ایمالز

لیست قیمت استخر و سونا


فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P400
٪۷
۳,۱۵۳,۶۰۰
۲,۹۲۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PJ85
٪۱۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 24
٪۷
۵,۹۳۴,۶۰۰
۵,۴۹۵,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فیلتر کارتریجی هایوارد مدل C9002
٪۵
۱۱,۶۹۸,۰۰۰
۱۱,۱۱۴,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
استخر پیش ساخته 488 حرفه ای کامل
۲۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
مبدل حرارتی فلنجی فلکسینوکس مدل 20KW
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل NL 1600
۱۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 20
٪۷
۴,۹۲۹,۱۲۰
۴,۵۶۴,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PJR85
٪۱۰
۴۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۹,۸۷۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
گریل استخر دوپین 20 سانتیمتر
٪۵
۱۱۰,۰۰۰
۱۰۴,۵۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل P125
٪۱۰
۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۴۱,۶۷۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل J65
٪۱۰
۲۹,۱۰۰,۰۰۰
۲۶,۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل J45
٪۱۰
۲۵,۷۰۰,۰۰۰
۲۳,۱۳۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
چراغ استخر توکار ایمکس مدل H200-CW
۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
چراغ استخر توکار ایمکس مدل ELCOMP-N-WW
۲,۷۲۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 35
٪۷
۱۱,۴۸۰,۴۰۰
۱۰,۶۳۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P700
٪۵
۵,۴۸۲,۰۰۰
۵,۲۰۷,۹۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P350
٪۷
۲,۸۶۲,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول PK8018-A
٪۶
۷۸,۶۳۱,۰۰۰
۷۳,۹۱۴,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ استخر ایمکس مدل SPH200
۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PN85
٪۱۰
۳۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۸,۹۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PN65
٪۱۰
۲۸,۳۰۰,۰۰۰
۲۵,۴۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
کلرزن خطی ایمکس مدل CL-01
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ استخر پول استار مدل PPLX07
٪۷
۸,۳۷۸,۰۰۰
۷,۷۹۲,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر های واتر مدل HW200T
٪۱۵
۷,۰۹۰,۰۰۰
۶,۰۲۶,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
نازل پرده آب آرتاب سایز 150
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PN200
٪۱۰
۵۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۰,۶۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
اسکیمر هایواتر مدل HWS1096
٪۵
۸۴۵,۰۰۰
۷۹۹,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PJR200
٪۱۰
۶۷,۹۰۰,۰۰۰
۶۱,۱۱۰,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پمپ استخری 1 اسب XKP804 لئو
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ استخری 2 اسب لئو XKP1604
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
قرص کلر تصفیه آب بزرگ اینتکس کد k22101
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
استخر فریمی خانوادگی اینتکس intex 2×4 کد 26790
٪۴
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پمپ تصفیه آب استخر اینتکس مدل 28602
۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مبدل حرارتی پوسته و لوله Aqua Marine مدل PHE50
۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
آبنما ایمکس مدل WTD-CB
۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آبنما ایمکس مدل PB1200-150
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آبنما ایمکس مدل PB1200-25
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
آبنما ایمکس مدل PB600-150
۷,۰۷۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
آبنما ایمکس مدل PB300-25
۴,۳۸۲,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لوله کشی Backwash ایمکس مدل B3
۳۰,۵۲۷,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
آبنمای استخر هایپرپول مدل AQUILA
۱۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
آبنمای استخر هایپرپول مدل COSTA-CS1000
۲۷,۹۶۲,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آبنمای استخر هایپرپول مدل COSTA-CS700
۲۳,۳۵۳,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آبنمای استخر هایپرپول مدل COSTA-CS400
۹,۹۰۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
آبنمای استخر هایپرپول مدل VICTORIA
۱۵,۱۴۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
آبنمای استخر هایپرپول مدل IGUAZU
۱۰,۴۸۶,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آبنمای استخر هایپرپول مدل BALI
۱۰,۲۲۴,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
آبنمای طلایی استخر هایپرپول مدل ‌BALI
۲۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
گرمکن برقی استخر هایپرپول مدل HS-11
٪۷
۹,۵۰۰,۰۰۰
۸,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
چراغ استخر توکار ایمکس مدل P50 LED
۷۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
مبدل حرارتی فلکسینوکس مدل 40KW
۱۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
مبدل حرارتی فلکسینوکس مدل 20KW
۹,۸۷۷,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
مبدل حرارتی ایمکس مدل HE75
٪۲۵
۱۰,۳۱۵,۰۰۰
۷,۷۳۶,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
مبدل حرارتی ایمکس مدل HE60
٪۲۵
۷,۴۵۲,۰۰۰
۵,۵۸۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PJ125
٪۱۰
۵۱,۷۰۰,۰۰۰
۴۶,۵۳۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
چراغ استخر روکار ایمکس مدل TP100-LED-RGB
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
تابلو کنترل هیتر سونا خشک هلو مدل Easy Control
٪۵
۶,۰۶۰,۰۰۰
۵,۷۵۷,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر سرتیکین مدل HS760
۲۸,۱۷۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر سرتیکین مدل HS640
۱۹,۹۵۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
پکیج فیلتر شنی ایمکس FSP650-4W
۱۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل HD 15400
۵,۰۰۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل NL 1800
۳۰,۵۲۷,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 17
٪۷
۴,۴۲۸,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P500
٪۷
۳,۷۹۶,۲۰۰
۳,۵۱۵,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پمپ استخر ایمکس مدل SE-10
۵۰,۲۴۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
پمپ استخر ایمکس مدل SE-7.5
٪۳
۵۶,۰۴۴,۰۰۰
۵۴,۳۶۳,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول PK8018-B
٪۶
۸۴,۱۵۴,۰۰۰
۷۹,۱۰۵,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول PK8017-A
٪۶
۶۲,۷۹۴,۰۰۰
۵۹,۰۲۷,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول PK8017-C
٪۶
۵۷,۶۷۴,۰۰۰
۵۴,۲۱۴,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول PK8017-B
٪۶
۵۴,۷۲۴,۰۰۰
۵۱,۴۴۱,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ استخر ایمکس مدل SPH300
٪۷
۱۰,۰۴۴,۰۰۰
۹,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پمپ استخر ایمکس مدل SPH150
۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پمپ استخر ایمکس مدل SB150
۹,۳۰۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پمپ استخر ایمکس مدل SC75
٪۷
۵,۲۴۸,۸۰۰
۴,۸۶۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PN45
٪۵
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دیگ بخار هایپرپول مدل HA-60
۲۰,۲۵۱,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
کلرزن نمکی ایمکس مدل SSC 50 E
۳۸,۱۹۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
کلرزن نمکی ایمکس مدل SSC 25 E
۳۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کلرزن نمکی ایمکس مدل SSC 15 E
۲۵,۲۷۶,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فیلتر کارتریجی هایوارد مدل C150S
٪۵
۲۰,۷۸۷,۰۰۰
۱۹,۷۴۸,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دستگاه تزریق ازن پروزون مدل PZII-8
۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دستگاه تزریق ازن پروزون مدل PZII-4
٪۵
۱۰۴,۱۲۶,۰۰۰
۹۸,۹۲۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دستگاه تزریق ازن پروزون مدل PZII-1
٪۵
۳۷,۲۴۳,۰۰۰
۳۵,۳۸۱,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دیگ بخار برقی هلو مدل HNS-95M2
۶۳,۳۲۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دستگیره طلایی استخر هایپرپول 3 متری
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دستگیره استیل استخر ایمکس 2 متری
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دستگیره استیل استخر ایمکس 1.5 متری
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سیلیس کریستالی ایمکس
٪۱۰
۶۶۹,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF 75
٪۳۶
۵,۳۷۹,۰۰۰
۳,۴۴۲,۵۶۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شناور قرص کلر پول استار مدل PD01
۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دایو استخر 6 فوت SR Smith Frontier III
۴۴,۰۷۷,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ تصفیه آب استخر DAB مدل EUROSWIM 3HP
۳۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پمپ دوزینگ اتاترون مدل PKX MA/AD0206
۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
استخر پیش ساخته بزرگ 10 متری با لوازم
٪۹
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۱۱۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دماسنج عقربه ای سونا خشک Helo
٪۵
۶۹۹,۰۰۰
۶۶۵,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هیتر برقی سونا خشک هارویا سری هیدن هیتر HH9
۵۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
هیتر برقی سونا خشک هارویا سری سیلندرو PC90E
۲۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فیلتر دیاتومه استخر هایوارد مدل 7220
٪۵
۵۸,۲۰۴,۰۰۰
۵۵,۲۹۴,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
هیتر برقی سونا خشک هارویا سری گلوب مدل CL70
٪۴
۵۱,۶۸۰,۰۰۰
۴۹,۶۱۳,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
هیتر برقی سونا بخار هارویا مدل HGX 60
۶۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
هیتر برقی سونای خشک هلو HELO مدل OCTA150
٪۵
۴۴,۱۰۷,۰۰۰
۴۱,۹۰۲,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
هیتر برقی سونای خشک هلو سری KLIMA VITA مدل Vita90
٪۵
۴۲,۸۷۹,۰۰۰
۴۰,۷۳۶,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هیتر برقی سونای خشک هلو HELO سری LAAVA مدل 1201D
٪۵
۴۴,۰۴۵,۰۰۰
۴۱,۸۴۳,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فیلتر دیاتومه سطلی هایوارد مدل EC75AC
٪۵
۲۸,۳۸۸,۰۰۰
۲۶,۹۶۹,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پمپ تصفیه استخر های واتر مدل HW1600
٪۱۵
۱۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۵,۵۱۲,۵۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پمپ تصفیه استخر های واتر مدل HW1500
٪۱۵
۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۱۰,۴۷۲,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
لیست قیمت استخر و سونا هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت استخر و سونا از لیست قیمت استخر و سونا کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر استخر و سونا کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین استخر و سونا های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر استخر و سونا های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۹,۶۴۸,۲۵۴ تومان تا ۲۴,۰۱۴,۵۳۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های استخر و سونا در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب استخر و سونا به ترتیب الویت عبارتند از اینتکس