ایمالز

لیست قیمت رله


کنترل فاز P میکرومکس M-3000P-X
۲۰۱,۶۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
کنترل فاز میکرو میکرومکس (طرح اسپیک) M-101-B
٪۱۰
۱۶۵,۰۰۰
۱۴۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
کنترل فاز میکرومکس TELE-101-X
۱۵۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
رله زیمنس SIEMENS مدل LFL 1.635
۱۴,۵۰۱,۵۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
کنترل فاز تک فاز میکرومکس
٪۱۲
۱۳۵,۰۰۰
۱۱۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تایمر بادی 30 ثانیه تاخیر در وصل هیمل
۲۶۱,۳۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
رله شانت کلیدهوایی110ولت unelec
۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
پایه رله شیشه ای فیندر مدل 90.22
۹۳,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
شمارنده آنالوگ ISBS v 24 DC
۲۱۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رله کنترل فاز کتابی(KTB-P101)
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
فوتوسل 16 آمپر صانت الکترونیک مدل 001
۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۹ ساعت پیش)
سوکت رله فیندر SMA9505
٪۴
۱۱۱,۲۸۰
۱۰۶,۸۲۹
تومان
(۱ روز پیش)
رله فیندر 601390240040
٪۴
۲۲۱,۷۰۴
۲۱۲,۸۳۶
تومان
(۱ روز پیش)
رله فیندر 553491100094
٪۴
۲۴۰,۱۰۸
۲۳۰,۵۰۴
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
کابلشو بیمتال DTL-2 - کلوته
۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
رله حرارتی 54الی125A تیپ PFR100پارس فانال
۷۶۶,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رله حرارتی 24الی85A تیپ PFR85 پارس فانال
۳۵۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سوپر تایمر دیجیتال
۳۲۳,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۱ ساعت پیش)
فلوتر الکترونیکی LMB-2M
۳۱۲,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
کنترل فاز ستاره مثلث MRB – SD
۵۴۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کنترل فاز دیجیتال برنا
۳۴۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کنترل بار 15 آمپر DLF-15A
۳۷۹,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
کنترل آمپر 3 رله ای
۶۶۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
کنترل فاز مینیاتوری MRJ-2P
۲۸۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
تایمر بادی 180 ثانیه تاخیر در وصل هیمل
۲۶۱,۳۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
بی متال 2.5 تا 3.6A تیپ 18 هیمل
۲۱۲,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
بی متال 3.5 تا 4.8A تیپ 18 هیمل
۲۱۲,۵۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
بی متال 9 تا 12A تیپ 18 هیمل
۲۱۲,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
بی متال 18 تا 25A تیپ 95 هیمل
۴۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
بی متال 23 تا 32A تیپ 95 هیمل
۴۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
بی متال 30 تا 40A تیپ 95 هیمل
۴۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز پیش)
بی متال 37 تا 50A تیپ 95 هیمل
۴۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
بی متال 48 تا 65A تیپ 95 هیمل
۴۹۵,۰۰۰ تومان
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
بی متال 80 تا 95A تیپ 95 هیمل
۴۹۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
رله شنت کلید اتومات تا 100A هیمل
۳۳۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
رله سوئیچ هوشمند BestCon
۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۷ ساعت پیش)
رله دوگانه سوز مدل G811
٪۷
۴۲۰,۰۰۰
۳۹۰,۵۰۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
رله 12 ولت شیشه ای 8 پایه 16 آمپر HLS-14F2L-12VDC
۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
رله 24 ولت شیشه ای 8 پایه 16 آمپر HLS-14F2L-24VDC
۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
رله 5 ولت کتابی 4 پایه 16 آمپر OEG OMIH-SH-105LM
۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رله 5 ولت کبریتی 4 پایه 8 آمپر SHINMEI RPE-5-Q
۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رله 24 ولت مینیاتوری 6 پایه 1 آمپر NAiS HY1-24V
۱۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رله 24 ولت کتابی 6 پایه 16 آمپر SANYOU SZ-S-124LM
۳۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رله هانیول Honeywell مدل TMG 740-3
۹,۴۴۷,۸۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
PLC لوگو 8 زیمنس
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲۲,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
۳۴,۵۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پک آبیاری هوشمند آسانه
٪۲
۹۱۰,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز پیش)
سیستم امنیتی هوشمند
٪۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رله سیم کارتی هوشمند آن اسمارت
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رله سوئیچ SONOFF DUAL مدل AS-SD
۴۸۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شارژر هوشمند SONOFF  مدل S6
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
کنترلر رادیویی RM4C برودلینک
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کنترلر رادیویی sonoff مدل AS-RF
۵۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
کنترلر مرکزی برودلینک IR-RF (RM4 PRO)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کنترلر موتور شیربرقی AS-D1
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
ریموت 8 کانال SONOFF
۲۹۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
گیرنده GSN دو کانال 220V
۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
رله آندر ولتاژ کلید اتوماتیک پارس فانال مدل PF3-160-Adj
٪۳
۸۱۳,۰۰۰
۷۸۸,۶۱۰
تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رله برد 6 آمپر- 8تایی- رله هونگفا
۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
رله هوشمند تویا ۱۰آمپر کنترل از راه دور
٪۲۰
۲۴۵,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز پیش)
رله حرارتی پارس فانال مدل K67N
٪۳
۱,۶۰۵,۰۰۰
۱,۵۵۶,۸۵۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت رله هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت رله از لیست قیمت رله کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر رله کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین رله های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر رله های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۸۸,۴۱۳ تومان تا ۷۱۹,۱۷۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های رله در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب رله به ترتیب الویت عبارتند از هیوندای