ایمالز

قیمت خرید انواع آنتن تلویزیون (5 بهمن)


آنتن رومیزی فروزش مدل گالکسی
٪۱۱
۱۱۰,۰۰۰
۹۷,۸۸۹
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی آذران الکتریک مدل 102
۲۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی تیراژه مدل تماشا
٪۱۳
۱۰۶,۰۰۰
۹۲,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
آنتن ثابت UHF VHF مدل 2011 هانی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
آنتن برج الکترونیک طرح دیش سفید Parla
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی سیوان مدل 2020
۹۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی هانی مدل 107
۶۹,۰۵۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی صبا مدل D304
۱۱۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
آنتن رومیزی هانی Hani 2020 2m
۱۱۲,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C200
٪۱۲
۱۳۴,۹۰۰
۱۱۸,۸۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی پارس کد KH-033
۶۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی هانی کد 97
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
آنتن هوایی صبا مدل S2002
۱۸۸,۷۹۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میکروتیک آنتن وایرلس MTAD-5G-30D3-PA
۳,۷۳۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی هانی مدل 2019
۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-5M
۱۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن گردان سیماران مدل 1000
۳۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
آنتن هوایی تیراژه مدل پروانه ای
٪۹
۳۴,۰۰۰
۳۱,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
آنتن هوایی لالی الکترونیک مدل LE 202
۵۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی فروزش مدل FRZSH-KROOZ/1 کد B941
٪۱۰
۱۳۲,۰۰۰
۱۱۸,۸۰۰
تومان
(۷ ساعت پیش)
آنتن برقی رومیزی WaveVortex WV-40
٪۲۴
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی آفتاب 5 شاخه
۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی اکتیو سیماران مدل SDA2013
۲۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی صبا مدل S2003
٪۱۲
۵۵,۰۰۰
۴۸,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی فایو استار مدل Ideal
٪۹
۱۳۰,۰۰۰
۱۱۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن جی اس ام GSM  فایروال مدل A6
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
آنتن کنترلر هوشمند فایروال مدل iRemote
۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
آنتن  تکسام مدل SMA 3dbi
۳۱,۹۹۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی
۳۵,۹۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH
۴۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز پیش)
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 20 متر
۲۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی سیماران مدل SAB40
۲۴۳,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی سیگنال مدل HD Reseiver
۴۰,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی امین کد 400
۴۲,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن شاخه ای نوران تصویر
۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل  Perfect U plus new
۱۶۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی فرایاب مدل sufy - DL
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی سیما باخ الکترونیک مدل C70
٪۹
۴۸,۵۰۰
۴۴,۲۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 1 به 16
۳۲۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تپاف دو راه
۱۰۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تپاف سه راه
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن UN استیل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی جی وی سی مدل A-301-P
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی ورتکس مدل WV-20
۷۶,۵۰۰ تومان
(۷ ساعت پیش)
آنتن هوایی پارس ترونیک کد N400
۱۱۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی جی وی سی مدل BARAN
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز پیش)
آنتن رومیزی برهان مدل 0011
۱۲۸,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020
۹۸,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی ورتکس مدل W40
۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
آنتن هوایی صبا مدل S2001
۱۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی نود مدل سیم دار
۴۸,۹۷۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
آنتن تکسام مدل WIFI 6DB FEMALE
۶۴,۷۳۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن پاسیکو مدل P955
۱۷,۹۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
آنتن گیرنده دیجیتال 1 فنر DVB AMIN
۴۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن دیجیتال امین تک فنره
٪۱۰
۳۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن دیجیتال و آنالوگ امین
٪۲۵
۶۵,۰۰۰
۴۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن سیما باخ مدل A100-1
۱۷۷,۶۰۰ تومان
(۲ روز پیش)
آنتن دیجیتال امین کد 340
٪۵
۴۳,۰۰۰
۴۰,۸۰۰
تومان
(۲ روز پیش)
آنتن مدل QR1
٪۴۷
۲۶,۰۰۰
۱۳,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی فوجی سان مدل T 2
٪۱۳
۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن ۹۷ ثابت
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی تیراژه مدل T2001
٪۵
۲۹۹,۰۰۰
۲۸۴,۰۵۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن اکتیو SAB 40Tسیماران
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
آنتن رومیزی برقی تلویزیون رسام
۹۱,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی جی وی سی مدل Taban
۴۸,۹۹۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
آنتن رومیزی برهان الکترونیک مدل B01
۱۵۹,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
آنتن هوایی  پارس ترونیک کد N4000
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
آنتن رومیزی اسکای مدل کیوان
٪۲۳
۱۲۰,۰۰۰
۹۲,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رو میزی رضوان طرح اپل
۵۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فیش آنتن فلزی درجه ۱
۲,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فیش آنتن مادگی کد 5
۳,۵۰۰ تومان
(۱۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن 29.5 دسیبل رادوم دار آنرویو honor wave
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی امین سایز کوچک
۲۹,۶۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی امین سایز بزرگ
۳۴,۳۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی مدل SADERAT
۸۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن هوایی مدل نیکان
۳۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن  هانی مدل 90
۱۷۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز پیش)
آنتن رومیزی آفتاب مدل GALAXY
۶۰,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی دنا الکتریک مدل AK_DG022 2016
٪۵
۱۵۰,۰۰۰
۱۴۲,۵۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
آنتن رومیزی  دنا مدل AK_DG04
٪۵
۶۰,۰۰۰
۵۷,۰۰۰
تومان
(۲ روز پیش)
آنتن هوایی مدل براوو
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی مدل JVC-2in1
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
آنتن هوایی رسام مدل S100
۱۵۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی مدل S111
۵۹,۹۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
آنتن هوایی مدل تیو ا2015
۱۳۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز پیش)
آنتن هوایی مدل JVC
۴۵,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
آنتن رومیزی گات مدل Marshal
۴۶,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت آنتن هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت آنتن از لیست قیمت آنتن کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر آنتن کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین آنتن های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر آنتن های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۸۶,۱۵۹ تومان تا ۲۲۷,۵۲۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های آنتن در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب آنتن به ترتیب الویت عبارتند از گلکسی,میکروتیک,تیراژه,سیماران, ...