plus
۴۵,۷۵۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه مدل Q10
۱۳۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه حفاظ ابزار مدل 1207
۲۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل F3
۸۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل empt12
۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه مدل 300
٪۱۰
۲۸۵,۰۰۰
۲۵۶,۵۰۰
تومان
(۲ روز و ۹ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه نگین مدل SD_125
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه مدل MD982
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه مدل لوتوس
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
کیف احیا آلومینیومی 75  PR01
٪۳
۶,۶۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
آجره 33 قطعه کیفی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
کیف امداد و نجات رویال
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه ماهان
٪۲۱
۱۱۸,۰۰۰
۹۳,۵۰۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه کمری
۴۵,۶۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمکهای اولیه NF-FK04
۲۸۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه ولکس
۱۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه حامی
۹۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه جامبگ
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه صامو پرشین مدل 47901
۱۴۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه لوتوس مدل سبلان
۱۵۳,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف امداد مدل SOS-V2
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
کیف کمکهای اولیه کوچک
۱۲,۶۳۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه / احیا / اورژانس NF-FK01
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کسری کیف کمکهای اولیه
۷۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک مدل کلاسیک کوچک
۱۲۵,۲۱۰ تومان
(۲ روز و ۹ ساعت پیش)
 کیف کمک اولیه
۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک اولیه پایا مدل A2
۳۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه سبلان مدل نگین
۲۵,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه داتیس
۴۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه مدل F70
۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۵۳
۱۱۹,۰۰۰
۵۶,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه درمان پژوه مدل 03
۱۲۶,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۹ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل درمان پژوه
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه مدل مانا 01
٪۲۳
۶۵,۰۰۰
۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه همراه کیتوتک
۷۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه کوچک
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه بزرگ
۵۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه دیواری
٪۱۲
۲۸۰,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۹ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل EM03
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمکهای اولیه گرانیت اکوییپمنت مدل 1s-AB
٪۲۰
۵۲,۰۰۰
۴۱,۶۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه کیفی
۸۹,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه فلزی
۱۷۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل empsb12
۷۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل 01
۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل 84
۸۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه هارتمن کد 02
٪۵
۱۸۹,۵۰۰
۱۸۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه هارتمن کد 05
٪۵
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۹,۰۵۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه کد 04
۴۴۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه خودرویی داتیس
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه کوچک
۶۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه هارتمن کد 06
۱۹۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل hlal12
۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
جعبه کمکهای اولیه فلزی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه کاسپین
۴۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه LP کد 882
۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه گلدن بگ Kasra
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه گلدن بگ Royal
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف اورژانس گلدن بگ GB05
۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمکهای اولیه داتیس
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
کوله اورژانس
۶۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه دیبا
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه کوچک درمان پژوه
۵۲,۶۸۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه سایز متوسط اورژانسی ساخت ایران
٪۵۳
۳۷۵,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه سامسونتی ابزار ایمنی شهپر
٪۸
۱۸۰,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰
تومان
(۸ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه نگین
۴۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه بی تی بی مدل empt12
۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه مدل 1206
۲۷۷,۲۸۰ تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه مدل FA115
۱۳۲,۴۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه لوتوس کد LTS
۱۴۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه کد 03
٪۵
۶۶,۰۰۰
۶۲,۷۰۰
تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه مدل 03
۷۲,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه دکه دوا  کد 9
۱۰۸,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل first مدل ۰۸۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه دیبا مدل SD_1080
۱۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه مدل AS 960
۷۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه پالس ویژن مدل 2639
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه دی پی مدل L
۵۲,۸۰۰ تومان
(۱۱ ساعت پیش)
جعبه کمک‌های اولیه مدل ART:FKS
۶۷,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه مدل اورژانسی
۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کیف بقا و کمکهای اولیه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمکهای اولیه کمری مربعی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمکهای اولیه کمری R092
۷۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف امداد و نجات جامبگ متوسط
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه داتیس
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمک های اولیه نگین
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
کیف کمک های اولیه داتیس مدل سامسونتی
۶۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
جعبه کمکهای اولیه سامسونتی دو طبقه
۲۲۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
کیف کمک  مدل کلاسیک بزرگ
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
لیست قیمت جعبه کمک های اولیه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جعبه کمک های اولیه از لیست قیمت جعبه کمک های اولیه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جعبه کمک های اولیه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین جعبه کمک های اولیه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر جعبه کمک های اولیه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۴۶,۹۱۱ تومان تا ۳۰۱,۷۸۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های جعبه کمک های اولیه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب جعبه کمک های اولیه به ترتیب الویت عبارتند از لیمون,رویال,پرشین,کسری, ...