دسته‌بندی کالاها

دستگاه فشار خون؛ خرید و قیمت انواع فشارسنج دیجیتالی (12 آذر)


فشارسنج بازویی گلامور Glamor TMB-1112
(۴ ساعت پیش)
٪۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۹)
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل ZTH-5001
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۳۳۵,۰۰۰
۳۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
فشارسنج بازویی بیورر مدل BM85
(۴ ساعت پیش)
٪۲۳
۲,۲۱۰,۰۰۰
۱,۷۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
فشارسنج امرن مدل M6 Comfort
(۴ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
فشار سنج امرن OMRON M7
(۴ ساعت پیش)
۲,۸۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
فشارسنج بیورر مدل BM77
(۴ ساعت پیش)
٪۲۴
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۵۱۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۷)
فشارسنج دیجیتال بیورر BM57
(۴ ساعت پیش)
٪۱۷
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
فشارسنج بیورر مدل BM55
(۴ ساعت پیش)
٪۲۲
۱,۶۸۰,۰۰۰
۱,۳۱۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-35
(۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۱,۳۷۳,۰۰۰
۱,۱۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
فشارسنج دیجیتال Beurer بیورر BM54
(۴ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
فشارسنج دیجیتالی سیتیزن CH452
(۴ ساعت پیش)
٪۳۱
۱,۴۵۷,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91
(۴ ساعت پیش)
٪۱۵
۷۹۵,۰۰۰
۶۷۴,۹۹۹ تومان
فروشندگان (۲۴)
فشار سنج ژاپنی عقربه ای ALPK 2
(۴ ساعت پیش)
۶۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فشار سنج بازویی بریسک PG-800B16
(۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۱,۶۴۰,۰۰۰
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33
(۴ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۱۱۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
فشارسنج بازویی اتوماتیک رزمکس CF155
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
فشارسنج بیورر مدل BM44
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
فشارسنج دیجیتال بیورر BM45
(۴ ساعت پیش)
٪۲۵
۱,۳۳۰,۰۰۰
۱,۰۰۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
دستگاه فشار سنج مچی بی ول مدل PRO-39
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
فشارسنج رزمکس مدل CF175F
(۴ ساعت پیش)
٪۱۷
۱,۸۶۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
فشارسنج بازویی سیتی زن Citizen CH-453
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۴۹۰,۰۰۰
۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
فشارسنج دیجیتال بیورر BM95
(۴ ساعت پیش)
٪۱۶
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۶)
فشارسنج بازویی بی ول B.Well مدل MED-55
(۴ ساعت پیش)
٪۷
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
فشارسنج ایزی لایف KD-5903
(۴ ساعت پیش)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
فشار سنج بیورر مدل BM28
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۳۸۰,۰۰۰
۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
فشار سنج بازویی مدل Accumed AW150f
(۴ ساعت پیش)
٪۱۲
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
فشارسنج مچی Omron RS2
(۴ ساعت پیش)
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل Z1
(۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۰۹۹,۹۹۸ تومان
فروشندگان (۲۲)
فشارسنج سخنگو شیان مدل LD-537
(۴ ساعت پیش)
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
فشارسنج بازویی ALP K2-231
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۲,۰۵۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
 Beurer BM40 Blood Pressure Monitor
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۵۲۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
فشارسنج رزمکس مدل X9
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۷,۷۰۰,۰۰۰
۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
فشارسنج بازویی آلپیکادو ALPK2 1702
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۱,۵۶۰,۰۰۰
۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فشارسنج عقربه ای ALPK2 V500
(۴ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
فشارسنج دیجیتالی سخنگو زنیت مد مدلX3 (کاف فنری )
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
فشارسنج جیوه ای رومیزی ALPK2 300V
(۴ ساعت پیش)
٪۱۸
۶,۸۰۰,۰۰۰
۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
دستگاه فشار سنج امرن OMRON M6
(۴ ساعت پیش)
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
فشارسنج بازویی بریسک PG800B22
(۴ ساعت پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
فشارسنج مچی بی ول B.Well مدل MED-57
(۴ ساعت پیش)
٪۴
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۹۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
فشارسنج مچی آکیومد K150
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۷۶۳,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
فشار سنج دیجیتال زنیت مد LD-562
(۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
فشارسنج اکیومد مدل CG175f
(۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
فشارسنج بازویی بی ول B.Well مدل MED-53
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۲,۱۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
فشارسنج بازویی بیورر BM47
(۴ ساعت پیش)
٪۲۳
۱,۳۹۹,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
فشارسنج بازویی شیان مدل LD-588
(۴ ساعت پیش)
٪۱۴
۹۰۰,۰۰۰
۷۷۴,۳۹۹ تومان
فروشندگان (۱۱)
فشار سنج مچی امرون مدل OMRON RS1
(۴ ساعت پیش)
۹۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فشارسنج بازویی زیکلاس مد B01
(۴ ساعت پیش)
٪۴
۱,۳۴۰,۰۰۰
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
فشارسنج بازویی سیتیزن مدل CHU304
(۴ ساعت پیش)
٪۷
۱,۰۸۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۱,۳۱۵,۰۰۰
۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF10
(۴ ساعت پیش)
٪۲۳
۹۲۲,۰۰۰
۷۰۷,۲۹۹ تومان
فروشندگان (۲۱)
فشارسنج بازویی EmsiG مدل BO73
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۴۱۰,۰۰۰
۱,۲۷۴,۹۹۹ تومان
فروشندگان (۲۱)
فشارسنج ضد ضربه Shock proof 1250 ریشتر (Riester)
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
فشارسنج رزمکس مدل X3
(۴ ساعت پیش)
٪۳۵
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
فشارسنج عقربه ای بی ول
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۴۸۰,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
1 2 3 4 5 6 13
لیست قیمت فشارسنج هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فشارسنج از لیست قیمت فشارسنج کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فشارسنج کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فشارسنج های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فشارسنج های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۴۷۰,۶۱۹ تومان تا ۱,۷۹۷,۴۲۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فشارسنج در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فشارسنج به ترتیب الویت عبارتند از امرن,بیورر,زنیت مد,رزمکس, ...