ایمالز

لیست قیمت سنباده لرزان (8 تیر)


سنباده لرزان گردشی 300 وات محک کد OS-300
٪۱۸
۱,۲۶۰,۰۰۰
۱,۰۲۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده لرزان گرد ۳۲۰ وات رونیکس مدل ۶۴۰۶
٪۱۷
۲,۴۹۸,۰۰۰
۲,۰۷۱,۷۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چرخ سمباده DGD-125/2 محک
٪۱۳
۱,۶۹۰,۰۰۰
۱,۴۶۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده لرزان محک مدل OS-200
٪۱۷
۷۷۰,۰۰۰
۶۳۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده لرزان 200 وات آنکور مدل O2
٪۹
۹۸۰,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده لرزان کرون مدل CT13394
۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان مستطیلی رونیکس مدل 6403
٪۱۷
۱,۸۹۸,۰۰۰
۱,۵۷۳,۴۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده زن دیواری محک مدل DWS-215
٪۱۷
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۴۴۴,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده لرزان هیوندای مدل HP4011
۲,۴۱۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده زن دیواری محک 230 میلیمتر مدل DWS-230A
٪۱۲
۴,۴۵۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان گرد بوش کد PEX400AE
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سمباده لرزان پوکا مدل S10000
٪۵
۷۹۹,۰۰۰
۷۵۹,۹۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن متابو مدل FSX200
٪۷
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده لرزان NEK 32 ES
۱,۲۱۴,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده لرزان 3 کاره محک مدل MFS-200
٪۱۷
۱,۷۳۰,۰۰۰
۱,۴۳۴,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده لرزان ASB02-185 دی سی ای
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده لرزان توسن مدل 4260FS
۱,۳۹۷,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده نواری 1100 وات آ اِ گ  BBSE 1100
۱۰,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده دیسکی محک250 میلیمتر 550 وات DS-250
٪۱۶
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۵۱۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده 1200 وات آ اِ گ SE-12-180
۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان پوکا مدل   s93001 pukka
٪۵
۹۵۰,۰۰۰
۸۹۹,۸۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان محک مدل OS-210
٪۱۴
۸۵۰,۰۰۰
۷۲۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده لرزان SRE4351TURBOTEC متابو
۹,۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده لرزان مدل GSS140-1A بوش
۲,۳۱۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده لرزان GSS280AVE بوش
۹,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
ماشین سنباده گندگی محک مدل DST-255
٪۱۲
۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن بوش مدل PBS 75 A
۴,۱۶۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن تسمه ای بوش مدل PBS 75 AE SET
٪۲۵
۸,۶۱۲,۰۰۰
۶,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
چرخ سمباده PGD2000-2L محک
۱۰,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
چرخ سمباده PGD-200-3/1L محک
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده نواری 1010 وات آ اِ گ HBS 1000E
۱۰,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
چرخ سمباده DS125 متابو
۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده نواری بادی SP-1380 اس پی
۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده بادی لرزان چهارگوش سوماک مدل ST-7718
٪۱۲
۳,۸۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۲,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده گوشه زن بادی اس پی مدل SP-1780S
۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
سمباده نواری و دیسکی رو میزی محک کد BDS-15/10
٪۱۷
۳,۷۵۰,۰۰۰
۳,۱۰۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده BOSCH لرزان  مدل GEX 150AC
٪۵۸
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان گرد توسن مدل 4300RFS
۱,۵۲۸,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان مـتابو مدل sre 3185
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چرخ سمباده DSD250 متابو
۱۴,۶۸۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان گرد 300 وات آ اِ گ  EX125ES
٪۱۰
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن دوو مدل DAOS480
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنباده لرزان گرد فستول آلمان Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus -576057
٪۶
۲۰,۱۶۶,۹۶۰
۱۹,۰۱۴,۵۶۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده لرزان ماکیتا BO4557
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن ایکس کورت مدل xsb01-125
٪۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان چهارگوش بادی اس پی مدل SP-3900DF
۱۳,۶۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
سمباده لرزان 250 وات الیت  2001
۱,۰۹۴,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۹ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن هیوندای مدل HP2111
٪۲۸
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۱,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن میلواکی مدل  AS 12 E
٪۲
۱۱,۰۸۵,۰۰۰
۱۰,۸۷۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده نواری بادی SP-1370 اس پی
۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
چرخ سمباده DSD200 متابو
۱۰,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده نواری BS100LE میلواکی
٪۲
۲۰,۹۳۸,۰۰۰
۲۰,۵۱۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سمباده لرزان 300 وات الیت  2004
۱,۳۵۲,۴۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان نک مدل NEK 22 ES
٪۵
۱,۳۲۰,۰۰۰
۱,۲۵۴,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن ای جی پی مدل SM7
٪۸
۴۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۸,۱۶۲,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده و پولیش زن تانکی DP100
۲۴,۶۸۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن بوش مدل  GSS 23 A
٪۲۰
۳,۷۵۷,۰۰۰
۳,۰۰۵,۶۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن شارژی پروکسون مدل 29830
۱۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن کرون مدل CT13395
۲,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان مستطیلی هیوندای مدل HP2410
٪۱۵
۲,۲۶۰,۰۰۰
۱,۹۲۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن بوش مدل تسمه ای  PBS 75 AE
۱۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
سنباده لرزان تخت بوش مدل GSS 140 A
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده نواری 550 وات پایه دار محک مدل BDS-230
٪۱۴
۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سمباده نواری متابو مدل RBE 9-60 Set
٪۱۶
۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۶,۳۵۶,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده زن برقی HS225 ای جی پی
۲۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان بادی سوماک مدل JON-70C
۱۵,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده نواری شارژی آاگ آلمان  AEG BHBS18-75BL-0
٪۹
۱۴,۲۲۳,۰۳۰
۱۲,۹۳۰,۰۱۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده دیسکی Mahak مدل DS-305/1
۸,۸۷۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 23 AE
۲,۹۷۶,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان گرد فستول آلمان Festool ETS 125 REQ -201213
٪۵
۲۰,۵۱۲,۶۷۰
۱۹,۵۳۳,۱۴۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان گرد فستول آلمان Festool Rutscher RTS 400 REQ- 201224
٪۸
۲۰,۶۲۷,۹۲۰
۱۸,۸۹۹,۳۲۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
سنباده لرزان گرد فستول آلمان Festool ETS 150-5 EQ -575057
٪۵
۲۴,۲۰۰,۳۴۰
۲۲,۸۷۵,۰۹۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت سنباده لرزان هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سنباده لرزان از لیست قیمت سنباده لرزان کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سنباده لرزان کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سنباده لرزان های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سنباده لرزان های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶,۱۹۵,۹۰۱ تومان تا ۷,۵۷۲,۷۶۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سنباده لرزان در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سنباده لرزان به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,محک,بوش,توسن پلاس, ...