دسته‌بندی کالاها

قیمت و خرید هیتر برقی و بخاری برقی فن دار کم مصرف (13 بهمن)


بخاری برقی اخوان فرید مدل 3-1200A
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
بخاری برقی پارس خزر مدل SH2000E
(19 دقیقه پیش)
٪۶
۱,۰۹۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
Midea   CH-F212A
(19 دقیقه پیش)
٪۴
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
کرسی ماهان سازه مدل AG1
(۸ ساعت پیش)
٪۱۳
۲۲۵,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کرسی برقی اخوان فرید
(۱۵ ساعت پیش)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بخاری برقی فن دار آراسته مدل ARS2000
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۹۴۰,۰۰۰
۸۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بخاری برقی پیراسته مدل 2000
(۸ ساعت پیش)
۳۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بخاری برقی پارس کوشان مدل مینیاتور
(۲۲ ساعت پیش)
٪۲
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Saya FH-2020 Fan Heater
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۷۸۵,۰۰۰
۷۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کرسی برقی مهسان مدل dib5
(۸ ساعت پیش)
۲۶۱,۰۹۰ تومان
فروشندگان (۵)
بخاری برقی هالوژنی تولیپس مدل EH-204
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۶
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
Feller HF 180 Fan Heater
(۲۲ ساعت پیش)
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بخاری برقی فن دار کد 9
(19 دقیقه پیش)
۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری برقی البرز مدل V2000
(۸ ساعت پیش)
۸۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کرسی برقی پارسین مدل KT90-L4 مجموعه 5 عددی
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بخاری برقی فن دار سیماران مدل SCH-DL04
(19 دقیقه پیش)
٪۸
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری برقی برفاب مدل QH-1600
(19 دقیقه پیش)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
Pars Khazar CH2000 Heater
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۲,۲۴۰,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی تولیپس مدل  EH203
(۲۲ ساعت پیش)
۱,۵۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
NE15 Electic Heater
(19 دقیقه پیش)
٪۳
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
هیتر برقی مدل YQ105
(19 دقیقه پیش)
۵۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری برقی هالوژنی تولیپس مدل EH-201
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری پنکه ای سانی مدل SH-900
(۲۲ ساعت پیش)
٪۲۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Arasteh  FH2200 Fan Heater
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۴
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی جی پاس مدل GWH 28519
(۸ ساعت پیش)
۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Pars Khazar CH 2000TL Heater
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی لوکستای مدل 2500
(19 دقیقه پیش)
٪۲۵
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری تابشی لوکسل-کامتل Luxell-kumtel مدل 2500 Zenon
(۲۲ ساعت پیش)
٪۶
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری برقی جی پاس مدل GWH28515 با توان مصرفی 2000 وات
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۹
۵,۸۰۰,۰۰۰
۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی تولیپس مدل EH_101
(۲۲ ساعت پیش)
٪۹
۹۶۰,۰۰۰
۸۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری برقی ارشیا مدل 1441-FANDAR
(19 دقیقه پیش)
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری برقی فن دار 5 شعله پویان خزر مدل 2200
(۱۵ ساعت پیش)
٪۸
۱,۰۷۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Gosonic GEH 209
(19 دقیقه پیش)
٪۱۵
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری برقی ابراستار
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کرسی برقی پارسین مدل لیکو KT70-L3  مجموعه 5 عددی
(۲۲ ساعت پیش)
٪۵
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کرسی برقی پارسین مدل KT90-L35 مجموعه 5 عددی
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بخاری فن هیتر جیپاس 28530
(۲۲ ساعت پیش)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری فن هیتر جیپاس 28520
(۲۲ ساعت پیش)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
wall heater
(19 دقیقه پیش)
٪۱۶
۴۵۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری فن‌دار آراسته مدل 2200
(۲۲ ساعت پیش)
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی آریا کد 40
(۲۲ ساعت پیش)
۲۰۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی نیکو مدل NO.1
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
۵۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی ویتو مدل CH1800XE
(۲۲ ساعت پیش)
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بخاری برقی فن دار (فن هیتر) رویال استار
(۲۲ ساعت پیش)
٪۳۳
۷۰۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی ارشیا مدل SH_1441
(19 دقیقه پیش)
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری مگامکس مدل MQH-2480
(۲۲ ساعت پیش)
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
هیتر برقی اخوان فرید مدل AH1000
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۹
۲۹۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی کلورانس مدل 120R با توان مصرفی 1200 وات
(۲۲ ساعت پیش)
٪۳
۳,۱۹۰,۰۰۰
۳,۰۹۴,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری برقی ارشیا مدل 1441
(۲۲ ساعت پیش)
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری برقی لوکستای مدل ZENON
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۹
۳,۶۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بخاری برقی جی پاس مدل GQH9105
(۱۱ ساعت پیش)
٪۲۵
۱,۳۰۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی دیواری ویتو مدل Aero
(۲۲ ساعت پیش)
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
هیتر برقی یونیک هوم مدل SINGLE
(۲۲ ساعت پیش)
۴۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-206
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری جیپاس 28522
(۲۲ ساعت پیش)
۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری رومیزی جیپاس مدل GFH 9520
(۲۲ ساعت پیش)
۸۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کرسی چوبی مدل مهرداد کد K65
(۸ ساعت پیش)
۷۷۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
هیتر برقی شایان مدل باران
(۸ ساعت پیش)
۲۱۰,۰۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی فن دار بیشل مدل BL-HT-001
(۲۲ ساعت پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
هیتر برقی میرالوکس مدل ML-8010
(۲۲ ساعت پیش)
٪۳۹
۶۵۰,۰۰۰
۳۹۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی مدل META H 13500
(۲۲ ساعت پیش)
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فن هیتر مهیاسان مدل MEH 150
(۲۲ ساعت پیش)
۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Fakir Hobby   Heater
(۲۲ ساعت پیش)
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری تابشی کامتل Kumtel مدل 2500 Zenon
(۲۲ ساعت پیش)
٪۴
۳,۴۵۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کرسی برقی گرد مدل رشکان
(۲۲ ساعت پیش)
٪۲۸
۳۲۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری شریفیان مدل البرز 2000
(۲۲ ساعت پیش)
۹۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی آیسان مدل تویوست Toyoset 220
(۲۲ ساعت پیش)
٪۳۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کرسی چوبی مدل مهرداد کد K85
(۸ ساعت پیش)
۸۷۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی سام مدل EH1114
(۲۲ ساعت پیش)
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی کومتل مدل cx-25
(۲۲ ساعت پیش)
٪۴
۳,۴۵۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری برقی اخوان فرید مدل AK 1200
(۸ ساعت پیش)
٪۲۰
۳۵۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کرسی برقی پارسین مدل  meri-4-70 مجموعه 9 عددی
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۷,۲۰۰,۰۰۰
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
المنت قوری برقی مدل B.K 2390
(۸ ساعت پیش)
۲۱,۹۳۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری برقی اخوان فرید مدل 1200BW
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۳۴۰,۰۰۰
۲۸۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کرسی برقی پارسین مدل لیکو KT90-L4 مجموعه 5 عددی
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪۱۳
۴,۵۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری برقی مدل 6633A
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فن هیتر مدل DEVIL600
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۶۰۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی شیائومی ZMNFJ01YM
(۲۲ ساعت پیش)
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فن هیتر مایدیا مدل F228ِD
(۸ ساعت پیش)
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Hugel HG305FHT Fan Heater
(۲۲ ساعت پیش)
٪۱۶
۱,۰۳۰,۰۰۰
۸۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری برقی کامتل مدل orbit MH-1800
(۲۲ ساعت پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 10
لیست قیمت بخاری برقی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بخاری برقی از لیست قیمت بخاری برقی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بخاری برقی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بخاری برقی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بخاری برقی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۰۳۵,۷۸۵ تومان تا ۲,۴۸۸,۱۸۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بخاری برقی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بخاری برقی به ترتیب الویت عبارتند از پارس خزر,برفاب,آراسته,انرژی, ...