ایمالز

لیست قیمت گیاه آپارتمانی (8 تیر)


نخل شامادورا
٪۱۴
۷۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
گلدان کاکتوس 22674
۱۳,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه بابا آدم
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
نخل ماداگاسکار
٪۵
۴۰,۰۰۰
۳۸,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گلدان گل دیفن باخیا Dumb canes
۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
برگ انجیری
٪۲۰
۸۵,۰۰۰
۶۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
گیاه طبیعی آگلونما برفی کد 130
٪۱۰
۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
سانسوریا پاکوتاه
۳۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه زامیفولیا سبز
٪۱۷
۱۵۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سانسوریا شمشیری ابلق
٪۱۱
۹۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تراریوم حبابی هاورتیا گورخری
٪۲۰
۱۵,۰۰۰
۱۲,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
پتوس نئون
۲۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل ناز یخی
٪۲۵
۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
نخل اریکا
۷۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
گیاه بنفشه آفریقایی گل بهار
٪۱
۱,۸۰۰
۱,۷۸۲تومان
(۱ ساعت پیش)
گلدان سانسوریا پنجه ای
٪۳۶
۴۵,۰۰۰
۲۹,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل سانسوریا مهتابی ( سیلور )
٪۱۴
۳۵,۰۰۰
۳۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه آپارتمانی سرخس
۱۰۳,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل ارکیده سفید
۶۷۳,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گلدان بونسای افرا قرمز
۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل سانسوریا شمشیری ابلق
٪۱۷
۳۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
هاورتیا ستونی – Haworthia coarctata
۱۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
کاکتوس مامیلاریا هانیانا
۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه سانسوریا پوست ماری مدل 3
٪۱۴
۷۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل آگلونما سفید برفی مدل 4
٪۴۰
۵۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه گلدانی یوکا Yucca
۴۹۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
خزه اسپانیایی هوازی
٪۸
۱۵۰,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
گیاه آپارتمانی شفلرا ابلق
۸۶,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه آپارتمانی زاموفیلیا
۳۲۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تراریوم فیتونیا
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
میخک هندیbakhtar-1262
۲۵۴,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گلدان سانسوریا سامورایی
٪۸
۱۲۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
پپرومیا قاشقی
۷۶,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل آپارتمانی بنت قنسول
۱۰۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
سانسوریا شمشیری ابلق (سطل 7 )
٪۱۳
۲۷۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه آلوئه ورا گلدان 12
۴۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
بونسای سریسا
۲۴۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
کوریفانتا کلکسیونی کد 030
۱۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بنسای نارون هوکایدو ۱۵ ساله ژاپنی
٪۱۴
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
گیاه طبیعی برگ عبایی کد zs01
۱۰۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
کاج کونیکا کد NA119
۲۸۷,۵۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
افوربیا تریگونا قرمز E.trigona
۱۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل گلدانی شمعدانی هلندی Geraniums
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیاه بابا آدم دو تنه طرح E019
۷,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل حنا
۶۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه آپارتمانی کروتون 45 سانتی متری
۲۲۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیاه آپارتمانی بگونیا رکس
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه آپارتمانی فیکوس بنجامین ابلق
۱۷۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
فرو تیغ زرد (سه تایی) – Ferocactus Glaucescens
٪۱۰
۱۰,۰۰۰
۹,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
پپرومیا قاشقی سبزbfc-1414
٪۲۷
۱۵,۰۰۰
۱۱,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
کوردیلین bakhtar-809
٪۱۲
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه شفلرا (سایز بزرگ) bakhtar-1520
۸۹۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پک آئونیوم سبز لب ماتیکی 3 عددی
٪۱۰۰
۸۹,۰۰۰
۵تومان
(۱۶ ساعت پیش)
کاکتوس اچینو تیغ سفید
٪۱۰
۱۰,۰۰۰
۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پک کاکتوس اچینو (گلدان 6) 25 عددی
۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پک ساکولنت میکس لب رنگی (گلدان 8 ) 16 عددی
٪۶
۱۰۵,۰۰۰
۹۹,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گلدان نخل ماداگاسکار Pachypodium lamerei
۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گلدان گیاه فیکوس بنجامین
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
اگلونما طلایی
٪۱۰
۸۴۰,۰۰۰
۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
پک ساکولنت کراسولا خرفه ای (گلدان 8) 16 عددی
٪۱۴
۷۴,۰۰۰
۶۴,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه برگ انجیری فر
۴۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل آگاو لاله ای
٪۲۹
۳۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
مامیلاریا میکروهلیا بسیار با ارزش
۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سانسوریا پاکوتاه سبز
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
مجموعه سه عددی پتوس
۱,۵۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گل ارکیده بنفش
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گلدان بنجامین آمستل کینگ
۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
جنگل افرا سبز 23430
۳,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه آگلونما سفید هایپر گل ایوار سایز متوسط
٪۵
۶۵۰,۰۰۰
۶۱۷,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گیاه زاموفیلیا هایپر گل ایوار سایز کوچک
٪۵
۲۸۰,۰۰۰
۲۶۶,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه زینتی آلوئه ورای خالدار
٪۱۳
۴۰,۰۰۰
۳۴,۸۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
زامفولیا سوپر بلک سایز کوچک Black Raven
٪۲
۱۵۰,۰۰۰
۱۴۷,۵۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه طبیعی کروتون رنگارنگ بزرگ مدل GN13-2CL
٪۱۱
۲۴۴,۰۰۰
۲۱۶,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه طبیعی کاکتوس هاورتیا کوپری RT-110
٪۵
۵۵,۰۰۰
۵۲,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
گیاه طبیعی کاکتوس افوربیا کد 105
۱۲,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بنسای شفلرا آپارتمانی
٪۱۷
۹۰۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بونسای سیکاس مینیاتور
۳۴۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه بامبو ابلق کد B05
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه بونسای سیکاس طرح B-025
۱۸۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیاه طبیعی گندمی کد yt14
۲۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گیاه طبیعی کاکتوس  اچینو گروزونی مدل G-Z5
٪۲۵
۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گیاه طبیعی پتوس حصیری کد 02
۴۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کاج پیوندی دم روباهی
۲۵۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
گل آنتوریوم صورتی
٪۳۱
۱۶۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
مجموعه کاکتوس در باکس تک گل کوچک
۷۶,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
لیست قیمت گیاه آپارتمانی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت گیاه آپارتمانی از لیست قیمت گیاه آپارتمانی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر گیاه آپارتمانی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین گیاه آپارتمانی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر گیاه آپارتمانی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۶۹,۴۷۸ تومان تا ۵۷۳,۸۰۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های گیاه آپارتمانی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب گیاه آپارتمانی به ترتیب الویت عبارتند از گلباران,نهال,نارون,سانت, ...