ایمالز

لیست قیمت تجهیزات بیمارستانی

لیست قیمت تجهیزات بیمارستانی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات بیمارستانی از لیست قیمت تجهیزات بیمارستانی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات بیمارستانی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
٪24
20,500
15,500
تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
21,500 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
115,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
250,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
950,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
51,800 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
35,900 تومان
(۱۳ ساعت پیش)
7,200,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
170,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
450,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
350,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
794,540 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
13,000 تومان
(۱۳ ساعت پیش)
832,000 تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
455,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
21,000 تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
19,000 تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
810,000 تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
7,500,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
130,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
288,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
2,800,000 تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
35,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
16,600 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
2,000,000 تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
290,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
265,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
95,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
43,620 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
44,610 تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
14,500,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
55,000 تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
7,200,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
270,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
250,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
1,065,260 تومان
(۱ ماه و ۷ روز و ۱۲ ساعت پیش)
29,000 تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
630,000 تومان
(۷ روز و ۱۷ ساعت پیش)
80,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
580,000 تومان
(۶ روز و ۱۷ ساعت پیش)
690,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
480,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
480,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
450,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪5
21,600
20,520
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
480,000 تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
85,000 تومان
(۱۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
1,250,000 تومان
(۹ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪11
95,060
85,060
تومان
(۳ ساعت پیش)
15,000 تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
21,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
950,000 تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
7,900,000 تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۹ روز و ۱۱ ساعت پیش)
850 تومان
(۹ روز و ۱۱ ساعت پیش)
6,500 تومان
(۹ روز و ۱۱ ساعت پیش)
35,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
29,000 تومان
(۱۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
15,000 تومان
(۹ روز و ۱۱ ساعت پیش)
16,700 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
13,500 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
23,000 تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
10,220 تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
11,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
18,900 تومان
(۹ روز و ۱۱ ساعت پیش)
33,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
33,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
310,000 تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
12,900,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
5,500,000 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
35,000 تومان
(۳ ساعت پیش)
46,000 تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)