دسته‌بندی کالاها

قیمت خرید انواع آنتن تلویزیون (14 بهمن)


آنتن ثابت UHF VHF مدل 2011 هانی
(43 دقیقه پیش)
۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
آنتن رومیزی هانی Hani 2020 2m
(۸ ساعت پیش)
۱۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
آنتن رومیزی هانی مدل 107
(43 دقیقه پیش)
٪۱۶
۱۲۸,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
آنتن هوایی هانی کد 97
(۱۲ ساعت پیش)
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
آنتن رومیزی تیراژه مدل تماشا
(43 دقیقه پیش)
۱۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
آنتن هوایی صبا مدل S3002
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۲۸۷,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آنتن هوایی هانی مدل 2019
(43 دقیقه پیش)
۱۴۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-10M
(۸ ساعت پیش)
٪۵
۲۳۱,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آنتن رومیزی فروزش گلکسی مدل 3M
(43 دقیقه پیش)
٪۱۶
۱۴۳,۰۰۰
۱۲۰,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
آنتن رومیزی فروزش گلکسی مدل 10M
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۱۶۵,۰۰۰
۱۳۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آنتن رومیزی سیگنال مدل SG-10018
(۱۵ ساعت پیش)
۱۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن گردان سیماران مدل 1000
(۲۳ ساعت پیش)
۳۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن هوایی فروزش مدل FRZSH-SHRK/1 کد B942
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۲۷۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن شاخه ای نوران تصویر
(43 دقیقه پیش)
۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آنتن رومیزی رسام مدل C8 M5
(43 دقیقه پیش)
٪۱۰
۷۰,۰۰۰
۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آنتن شاخه ای کار
(43 دقیقه پیش)
۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آنتن UN استیل
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۲
۳۲۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن هوایی هانی مدل 97
(۲۳ ساعت پیش)
۲۰۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آنتن رومیزی سیگنال مدل SG-10019
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن برقی رومیزی WaveVortex WV-40
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن هوایی ثابت باخ الکترونیک مدل B100
(43 دقیقه پیش)
٪۹
۱۶۹,۰۰۰
۱۵۳,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آنتن رومیزی ورتکس مدل W40
(43 دقیقه پیش)
۱۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آنتن رومیزی امین کد 1015217
(43 دقیقه پیش)
۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آنتن رومیزی با کابل 5 متری پارت الکتریک کد 8913
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۱۴۸,۵۰۰
۱۳۸,۱۰۵ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن برقی رومیزی ایلیا
(۲۳ ساعت پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi
(43 دقیقه پیش)
۲۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن فنری مهامین
(۲۳ ساعت پیش)
۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
منبع تغذیه آنتن صبا مدل گردان
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 5 متر
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۵,۰۰۰
۲۱,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آنتن رومیزی طرح بنز
(۲۳ ساعت پیش)
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن هوایی آفتاب مدل Jvc
(۲۳ ساعت پیش)
۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-5M
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۲۲۹,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن هوایی آترون مدل تیکا یو
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۱۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن شاخه ای گیرندگی عالی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۷
۴۴,۰۰۰
۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن ثابت شارک 560 سیماران
(۲۳ ساعت پیش)
۳۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن رومیزی ورتکس مدل WV-20
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انتن تلسکوپی باند Uhf/vhf
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۸
۱۹۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سوئیچ آنتن چهار به یک  مدل ICENSTAR IE-U2501
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۷۵,۰۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن تکسام مدل WIFI 6DB FEMALE
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۸۰,۷۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن هوایی سیماران مدل SAB40
(۲۳ ساعت پیش)
۳۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن دیجیتال امین کد 340
(۲۳ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن هوایی آرسیما مدل s1000
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۲۸۰,۰۰۰
۲۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن ۹۷ ثابت
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۴۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن هوایی جی وی سی مدل BORHAN
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن رومیزی رسام مدل C8 M3
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آنتن رومیزی پروویژن مدل pro-A1
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن رومیزی سومو مدل DVB-T3015
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴۴
۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن رومیزی نود مدل سیم دار
(۲۳ ساعت پیش)
۶۱,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن دنا مدل سه کاره
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۱
۷۵,۰۰۰
۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۵۸,۰۰۰
۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن گیرنده امین مدل 5364B
(۲۳ ساعت پیش)
۴۱,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 10 متر
(۲۳ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 20 متر
(۲۳ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 50 متر
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن رومیزی سیگنال مدل HD Reseiver
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۸۶,۰۰۰
۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن دیجیتال و آنالوگ امین
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۲
۵۷,۰۰۰
۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن رومیزی امین کد 400
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۱۰۰,۰۰۰
۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن هوایی آنتن کار مدل ABU-44
(۸ ساعت پیش)
۴۲۱,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن هوایی نمایش کد 344
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۴۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
آنتن هوایی فرایاب مدل SUFY-A
(۲۳ ساعت پیش)
۴۷۶,۰۱۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن پرفکت یو 10 متری آترون
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن پرفکت یو پلاس  10متری آترون
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تقویت کننده آنتن پروویژن مدل PRO-A1
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن هوایی سیگنال مدل ثابت
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۶
۲۱۰,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آنتن رومیزی سیگنال مدل برقی SG-10019-B
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۴۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تپ آف سه راه سیماران
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
UHF ANTENNA FARAYAB  انتن شاخه ای مدل فرایاب
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تغذیه انتن سوییچینگ هانی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5
لیست قیمت آنتن هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت آنتن از لیست قیمت آنتن کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر آنتن کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین آنتن های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر آنتن های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۹۲,۵۷۶ تومان تا ۲۳۵,۳۷۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های آنتن در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب آنتن به ترتیب الویت عبارتند از هوآیی,تیراژه,سیماران,گلکسی, ...