دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت کاخن (۱۴ بهمن)


Sela SE 057 Casela Pro Makassar
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
Johmani Cajon
(۲۳ ساعت پیش)
۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
DGC32 TOKAYO 8MO
(۱ ساعت پیش)
۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کاخن جانان مدل NT
(۱ ساعت پیش)
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کاخن رومبا کد RF101
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Sela SE 099 Bass Cajon
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Pur Stained OQ Cajon
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کاخن پالوس C611
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Persis tarh5 CAJON
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP540
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP584
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Sela SE 012 Pro Zebrano Professional
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کاخن پاکو طرح غروب مدل پرایم
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Bambo Cajon
(۲۳ ساعت پیش)
۶۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Persis Model 3 Cajon
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Pin CP419 CAJON
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
DGC37 SPIRIT DELUXE
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Pur Compact QS Zebrano Cajon
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP112
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Rumi Royal Cajon
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کاخن جانان مدل صبوح C-HN-Sabooh
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن مانت مینل مدل CSM-M
(۲۳ ساعت پیش)
۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن PUR پور مدل QS-EBANO آکبند
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن Persis طرح ۵
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پاکو Abstract Red
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن Sazkala مدل S27
(۲۳ ساعت پیش)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پرسیس طرح 4
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن جانان مدل صراحی C-HN-Soraahi
(۱۶ ساعت پیش)
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن دی جی دی گریگوریو مدل Creativo
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدال کاخن دی جی دی گریگوریو
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن PUR پور مدل QS-Zebrano آکبند
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۸,۹۰۰,۰۰۰
۸,۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Pur Vision SP Olive Cajon
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن PUR پور مدل QS-NUT آکبند
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۹,۰۰۰,۰۰۰
۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Persis Model 1 Cajon
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Persis Model 2 Cajon
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Persis Model 4 Cajon
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پالوس S2511
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پاکو مدل پرو طرح Texture Red
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Paco Pro cajon Skiss Red
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کاخن پاکو مدل پرو طرح Maya Red
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
DG De Gregorio Chanela Deluxe
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Cajon MUSTANG
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
DGC38 FENIX DELUXE CAJON
(۱۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
DGC45 SIROCO PLUS
(۱۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
DGC36 FENIX CAJON
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
DG De Gregorio Drumbox Plus
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کاخن کودک Palos-C611 طرح ۱
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن جانان مدل باده
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن آراکس مدل  زن آفریقایی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Schlagwerk CP4901
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP4030 Cajon
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP130 Cajon
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Schlagwerk CP544 Cajon
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP608
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP5210
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP5230
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk BC462
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Schlagwerk CP5901
(۱۰ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Schlagwerk CP432
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP585
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP410ST
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Schlagwerk CP150
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP5905
(۲۳ ساعت پیش)
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP160
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP430 Cajon
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP119 Cajon
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP4006 Cajon
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CBA2S
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP404BLK
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP408
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP4905
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP118
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Schlagwerk CP403 RED Cajon
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Rumi Beach Cajon
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Rumi Rust Cajon
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Paco Pro cajon Texture Gray
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۷
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کاخن جانان مدل باد
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کاخن طرح دار Sazkala مدل S5
(۲۳ ساعت پیش)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن جانان مدل طاووس
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کاخن طرح دار قابل تنظیم سامکو Samko
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۳
۲,۶۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن فیدا امپریال fida Imperial
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن سمکو کد 13
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن رومی مدل استدیودنت 2
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پاکو مدل مستر طرح مولانا
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پاکو مدل مستر طرح حافظ
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پاکو مدل مستر طرح فردوسی
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن جانان مدل جام C-HN-Jaam
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پاکو مدل ساب ووفر
(۱۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پاکو ساب ووفر
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ملت کاخن مینل مدل CPB3
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست شیکر مینی کاخن SE 108
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسلپ تاپ کاخن مینل مدل CAJ2WN
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Paco SUBWOOFER
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن فیدا کد 08
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۲۵۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پالوس C211
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پالوس C411
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن پالوس S3211
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Pin C319 CAJON
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن کوک متغیر پاکو PACO مدل پرو طرح Wooden Brown آکبند
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۴۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن کوک متغیر پاکو PACO مدل پرو طرح Skiss Black آکبند
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Paco Pro cajon Graph Yellow
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Paco Pro cajon  Graph Blue
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سنتور نوا چهار مهر
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۱۵
۳,۳۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن رومبا
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن سمکو کد 146
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کاخن کودک Palos-C611 طرح ۲
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت کاخن هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کاخن از لیست قیمت کاخن کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کاخن کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کاخن های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کاخن های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵,۷۱۵,۸۸۹ تومان تا ۶,۹۸۶,۰۸۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کاخن در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کاخن به ترتیب الویت عبارتند از ماينل,پرایم,پرسیس,لوتوس, ...