دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت جعبه کمک های اولیه (۱۴ بهمن)


کیف کمک های اولیه رویال
(۹ ساعت پیش)
٪۳۱
۹۹,۰۰۰
۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
کیف امداد و نجات جامبگ کوچک
(۲۳ ساعت پیش)
۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجره 33 قطعه کیفی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کیف کمکهای اولیه گرانیت مدل 1st Aid
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۷
۷۹,۰۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کیف کمک های اولیه مدل empt12
(۱ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کیف امداد و نجات جامبگ متوسط
(۲۳ ساعت پیش)
۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جعبه کمک های اولیه داتیس
(۱۶ ساعت پیش)
٪۲۲
۱۱۵,۰۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جعبه کمکهای اولیه فلزی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کیف احیا آلمینیومی
(۱ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جعبه کمک های اولیه فلزی دیواری با درب شیشه ای
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۴۰۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جعبه کمک های اولیه صامو پرشین مدل 47901
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جعبه کمک های اولیه مدل مانا
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۹
۷۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کیف کمک های اولیه مدل Emergency Bag
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جعبه کمک های اولیه بزرگ
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۲۱
۷۵,۰۰۰
۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جعبه کمک های اولیه حفاظ ابزار مدل 1206
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۳۱۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
کیف کمک های اولیه کوچک
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۵,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کیف کمک های اولیه اسنوهاک مدل Trafalgar
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جعبه کمک‌های اولیه مدل TGA-3
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۴۵۰,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کیف کمک های اولیه درمان پژوه
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۲۱۰,۰۰۰
۱۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کیف کمک های اولیه درمان پژوه مدل 03
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جعبه کمک های اولیه مدل مانا 01
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۹۰,۰۰۰
۷۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کیف کمک های اولیه مدل 84
(۲۳ ساعت پیش)
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کیف کمک های اولیه مدل psm-01
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف امداد مدل SOS-V2
(۲۳ ساعت پیش)
۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کسری کیف کمکهای اولیه
(۱ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جعبه کمک های اولیه مدل F70
(۲۳ ساعت پیش)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه مدل Q10
(۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۷۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جعبه کمکهای اولیه لوتوس
(۱ ساعت پیش)
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کیف کمک های اولیه جام بگ
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷۲
۱,۶۵۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه سایز متوسط اورژانسی ساخت ایران
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۶۱
۶۳۵,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه هارتمن  کد 12
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه نگین مدل SD_125
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمکهای اولیه TRX TR616
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه مدل M4
(۲۳ ساعت پیش)
۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کیف کمک های اولیه ماهان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه پژو مدل فول پک
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه حامی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه جامبگ
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۰,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کیف کمکهای اولیه کوچک
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱,۵۷۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه داتیس مدل سامسونتی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جعبه کمکهای اولیه سامسونتی دو طبقه
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک مدل کلاسیک کوچک
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه مدل درمان پژوه
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیت کمک های اولیه مدل
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمکهای اولیه مدل 9P
(۲۳ ساعت پیش)
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه مدل EM03
(۱ ساعت پیش)
۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه مدل 01
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کیف کمک های اولیه بی تی بی مدل 1120
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه مدل mcd
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه هارتمن کد 02
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۲۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه کد 04
(۱ ساعت پیش)
٪۲
۶۶۵,۰۰۰
۶۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه هارتمن کد 06
(۱ ساعت پیش)
٪۳
۲۹۹,۰۰۰
۲۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه مدل hlal12
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه LP کد 882
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمکهای اولیه مانا
(۲۳ ساعت پیش)
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه بزرگ درمان پژوه
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۸
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه کوچک درمان پژوه
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه درمان پژوه کوچک 7*17*21
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۷۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جعبه کمک‌های اولیه مدل 1207
(۲۳ ساعت پیش)
۳۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه مدل 6005
(۲۳ ساعت پیش)
۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه مدل اورژانسی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کیف کمک های اولیه مدل 001
(۲۳ ساعت پیش)
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف بقا و کمکهای اولیه
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه مدل TGA-2
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه کمری کوچک F1
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کوله پشتی اورژانسی
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه مدل 02
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه مدل 05
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه سامسونتی FK-3000
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه آلومینیومی سامسونتی
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۹۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه سو مدل ENJO
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه کد 55
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه مدل 01
(۲۳ ساعت پیش)
۵۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه دیواری کمکهای اولیهR085 ABS
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۶
۴۵۰,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف احیا آلومینیومی 75  PR01
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
 کیف کمک مدل سامسونت
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه همراه کیتوتک
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه کوچک
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۶
۷۲,۰۰۰
۵۳,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه کد SA-W
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه فلزی
(۲۳ ساعت پیش)
۶۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه مدل empsb12
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه مدل Bf3
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه هارتمن کد 05
(۲۳ ساعت پیش)
۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه مرهم
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمکهای اولیه داتیس
(۲۳ ساعت پیش)
۱۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیت کمک های اولیه با لوازم YZD
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۸۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه مدل 300
(۱ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه بی تی بی مدل empt12
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
۱۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه مدل 1205
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
۲۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه مدل 1206
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه کد 03
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۸۹,۰۰۰
۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه کد ABZRI
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک های اولیه مدل 03
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف کمک های اولیه  کد 09
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲۶۹,۰۰۰
۲۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه مدل پی آی پی
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
۱۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه دیبا مدل SD_1080
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جعبه کمک‌های اولیه سامکو مدل YP-SKMK034
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪۳۵
۳۴۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5
لیست قیمت جعبه کمک های اولیه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جعبه کمک های اولیه از لیست قیمت جعبه کمک های اولیه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جعبه کمک های اولیه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین جعبه کمک های اولیه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر جعبه کمک های اولیه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۰۹,۴۳۹ تومان تا ۵۰۰,۴۲۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های جعبه کمک های اولیه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب جعبه کمک های اولیه به ترتیب الویت عبارتند از رویال,لوتوس,کسری,ونوس, ...