دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت رله (12 آذر)


رله حرارتی تیپ 18 هیوندا
(۴ ساعت پیش)
۴۳۶,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
کنترل فاز شیوا امواج
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۳۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
رله حرارتی تیپ 65 هیوندا
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۶۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کنترل فاز میکرومکس TELE-101-X
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۱۹۰,۰۰۰
۱۸۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
رله حرارتی پارس فانال مدل PFR-22/3
(۱۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪۵
۲۵۲,۰۰۰
۲۳۹,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
رله حرارتی 24الی85A تیپ PFR85 پارس فانال
(۹ روز و ۳ ساعت پیش)
۴۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
کنترل فاز میکروپروسسوری شیوا امواج
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
رله حرارتی 0.63الی22A تیپ PFR22 پارس فانال
(۱۰ روز و ۲ ساعت پیش)
۲۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کنترل فاز P میکرومکس M-3000P-X
(۴ ساعت پیش)
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله حرارتی تیپ 100 هیوندا
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
۹۳۹,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
رله حرارتی 100الی150A تیپ PFR150پارس فانال
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۱,۰۹۴,۷۸۳ تومان
فروشندگان (۴)
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل DIY MINI
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سه رله صنعتی سیماران CL120A
(۱۸ روز و ۳ ساعت پیش)
۴۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پایه رله TMO720 شکوه
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
رله 12 ولت کتابی 8 پایه 5 آمپر HLS-14F3L-DC12V-C
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
رله سوئیچ SONOFF DUAL مدل AS-SD
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۵۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کنتاکتور 10 آمپر  ASTERSMAR
(۴ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
رله حرارتی پارس فانال مدل PFR-85/3
(۱۸ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۴۶۳,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماژول رله تایمر دار مدل KU-12VT
(۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کنترل فاز تک فاز کتابی(KTB-SPC1)
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کنترل فاز سوپر دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس SDP-101-X
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۲۷۰,۰۰۰
۲۵۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کنترل فاز (بدون نول) شیوا امواج - 13B1
(۴ ساعت پیش)
٪۴
۳۴۲,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
رله حرارتی تیپ 40 هیوندا
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۴۳۶,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
رله حرارتی 54الی125A تیپ PFR100پارس فانال
(۱۵ روز و ۹ ساعت پیش)
۹۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
رله حرارتی 18الی40A تیپ PFR40 پارس فانال
(۱۸ روز و ۳ ساعت پیش)
۳۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بی متال 12 تا 18A تیپ 32 هیمل
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۸۱,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه رله TMG740   شکوه
(۴ ساعت پیش)
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
رله دوگانه سوز مدل G811
(۷ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۸۰,۰۰۰
۵۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
رله 5 ولت باریک 4 پایه 3 آمپر tyco PCN-105D3MH2
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله 12 ولت 5 پایه 10 آمپر Omron G5Q-14-24VDC
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله حرارتی پارس فانال مدل PFR-40/3
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۳۸۲,۰۰۰
۳۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
رله بریر پیلز مدل PNOZ X3
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
رله الکترونیکی SSR سپران مدل 40DA
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۱۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سافت استارتر 75 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3075
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله کنترل فاز کتابی(KTB-P101)
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۵۰,۰۰۰
۱۴۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کنترل فاز بدون نول میکرومکس MT-110-M
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
رله 12v-10A مارک SONGLE
(۴ ساعت پیش)
۶,۰۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله حرارتی تیپ 150 هیوندا
(۱۰ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۸۶۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
رله حرارتی تیپ 265 هیوندا
(۱۰ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲,۲۵۲,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فلوتر الکترونیکی LMB-2M
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۳۸۲,۰۰۰
۳۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
رله آندر ولتاژ کلید اتومات تیپ 100 هیمل
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۷۸۶,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایمر بادی 180 ثانیه تاخیر در وصل هیمل
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
۳۴۹,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بی متال 14 تا 18A تیپ 18 هیمل
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۳۸۱,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بی متال 37 تا 50A تیپ 95 هیمل
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶۶۲,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله 24 ولت میلون
(۴ ساعت پیش)
۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه رله شکوه
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۴۰,۰۰۰
۱۲۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بیمتال ۱۳ – ۹ آمپر چینت
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۳۰۷,۰۰۰
۲۶۸,۶۲۵ تومان
فروشندگان (۱)
رله روسی، ТКД103ДОДБ contactor
(۶ روز و ۷ ساعت پیش)
۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
رله روسی 600 آمپر 24 ولت، КМ-600Д-В contactor
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
رله 12 ولت T شکل 6 پایه 30 آمپر HLS-T90(15F)-C
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله 24 ولت 4 پایه 5 آمپر tyco PCH-124L2M
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سوکت رله ریلی 14 پایه 18F-4Z-C1
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله سوئیچ آن اسمارت MR-04
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله سیم کارتی هوشمند آن اسمارت
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ریموت 4 کانال 433Mhz  کدلرن
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کنترلر رادیویی sonoff مدل AS-RF
(۹ روز و ۷ ساعت پیش)
۷۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موتور شیر برقی AS-M1
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گیرنده 3 کانال 12V
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گیرنده GSN دو کانال 220V
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله حرارتی پارس فانال مدل PFR-100/3
(۱ ماه و ۳ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۵
۹۹۳,۰۰۰
۹۴۳,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
رله حرارتی پارس فانال مدل PFR-150/3
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۱۱۹,۰۰۰
۱,۰۰۷,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رله هوشمند تویا ۱۰آمپر کنترل از راه دور
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۲۸۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 15
لیست قیمت رله هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت رله از لیست قیمت رله کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر رله کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین رله های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر رله های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶۶۱,۰۱۲ تومان تا ۸۰۷,۹۰۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های رله در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب رله به ترتیب الویت عبارتند از امپر,متال,میکرومکس,سانیو, ...