ایمالز

لیست قیمت کاخن (6 بهمن)


Persis tarh5 CAJON
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست شیکر مینی کاخن SE 108
۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Paco Pro cajon Skiss Black
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن DGC37 SPIRIT DELUXE
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن بامبو مدل B45
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن الگرو کد A1
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۶ ساعت پیش)
کاخن پاکو طرح سیاه مشق مدل پرایم
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Sela SE 057 Casela Pro Makassar
۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
اسلپ تاپ کاخن مینل مدل CAJ4MH-M
۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن دی جی دی گریگوریو آلباتروس
۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پدال کاخن دی جی دی گریگوریو
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Paco Pro cajon Wooden Gold
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن دلشاد طرح ۵
۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن Pin-CP619 - طرح عقاب
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
کاخن Pin-CP419 - طرح پر
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
کاخن انجل کد 004
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
کاخن آراکس مدل  زن آفریقایی
۸۷۰,۰۰۰ تومان
(53 دقیقه پیش)
کاخن جانان مدل STUDENT_G
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کاخن پاکو طرح سماع مدل پرایم
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پاکو طرح حوض نقاشی مدل پرایم
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پاکو مدل مستر طرح مولانا
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
کاخن پاکو مدل مستر طرح حافظ
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پاکو طرح کویر مدل پرایم
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پاکو طرح نیزار مدل پرایم
٪۲۳
۲,۴۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پاکو طرح غروب مدل پرایم
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(53 دقیقه پیش)
کاخن پاکو برکه مدل پرایم
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کاخن پاکو طرح اورانوس مدل پرایم
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن جانان مدل صراحی C-HN-Soraahi
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن جانان مدل جام C-HN-Jaam
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن مدل ام وی 075
٪۱۳
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Sela SE 099 Bass Cajon
۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن مانت مینل مدل CSM-M
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن دی جی دی گریگوریو کامپاس رنگ چوب
۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن دی جی دی گریگوریو کامپاس مشکی
۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن دی جی دی گریگوریو مدل Creativo
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
اسلپ تاپ کاخن مینل مدل CAJ2WN
۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن جهمانی آکبند
۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پاکو paco مدل T طرح غروب آکبند
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
بنگو کاخن پاکو paco طرح اقیانوس آکبند
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Persis Model 3 Cajon
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Persis Model 4 Cajon
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
PACO MASTER SAADI CAJON
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن ایپیمکس مدل 753
٪۴۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
Paco SUBWOOFER
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پاکو مدل SUB WOOFER طرح کولی
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پالوس C211
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
کاخن پالوس C611
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
کاخن پالوس S2511
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پالوس S3211
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن Persis طرح ۵
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن Pin-C219
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
Paco Pro cajon Texture Blue
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Paco Pro cajon Skiss Red
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن RASH طرح Natural
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Paco Pro cajon Graph Yellow
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Paco Pro cajon  Graph Blue
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سنتور نوا چهار مهر
٪۱۲
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کاخن DGC26 CHANELA DELUXE
۱۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
DGC32 TOKAYO 8MO
۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان
(53 دقیقه پیش)
کاخن DGC33 MUSTANG
۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن DGC45 SIROCO PLUS
۱۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن Fenix DGC36
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن DGC14 DRUM BOX PLUS
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن Pin-CP619 طرح 2
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
کاخن Pin-CP619 طرح 3
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن Pin-CP619 طرح 4
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
کاخن جانان مدل باده
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن انجل کد 001
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
کاخن انجل مدل A8
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کاخن سولوئیست مدل نی زار
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(53 دقیقه پیش)
کاخن مدل RK
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن دی جی مدل سیبونی
۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن انجل کد 005
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن انجل مدل سیمی
٪۲۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۰,۰۰۰
تومان
(53 دقیقه پیش)
کاخن انجل مدل فنری کد A4
٪۲۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کاخن انجل مدل فنری کد A6
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کاخن انجل کد 003
٪۲۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
کاخن جانان مدل STUDENT_R
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کاخن انجل مدل فنری کد A5
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن انجل مدل فنری کد A2
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن انجل مدل فنری کد A7
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن ملودی مدل Gold
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن ملودی مدل Mahgony
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن جانان مدل NT-BLK
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن نوتبک مدل ELLA1000
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن تانگو کد 6
٪۳۴
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۴,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کاخن الگرو مدل A1 کد 24
٪۳۷
۱,۳۵۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن مدل کودک
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن الگرو مدل A1 کد 1
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کاخن پژواکوب طرح ساده مدل 001
٪۳۵
۸۰۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کاخن جانان مدل NT- BLU
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کاخن الگرو کد A
٪۳۷
۱,۳۵۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
کاخن پاکو طرح ایران مدل پرایم
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پاکو مدل مستر طرح فردوسی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن پاکو طرح ردپا مدل پرایم
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کاخن طرح دار سی جی مدل CJ Dream Catcher
٪۹
۲,۶۵۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
کاخن ایپیمکس مدل 357
٪۴۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
Sela SE 012 Pro Zebrano Professional
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ملت کاخن مینل مدل CPB3
۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن دی جی دی گریگوریو لیویانو
۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Persis Model 1 Cajon
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Persis Model 2 Cajon
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(53 دقیقه پیش)
کاخن پاکو مدل مینیاتور
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کاخن پالوس C411
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
Paco Pro cajon Wooden Brown
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Paco Pro cajon Maya Black
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن DGC38 FENIX DELUXE
۱۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
Paco Pro| Abstract
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن Pin-C419
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
کاخن Pin-CP619 طرح ۱
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
کاخن کودک Palos-C611 طرح ۲
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن کودک Palos-C611 طرح ۱
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن انجل کد 006
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
کاخن انجل مدل فنری کد A1
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن ملودی مدل ReMany
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن ملودی کد PA002
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن مدل اکسنت 067
۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاخن ام پی مدل مجستیک CM2010
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت کاخن هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کاخن از لیست قیمت کاخن کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کاخن کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کاخن های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کاخن های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۵۱۸,۳۸۴ تومان تا ۳,۰۷۸,۰۲۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کاخن در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کاخن به ترتیب الویت عبارتند از مستر