ایمالز

لیست قیمت تجهیزات بیمارستانی

لیست قیمت تجهیزات بیمارستانی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات بیمارستانی از لیست قیمت تجهیزات بیمارستانی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات بیمارستانی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
٪12
13,500
11,900
تومان
(۶ ساعت پیش)
200,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
14,850,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
315,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
377,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
629,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪30
24,000
16,800
تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
1,420,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
2,400,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
8,600,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
459,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪27
310,000
225,000
تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
75,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
1,950,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
750,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
2,500,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
1,950,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
70,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
14,500,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
198,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
19,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
155,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
480,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
1,600,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
5,000 تومان
(۶ ساعت پیش)
18,900 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
21,900,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
9,500,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
150,870 تومان
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
621,600 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
325,910 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪3
175,000
170,000
تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
65,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
30,000 تومان
(۱۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
38,500 تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪14
17,500
15,000
تومان
(۱۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
950,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
2,300,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
2,500,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
850,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
950,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
225,500 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
499,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
165,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
100,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
45,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪43
35,000
20,000
تومان
(۱۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪16
19,000
16,000
تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
33,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
268,730 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
18,480,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪17
3,000
2,500
تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪13
4,500
3,900
تومان
(۱۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪17
3,000
2,500
تومان
(۱۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪10
50,000
45,000
تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
75,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
30,000 تومان
(۲ روز و ۹ ساعت پیش)
30,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
8,800,000 تومان
(۷ روز و ۱۱ ساعت پیش)
750,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
337,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
359,000 تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)