ایمالز

لیست قیمت کارواش (13 تیر)


کارواش رونیکس مدل RP-U100
٪۱۶
۳,۷۹۸,۰۰۰
۳,۱۸۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش رونیکس مدل RP-0140
٪۱۷
۶,۹۹۸,۰۰۰
۵,۷۹۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش کارشر مدل K2 Basic
٪۳۵
۴,۶۸۶,۱۰۰
۳,۰۳۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش  دینامی رونیکس مدل RP-0102C
٪۱۷
۴,۴۹۸,۰۰۰
۳,۷۲۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش رونیکس مدل RP-0180
٪۵
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش رونیکس مدل RP-1160
٪۱۷
۹,۴۸۸,۰۰۰
۷,۸۴۳,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش چهار کاره ۱۳۰ بار رونیکس مدل RP-4100
٪۱۱
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش 100 بار یونیورسال رونیکس مدل RP-U100C
٪۱۶
۳,۹۹۸,۰۰۰
۳,۳۵۷,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش 1400 وات توسن - 1114CPWX
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش رونیکس مدل RP-U130
٪۱۵
۴,۷۹۸,۰۰۰
۴,۰۷۸,۳۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش ۱۰۰ بار دینامی رونیکس مدل RP-0100C
٪۱۶
۴,۷۹۸,۰۰۰
۴,۰۳۱,۸۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش BOSCH مدل 100 Easy Aquatak
۲,۰۷۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش شارژی رونیکس 24.5 بار مدل 8930
٪۱۶
۵,۴۸۸,۰۰۰
۴,۵۸۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کارواش 100 بار هیوندای مدل HP1320
۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش ۱۱۰ بار دینامی رونیکس مدل RP-0110C
٪۱۶
۴,۹۹۸,۰۰۰
۴,۱۸۶,۸۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش صنعتی 100 بار آنکور مدل TM-S3
٪۳
۳,۷۸۶,۰۰۰
۳,۶۷۲,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
دستگاه کارواش هیوندای مدل HP1480
٪۱۵
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۳۱۵,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش ۱۴۰ بار یونیورسال رونیکس مدل RP-U141
٪۷
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش کرون مدل CT42022
۳,۹۴۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش 100 بار هیوندای مدل HP1430
۴,۰۴۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش 140 بار NEC مدل 4403
۴,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش دینامی OKEM-RS3
٪۹
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کارواش 100 بار اکتیو AC29100C
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش ۱۶۰ بار زغالی رونیکس مدل RP-U161
٪۱۵
۶,۸۹۸,۰۰۰
۵,۸۸۸,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش محک مدل HPW-100
۲,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش HP1846-PW هیوندای
٪۱۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش هیوندای مدل HP2216-PW
٪۱۱
۸,۴۹۹,۵۰۰
۷,۵۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش 100 بار رونیکس - RP-0100
٪۱۶
۴,۶۹۸,۰۰۰
۳,۹۳۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش 140 بار هیوندای مدل HP1820
٪۱۰
۵,۴۰۰,۰۰۰
۴,۸۶۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش 1400 وات توسن - 1214IPWX
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کارواش هیوندای مدل HP1420
٪۱۲
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش شارژی 20 ولت رونیکس مدل 8930
٪۱۶
۵,۴۸۸,۰۰۰
۴,۶۰۸,۸۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش 140 بار استرانگ مدل KAW140-D
٪۷
۳,۳۲۶,۱۰۰
۳,۰۹۸,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کارواش کرشر آلمان Kärcher K 3 Full Control Home T350 1.676-025.0
٪۸
۷,۳۰۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش 110 بار دینامی هیوندای مدل HP1411
٪۹
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش 2500 وات توسن  1225IPWX
۹,۵۸۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش نووا مدل NTW5100
۲,۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کارواش کرشر مدل K5 Premium Full Control Plus Home
٪۲
۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۵,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش 150 بار کرون مدل CT42024
۵,۴۴۴,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش توسن مدل 1114CPW
٪۷
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۵۹۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش 140 بار اکتیو AC29140C
٪۱۳
۴,۴۵۰,۰۰۰
۳,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش شارژی باس مدل 3082
٪۳۲
۲,۸۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش محک مدل HPW-100D
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش آروا 110 بار مدل 5111
۲,۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش نووا مدل NTW 5110
۲,۵۴۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش بوش مدل Universal Aquatak 130
۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش نووا مدل NTW 4140
۵,۸۹۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش صنعتی 160 بار   بوش
۶,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش کرشر مدل K3 Follow Me
۶,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
کارواش 150 بار اکتیو AC29150C
٪۸
۳,۹۵۰,۰۰۰
۳,۶۳۴,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش آروا 110 بار مدل 5112
۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش شارژی کاربوتر مدل LK-XB01
٪۴
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش نووا مدل NTW 4100
٪۱۴
۴,۷۵۰,۰۰۰
۴,۰۸۳,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش ۱۷۰ بار محک مدل HPW-170BL
٪۱۶
۷,۷۰۰,۰۰۰
۶,۴۶۹,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش توسن مدل 1214IPW
٪۵
۳,۹۹۸,۰۰۰
۳,۷۹۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش بوش آلمان Bosch GHP 5-13 C
۱۹,۴۲۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش هیوندای مدل D1010
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش نووا مدل NTW5130
۴,۲۹۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش بوش مدل Advanced Aquatak 150
٪۵
۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۷,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
کارواش فشار قوی بوش مدل Carwash Aquatak 135 Extra
٪۵۷
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش لاور مدل One 120
۴,۶۶۵,۶۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش 170 بار استرانگ مدل KAW170-D
۵,۸۱۶,۶۳۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش 135 بار المکس مدل H.P.W 682
۳,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش اپکس 135 بار مدل APX-2018
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش هیوندای مدل HP1411
۴,۱۳۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش بوش مدل Aquatak135 bar
٪۴۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۵۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کارواش جاب مدل  2000
٪۶۵
۷,۳۰۰,۰۰۰
۲,۵۳۹,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش توسن مدل 1225IPW
۱۱,۲۳۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش کارچر 150 بار مدل k5 premium
٪۴
۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۹۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
اکتیو کارواش AC - 20130
٪۱۲
۳,۹۸۰,۰۰۰
۳,۵۰۲,۴۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش ان ای سی کد 4401
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارواش دستی شیائومی Xiaomi MI Fixnow Car wash XYQX-300E-B
٪۷
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارواش مدل 2000W_JRS_200_LIFE_STYLE
٪۲۱
۳,۸۰۰,۰۰۰
۲,۹۹۹,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارواش بوش مدل 100 Long Lance
٪۳۵
۸,۵۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت کارواش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کارواش از لیست قیمت کارواش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کارواش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کارواش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کارواش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۲۸,۶۱۳ تومان تا ۶۴۶,۰۸۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کارواش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کارواش به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,هیوندای,کارشر,توسن پلاس, ...