دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت ابزار و ماشین های صنعتی (16 آذر)


هیتر گازی انرژی مدل 640 - فن آلمانی
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۲۳,۳۹۱,۰۰۰
۲۲,۴۵۵,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
هیتر تابشی سرامیکی انرژی GR-0100
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
انرژی بخاری کارگاهی نفتی گازوییلی DW0250
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۷,۳۰۰,۰۰۰
۶,۸۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
فن هیتر گازی انرژی مدل 660
(۵ ساعت پیش)
٪۷
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
جارو برقی بست مدل  BOST BVC-PC18
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۶
۲,۳۱۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
 بخاری کارگاهی گازی انرژی 460
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۹,۶۳۵,۶۰۰
۹,۲۵۰,۱۷۶ تومان
فروشندگان (۷)
لوله خرطومی فلکسی سایز 16 (حلقه 25 متری)
(۱۴ ساعت پیش)
٪۵
۱۱,۷۵۰
۱۱,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
انرژی بخاری کارگاهی نفتی گازوییلی DW0450
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
هیتر گازی تراسی انرژی مدل GR 0055
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۱۵,۹۶۸,۵۰۰
۱۵,۳۲۹,۷۶۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
بخاری هیزمی سه کاره مکعبی
(۱۴ ساعت پیش)
۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی مدل 430
(۵ ساعت پیش)
٪۵
۹,۶۰۰,۰۰۰
۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-35L4S
(۱۴ ساعت پیش)
٪۶
۱,۱۸۵,۰۰۰
۱,۱۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
بخاری نفت سوز سولان مدل SA 25
(۱۴ ساعت پیش)
٪۲۳
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باسکول محک 200 کیلویی MDS13000
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۹,۳۲۴,۰۰۰
۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
هیتر نفتی انرژی مدل 510
(۱ ساعت پیش)
٪۶
۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۵,۷۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
هیتر گازی سنسور دار 640 انرژی
(۱ ساعت پیش)
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کوره هوای گرم انرژی مدل 1560 گازی
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۶۷,۹۰۷,۰۰۰
۶۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
بخاری کارگاهی نفتی / گازوئیلی مهیاسان مدل MOS250
(۱ ساعت پیش)
٪۲۰
۷,۱۷۳,۰۰۰
۵,۷۳۸,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
بخاری کارگاهی 42000 گرمسال مدل GL610 گازی
(۱۴ ساعت پیش)
٪۲
۶,۷۰۰,۰۰۰
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بلبرینگ چرخ جلو تیبا
(۹ ساعت پیش)
۲۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بالابر برقی 300 کیلویی رونیکس RH-4131
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۴,۵۹۸,۰۰۰
۳,۸۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
مینی هیتر گازی انرژی مدل GH0825
(۱ ساعت پیش)
٪۳
۱۸,۸۵۷,۰۰۰
۱۸,۲۹۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
باسکول محک 300 کیلویی MDS13000
(۱ ساعت پیش)
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
اینورتر 3 اسب / 2.2 کیلووات Xima
(۱ ساعت پیش)
۳,۷۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
انرژی کوره هوای گرم گازوییلی OF3000
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۹۸,۳۱۸,۰۰۰
۹۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
لوله فلکسی سایز 29 (حلقه 25 متری)
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲۸,۳۰۰
۲۴,۰۵۵ تومان
فروشندگان (۷)
هیتر تابشی سرامیکی انرژی مدل GR0030
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۱۳,۱۸۹,۰۰۰
۱۲,۶۶۱,۴۴۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
یونیت هیتر گازی مهیاسان مدل MGH525
(۱ ساعت پیش)
٪۳
۱۸,۵۶۲,۰۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
باسکول محک 500 کیلویی MDS13000
(۱۴ ساعت پیش)
٪۵
۱۱,۸۱۲,۵۰۰
۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
هیتر گازی (فن آلمانی) 640 انرژی
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴
۲۹,۷۷۰,۰۰۰
۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بلبرینگ چرخ جلو پراید
(۹ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
یونیت هیتر گازی مهیاسان مدل MGH845
(۱۴ ساعت پیش)
۲۱,۸۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
هیتر گازی نیک گستر مدل H860
(۱۴ ساعت پیش)
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بخاری کارگاهی 260 انرژی
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴
۷,۳۶۸,۴۰۰
۷,۰۷۳,۶۶۴ تومان
فروشندگان (۲)
بالابر ساختمانی
(۱۴ ساعت پیش)
٪۸
۱۲,۱۵۲,۰۰۰
۱۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اینورتر ال اس مدل SV055iG5A-4
(۱ ساعت پیش)
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ترمینال ریلی رعد سایز 10
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۱۱,۱۹۰
۱۰,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
هیتر 845 انرژی مدل GH0845
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۳۰,۷۰۰,۰۰۰
۲۹,۱۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
هیتر گازی آذر تهویه مدل A650
(۱ ساعت پیش)
۱۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اینورتر LS مدل SV040IG5A-4- 380V- 4KW
(۱ ساعت پیش)
۱۰,۸۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
بخاری گازی ایمن گاز مشهد مدل شروین 34000
(۱۴ ساعت پیش)
٪۲
۵,۱۵۵,۷۰۰
۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری گازی بدون دودکش انرژی GR0200
(۱ ساعت پیش)
٪۳
۱۸,۸۸۹,۰۰۰
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
اینورتر LS مدل SV022IG5A-4- 380V- 2.2KW
(۱۴ ساعت پیش)
۸,۱۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
هیتر گازی نیک گستر مدل H460
(۱ ساعت پیش)
۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
بلبرینگ کلاچ لیفان 620 (1600)
(۱۴ ساعت پیش)
٪۳
۳۱۹,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
Pen Tablet: Huion Inspiroy H1161
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD3 premium
(۱ ساعت پیش)
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
هیتر گازی نیک گستر مدل H660
(۱۴ ساعت پیش)
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF0760
(۱ ساعت پیش)
٪۴
۲۶,۷۰۵,۰۰۰
۲۵,۶۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
ترموستات 82 درجه پراید
(۱ ساعت پیش)
۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی صنعتی بوش مدل GAS 15 PS