ایمالز

لیست قیمت موزاییک و کفپوش (8 تیر)


موزاییک واش بتن ۳۰X60 مدل ۰۱
۱۲۹,۵۰۰تومان
(23 دقیقه پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3003 ابعاد 3*40*40
٪۱
۱۰۳,۵۵۰
۱۰۲,۴۶۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3007 ابعاد 3*40*40
٪۱
۱۰۳,۵۵۰
۱۰۲,۴۶۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک کرداستون کد2025  ابعاد 40*40*3
٪۲
۱۰۰,۲۸۰
۹۸,۳۱۸تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن 60 × 30 plus1
٪۲
۷۶,۳۰۰
۷۴,۳۹۲تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل 9005
۵۸۸,۸۸۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک کرداستون کد2004 ابعاد 3*40*40
٪۲
۹۸,۱۰۰
۹۶,۱۳۸تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزائیک ساده سفید لیمویی افشار  کد TA06 ابعاد 3*40*40
٪۱۱
۸۱,۷۵۰
۷۳,۰۳۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
کف پوش گرانیتی طوسی پارسیکا
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک B1 مشکی 40*40 سنگامیک
۹۱,۳۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک A33 سفید 40*40 سنگامیک
۸۹,۱۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل 015
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل 012
۶۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفپوش pvc پلیژن کد 7220-9
٪۴
۱۴۶,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
فوم ورقه ای دانسیته 7 ارتفاع 5 سانت
۴۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کف کاذب فولادی با روکش پی وی سی
۱,۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل Plus floor کد k7402 بسته 36 عددی
۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن آجیلی سایز 3.5*40*40
٪۲
۷۶,۳۰۰
۷۴,۳۹۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن سفید سبز سایز 3.5*30*60
٪۲
۷۶,۳۰۰
۷۴,۳۹۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3005 ابعاد 4*40*40
٪۱
۱۳۶,۲۵۰
۱۳۴,۹۴۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3006 ابعاد 3*40*40
٪۱
۱۰۳,۵۵۰
۱۰۲,۴۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3008 ابعاد 3*40*40
٪۱
۱۰۳,۵۵۰
۱۰۲,۴۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک کرداستون کد2001 ابعاد 3*40*40
٪۲
۹۸,۱۰۰
۹۶,۱۳۸تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک کرداستون کد2006 ابعاد 40*40*3
٪۲
۹۸,۱۰۰
۹۶,۱۳۸تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک کرداستون کد2008 ابعاد 40*40*3
٪۲
۹۸,۱۰۰
۹۶,۱۳۸تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک کرداستون کد2015 ابعاد 40*40*3
٪۲
۱۰۱,۳۷۰
۹۹,۲۹۹تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک کرداستون کد2016 ابعاد 40*40*3
٪۲
۱۰۱,۳۷۰
۹۹,۲۹۹تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک کرداستون کد2039 ابعاد 40*40*3
٪۲
۹۸,۱۰۰
۹۶,۱۳۸تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک کرداستون کد2040 ابعاد 40*40*3
٪۲
۹۸,۱۰۰
۹۶,۱۳۸تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن سفید مشکی ساب خورده ۴۰&۴۰
٪۴
۹۲,۶۵۰
۸۸,۹۴۴تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزائیک ساده سفید قرمز افشار کد TA05 ابعاد 3*40*40
٪۱۱
۸۱,۷۵۰
۷۳,۰۳۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزائیک ساده سه رنگ افشار کد TA07 ابعاد 3*40*40
٪۱۱
۸۱,۷۵۰
۷۳,۰۳۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک A41 سفید 40*40 سنگامیک
۸۵,۸۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
موزاییک A344 سفید 40*40 سنگامیک
۹۴,۶۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک TG54 زرد 40*40 سنگامیک
۹۱,۳۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
موزاییک A42 مشکی 40*40 سنگامیک
۸۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک خورشیدی سفید 40*40 سنگامیک
۸۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
موزاییک تک لایه kY1  زرد 40*40 سنگ آذین
۱۰۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
موزاییک تک لایه kt2 طوسی 40*40 سنگ آذین
۹۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
موزاییک تک لایه k731 طوسی 40*40 سنگ آذین
۹۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
موزاییک تک لایه k93 طوسی 40*40 سنگ آذین
۹۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
موزاییک تک لایه k74a طوسی 40*40 سنگ آذین
۹۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
موزاییک تک لایه k63 طوسی 40*40 سنگ آذین
۹۲,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
موزاییک تک لایه k61 طوسی 40*40 سنگ آذین
۹۶,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل 016
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل 017
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل 018
۶۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل 020
۶۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفپوش مدل 021
۶۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفپوش مدل 022
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل PK10
۶۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفپوش مدل C102
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفپوش مدل 01
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل 03
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل 05
۶۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
کفپوش مدل 06
۶۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کف کاذب فولادی با روکش HPL
۱,۸۷۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کف کاذب آلومینیومی با روکش HPL
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کفپوش مدل Plus floor کد k5702 بسته 36 عددی
۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
کفپوش مدل Plus floor کد k6502 بسته 36 عددی
۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
کفپوش مدل Plus floor کد k500‌ بسته 36 عددی
۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3004 ابعاد 3*40*40
٪۱
۱۰۳,۵۵۰
۱۰۲,۴۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3004 ابعاد 4*40*40
٪۱
۱۳۶,۲۵۰
۱۳۴,۹۴۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن سفید سایز  3.5*40*40
٪۲
۷۶,۳۰۰
۷۴,۳۹۲تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن سفید سایز 3.5*30*60
٪۲
۷۶,۳۰۰
۷۴,۳۹۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن سفید قرمز سایز 3.5*3.*60
٪۲
۷۶,۳۰۰
۷۴,۳۹۲تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3002 ابعاد 4*40*40
٪۱
۱۳۶,۲۵۰
۱۳۴,۹۴۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3005 ابعاد 3*40*40
٪۱
۱۰۳,۵۵۰
۱۰۲,۴۶۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3006 ابعاد 4*40*40
٪۱
۱۳۶,۲۵۰
۱۳۴,۹۴۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3009 ابعاد 3*40*40
٪۱
۱۰۳,۵۵۰
۱۰۲,۴۶۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد3011 ابعاد 3*40*40
٪۱
۱۰۳,۵۵۰
۱۰۲,۴۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن سفید قرمز
٪۲
۷۶,۳۰۰
۷۴,۳۹۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن سفید مشکی
٪۲
۷۶,۳۰۰
۷۴,۳۹۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3009 ابعاد  4*40*40
٪۱
۱۳۶,۲۵۰
۱۳۴,۹۴۲تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
موزاییک واش بتن کرداستون کد 3010 ابعاد  3*40*40
٪۱
۱۰۳,۵۵۰
۱۰۲,۴۶۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
لیست قیمت موزاییک و کفپوش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت موزاییک و کفپوش از لیست قیمت موزاییک و کفپوش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر موزاییک و کفپوش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین موزاییک و کفپوش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر موزاییک و کفپوش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۹۶,۵۴۶ تومان تا ۲۴۰,۲۲۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های موزاییک و کفپوش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب موزاییک و کفپوش به ترتیب الویت عبارتند از افشار,سانت,آفتاب,عرفان, ...