ایمالز

لیست قیمت دریل


دریل بتن کن رونیکس مدل 2726
٪۱۷
۲,۵۹۸,۰۰۰
۲,۱۵۵,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل ماکیتا Makita مدل HR2470F
٪۳۴
۲,۲۷۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن رونیکس مدل 2701
٪۱۷
۱,۹۹۸,۰۰۰
۱,۶۵۷,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن رونیکس مدل 2732
٪۱۷
۳,۸۹۸,۰۰۰
۳,۲۳۵,۳۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 5 شیار 2740 رونیکس
٪۱۶
۴,۹۹۸,۰۰۰
۴,۱۷۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن رونیکس مدل 2707
٪۱۷
۲,۹۹۸,۰۰۰
۲,۴۹۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن رونیکس مدل ۲۷۱۲
٪۱۷
۲,۷۹۸,۰۰۰
۲,۳۱۲,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن رونیکس مدل 2700
٪۱۷
۲,۳۹۸,۰۰۰
۱,۹۹۰,۳۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن رونیکس مدل 2729
٪۱۲
۳,۲۹۸,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4 شیار 2736 رونیکس
٪۲۳
۴,۱۹۸,۰۰۰
۳,۲۲۶,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4 شیار GBH2-26DFR بوش
۲,۷۹۲,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-28 F
۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
بتن کن 7 کیلویی توسن- 8065H
٪۱۲
۶,۶۳۲,۰۰۰
۵,۸۲۶,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 5 شیار 2750 رونیکس
٪۲۳
۹,۸۸۸,۰۰۰
۷,۶۲۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
پیکور رونیکس مدل 2814L
٪۱۷
۵,۹۹۸,۰۰۰
۴,۹۷۸,۳۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل چکشی 900 وات سه کاره دیوالت مدل D25143K
٪۱۷
۱,۷۶۵,۰۰۰
۱,۴۶۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل شارژی ماکیتا ۳۶ ولت
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن سه کاره ادون مدل ED2803
۱,۱۷۲,۲۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن کرون مدل CT18108
٪۱۱
۲,۶۹۰,۰۰۰
۲,۳۹۷,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن آروا مدل 5203
٪۲۳
۲,۴۷۸,۰۰۰
۱,۹۰۲,۳۵۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4 شیار AZC05-26 دی سی ای
٪۱۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۱۶۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن سه حالته پوکا کد RH2632
٪۶
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل رونیکس مدل 2113
٪۱۷
۷۹۸,۰۰۰
۶۶۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4 شیار 8033H توسن
٪۵
۳,۳۹۸,۰۰۰
۳,۲۳۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن ماکیتا مدل HR5201C
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن پوکا مدل H280
٪۵
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۸۹۸,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل شارژی DLTC (18 ولت)
٪۲۱
۷۳۴,۱۷۸
۵۸۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل شارژی دیوالت 36 ولت
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن چکشی رونیکس مدل ۲۷۲۴
٪۱۶
۱,۶۹۸,۰۰۰
۱,۴۲۷,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4 شیار GBH2-28  بوش
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن کرون مدل CT18054
٪۱۱
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۰۴۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن رونیکس مدل ۲۷۴۱
٪۱۷
۴,۶۹۸,۰۰۰
۳,۸۹۴,۵۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن پوکا مدل H3-40
٪۸
۳,۶۵۰,۰۰۰
۳,۳۷۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4 شیار 2728 رونیکس
۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن کرون مدل CT18114BMC
٪۱۱
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۱۸۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن NEC مدل 8525
٪۱۴
۲,۹۹۸,۰۰۰
۲,۵۸۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن آروا مدل 5204
۱,۵۹۴,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل شارژی ماکیتا
٪۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
دریل شارژِی 25 ولت چکشی باس مدل v2m25b
٪۲۲
۱,۳۸۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل شارژی دیوالت 88 ولت
٪۱۷
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۶۱۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل شارژی 12 ولت مکس مدل DL2
٪۲۵
۷۲۹,۰۰۰
۵۴۸,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل ۸۹۰۵K
٪۱۶
۳,۹۹۸,۰۰۰
۳,۳۵۳,۴۵۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن هیوندای مدل HP8027P-EH
٪۱۲
۲,۱۹۵,۰۰۰
۱,۹۳۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن ان ای سی مدل  NEC 0845L
٪۱۶
۳,۵۸۸,۰۰۰
۲,۹۹۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
ست دریل بکس فرز شارژی میلواکی آمریکا Milwaukee M18FPP3AB-533P
٪۳
۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۵,۹۹۹,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن ماکیتا مدل 3009
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن 5 شیار GBH5-40DCE بوش برقی
٪۱۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۳۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن 5 شیار 11 کیلویی مدل 8110H توسن پلاس برقی
٪۹
۹,۳۹۸,۰۰۰
۸,۵۹۹,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن ان ای سی  NEC 1651
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
بتن کن (4 شیار) 1050 وات کرون مدل CT18116
٪۱۴
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل شارژِی 18 ولت ودکس  WEDEX
٪۲۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل  بوش GBM 350RE Bosch
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن کرون مدل CT18056
٪۱۰
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۶۵۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بتن کن برقی ای پی ان مدل APN RH 26 B
٪۲۰
۲,۱۶۸,۰۰۰
۱,۷۴۵,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
دریل چکشی گریتک مدل GTID 950
٪۳۴
۶۵۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل شارژی تک باطری مکس مدل DL1
٪۷
۴۵۰,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل شارژی دیوالت مدل DCD701MD1E
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل شارژی دیوالت 18 ولت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل ستونی پایه دار PBD 40 بوش
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل پیچ گوشتی شارژی اپکس مدل APX-30012
٪۹
۸۲۳,۰۰۰
۷۴۹,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل رونیکس مدل ۲۱۱۵
٪۱۷
۸۴۸,۰۰۰
۷۰۲,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل ۱۰ میلیمتر اتومات رونیکس مدل ۲۱۱۲A
٪۱۶
۸۶۸,۰۰۰
۷۲۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 850 وات کرون
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن پوکا مدل RH2631
٪۲
۱,۷۹۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن نک مدل 8526CH
٪۱۰
۳,۱۸۰,۰۰۰
۲,۸۷۵,۰۰۰
تومان
(۶ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آاگ مدل PM3
٪۱۰
۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲,۴۱۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن  NEC مدل 9527
٪۱۷
۲,۷۹۸,۰۰۰
۲,۳۲۲,۳۴۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن باس کد 26SRE
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل 13 میلیمتر باس مدل BS-5835
۴۵۴,۰۵۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
مینی دریل ستونی محک تک فاز mbd-10
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل شارژی 36 ولت ماکیتا مدل DCD917
٪۴۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن رابین مدل R4010
٪۳
۱,۰۹۵,۰۰۰
۱,۰۶۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل ستونی ۱۳ میلیمتری محک مدل SP5213A
٪۷
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۹۲۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4شیار گریتک مدل GTRH14001
۱,۱۳۵,۸۲۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل ۸۹۰۰k
٪۱۵
۲,۸۹۸,۰۰۰
۲,۴۶۳,۳۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4 شیار HDM-26P محک
٪۱۵
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۰۰۹,۰۰۰
تومان
(۶ ساعت پیش)
دریل بتن کن 4 شیار GBH4-32DFR بوش
۱۰,۴۹۹,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن 5 شیار GBH12-52D بوش
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن کرون مدل CT18026
٪۱۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۲۰۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دریل بتن کن کرون مدل CT18055
٪۳
۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۶۸۶,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بتن کن سه حالته پوکا  H3-26
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت دریل هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دریل از لیست قیمت دریل کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دریل کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دریل های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دریل های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۶۸۳,۲۹۵ تومان تا ۴,۵۰۱,۸۰۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دریل در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دریل به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,ماکیتا,بوش,توسن پلاس, ...