ایمالز

لیست قیمت انبر (10 تیر)


انبردست رونیکس مدل RH-1168 سایز 8 اینچ
٪۷
۱۵۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
انبر پرچ رونیکس مدل RH-1606
۲۴۳,۹۹۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر قفلی رونیکس مدل RH-1415 سایز 5 اینچ
٪۱۲
۱۳۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر کلاغی رونیکس مدل RH-1430
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
سیم لخت کن اتوماتیک رونیکس مدل RH-1810
٪۲۰
۲۵۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
سیم لخت کن انگشتی
۱۱,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر دم باریک رونیکس مدل RH1304 سایز 4/5 اینچ
٪۳۶
۷۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
انبر آرماتوربندی رونیکس RH-1510
٪۱۶
۱۷۸,۸۰۰
۱۴۹,۸۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر پرچ رونیکس مدل RH-1607
۲۱۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر اتصال A350 آروا مدل 2410
۵۴,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سیم لخت کن کلاغی
۷۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر دست ۷ اینچ صنعتی حرفه ای اینکو مدل HHCP28180
٪۳۱
۱۶۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
آچار استریپر - سیم لخت کن شبکه
۸۸,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبرقفلی استنلی مدل 369-84 سایز 10 اینچ
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبرقفلی هنس مدل 1805-10C سایز 10 اینچ
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر قفلی اتوماتیک هزبرن مدل 57010
٪۸
۶۷۰,۰۰۰
۶۱۵,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
انبردست اکو سایز 8 اینچ
٪۲۵
۵۵,۰۰۰
۴۱,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبردست هنسون
٪۲۱
۷۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر پرچ سان سیتی مدل 3000
۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبردست رونیکس مدل RH-1177 سایز 7 اینچ
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
انبر کاپشو بادی سوماک مدل ST-66717
۶,۵۹۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
سیم لخت کن اتوماتیک وسل VESSEL 3000C
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
ست پنس سه تایی
۳۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر دست چند کاره استنلی مدل 94807
٪۲۰
۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پرس وایرشو و سرسیم مدل LY-03C
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبردست همه کاره
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سیم لخت کن اتوماتیک واستر مدل vc002
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر قفلی توسن مدل T14-10OP
۴۵۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر قفلی آسان باز شو نووا 10 اینچ مدل NTP-2291
٪۲
۵۱۴,۲۹۰
۵۰۴,۰۰۴تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر قفلی 10 اینچ مدل آلمان نولان
۱۸۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبردست تیتانیوم کد 01 سایز 8 اینچ
۳۶,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبردست 0301160 کنیپکس
۲۸۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر قفلی سایز 10 توسن T2011-10
٪۹
۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر قفلی صنعتی 10 اینچ جنیوس
٪۱۹
۴۹۰,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبردست سایز 8 اینچ
۳۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر قفلی ایران پتک مدل 001 سایز 10 اینچ
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر قفلی هیوندای مدل HT_1110 سایز 10 اینچ
٪۵
۴۲۵,۰۰۰
۴۰۳,۷۵۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر قفلی مهره گیر لیکوتا مدل APT-39011
۴۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
انبر قفلی لیکوتا مدل APT-39008
۷۸۴,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
انبر کلاغی واستر مدل K40 سایز 12 اینچ
٪۱۹
۳۵۲,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
انبر کلاغی واستر مدل K30 سایز 10 اینچ
٪۱۰
۲۵۵,۰۰۰
۲۲۹,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
مینی انبر دست سری D توسن مدل t5013-4/5m
۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مجموعه ابزار خار باز کن لیکوتا مدل ATG-6065
۳۴۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبردست هنسون مدل H-01 سایز 8 اینچ
٪۹۲
۹۰۰,۰۰۰
۶۹,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
سیم لخت کن  مدل ۲۰۲۰
۱۴,۲۱۰تومان
(۲ ساعت پیش)
انبر قفلی 7 اینچی پروسکیت ProsKit 8PK-378C
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر دست ۸ اینچ اینکو مدل HCP08208
۱۲۵,۴۲۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
انبر قفلی ۱۰اینچ اینکو مدل HCJLW0210
٪۳۰
۱۵۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبردست کنیپکس مدل 0202180 سایز 7 اینچ
۹۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
سیم لخت کن 5 کاره واستر VPE003
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
انبر پرس سر سیم اینکو مدل HWSP101 سایز 10 اینچ
٪۲۰
۵۱۱,۶۰۰
۴۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر قفلی نووا مدل NTP-8032 سایز 5 اینچ
٪۲۲
۲۱۰,۰۰۰
۱۶۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبردست همه کاره تاشو
۲۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر فک الماسه
۷۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر دم باریک بلند 11 اینچ تاپ تول مدل 1211
۷۴۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
انبر قفلی 10 اینچ
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرس سرسیم رنگیKEYPE مدل HS-30J
٪۱۹
۴۵۰,۰۰۰
۳۶۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر وایرشو سون مدل SN-05WF سایز 2 اینچ
۳۴۸,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبرقفلی هنس مدل 1803-7 سایز 7 اینچ
۳۶۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبردست بزرگ صنعتی HEZBURN
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سیم لخت کن اتوماتیک توسن مدل T5010-WS1032 A
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر قفلی توسن مدل T2011-7 سایز 7 اینچ
٪۱۰
۳۱۰,۰۰۰
۲۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت انبر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت انبر از لیست قیمت انبر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر انبر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین انبر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر انبر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۵۶,۲۸۳ تومان تا ۴۳۵,۴۵۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های انبر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب انبر به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,آمریکا,نووا,اینکو, ...