ایمالز

لیست قیمت ورزش های رومیزی


تخته نرد و شطرنج
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی پایه دار
۲۱۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی 22 نفره Roberto روبرتو
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ۴ چرخ MDF مدل E2
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی کف شیشه عابدینی F124
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ایرهاکی 7 فوت تاشو کف سوپر ضدخش  یکه سازان
٪۳
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ایر هاکی مدل che07
۹۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی فراز اسپرت Faraz Sport ST9
۱,۳۴۴,۲۵۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی باشگاهی المپیک S16
٪۵
۳,۴۸۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ چرخدار نئوپان Super C3
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
مهره چوبی شطرنج
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد مدل KOUROSH
۱۶۲,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی roberto مدل Internat summer cover
۵۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
شطرنج شهریار کد F
۱۳,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز بیلیارد 7 فوت تاشو MDF
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی بزرگ تمام MDF پایه دار
٪۳
۳۵۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد طرح جعبه چوبی مدل az150
٪۱۰
۴۳۰,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ۴ چرخ ملامینه D2
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
میز ایت بال 9 فوت buffalo Oxyear
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ایرهاکی مدل IBC-5127
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ تاشو مدل T104
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
شطرنج شهریار کد A
۱۳,۵۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ایرهاکی 8 فوتی یکه سازان
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ جوو gewo
٪۱۴
۱۱,۶۲۵,۰۰۰
۹,۹۹۹,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز بیلیارد 6 فوت MDF
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی Roberto Sport مدلTop Speed
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی مدل JX-113B
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
مهره شطرنج فلزی اعلا
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
شطرنج قهرمان مدل CHESS-001
۷۵,۵۴۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ 8 چرخ ام دی اف Olympic ITTS11
٪۶
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ نئوپان تاشو مدل T105
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میزایرهاکی AZ H1009
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی S15
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
تخته شش کاره بازی
۱۷۵,۵۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز بیلیارد LS31
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ MDF ساده Ferdos TS2
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FD2
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز بیلیارد 8 فوت LEO Elite
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز بیلیارد 9 فوت LEO Elite
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ست مهره شطرنج مدل E04
۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
فوتبال دستی فراز اسپرت ST19
۲,۸۷۳,۷۵۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ چرخدار MDF مدل T107
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
شطرنج و تخته نرد کیفی
۳۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز بیلیارد LEO مدل Solomon
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
شطرنج مدل MO-002
۷۶,۷۲۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی FAS ایتالیایی مدل Wenge
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
میز اسنوکر 12 فوت ماهاگونی مدل ELITE
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
شطرنج Royal Saint  مدل G622
٪۱۴
۱,۹۴۱,۰۰۰
۱,۶۷۸,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ایرهاکی رو میزی 3767800
۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 9 فوت فول آبشن طرح کهکشان damoon دامون
٪۴
۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز اسنوکر 12 فوت buffalo Oxyear
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی ایتالیایی 8 نفره
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی ایستاده های گلاس طوسی المپیک
٪۵
۳,۵۸۰,۰۰۰
۳,۴۰۱,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی مدل JX-101D
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
فوتبال دستی مدل JX-117A
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
فوتبال دستی Fireball مدل Rock it mettalica
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی مدل JX-101C
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
شطرنج الف با کد 310
۲۲۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ست مهره شطرنج مدلE03
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
 آدمک فوتبال دستی
۷,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ Ferdos TU3
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی باشگاهی المپیک مدل Olympic S5
٪۲
۲,۵۸۰,۰۰۰
۲,۵۳۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
فوتبال دستی پایه دار MDF مدل F117
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فوتبال دستی مدل ST7
۹۱۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
مهره تخته سنندج
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ فراز اسپرت Faraz Sport TT1
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هند اسپید لاکچری
٪۱
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
شطرنج کد 1
۱۰۵,۴۷۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
میز بیلیارد ایرانی مدل منارچ
٪۵
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
مهره شطرنج پلی استر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
صفحه شطرنج فلکس 35 سانت
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
لیست قیمت ورزش های رومیزی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ورزش های رومیزی از لیست قیمت ورزش های رومیزی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ورزش های رومیزی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ورزش های رومیزی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ورزش های رومیزی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۱,۴۲۸,۳۹۳ تومان تا ۱۳,۹۶۸,۰۳۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ورزش های رومیزی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ورزش های رومیزی به ترتیب الویت عبارتند از کلاسیک,مینیاتور,اليت,دیاموند, ...