ایمالز

لیست قیمت فشارسنج


فشارسنج امرن مدل M6 Comfort
٪۲۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی گلامور Glamor TMB-1112
٪۱۷
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۱۴,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشار سنج ژاپنی عقربه ای ALPK 2
٪۹
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشار سنج امرن OMRON M7
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی CH155F رزمکس ( Rossmax )
٪۱۹
۱,۰۵۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی آلپیکادو ALPK2 1702
٪۱۴
۱,۶۳۰,۰۰۰
۱,۳۹۶,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بیورر مدل BM58
٪۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۶۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بیورر مدل BM20
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج رزمکس مدل CF175F
٪۱۶
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بیورر سفید. مدل BM53
٪۱۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج بیورر مدل BM55
٪۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۵,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی ایزی لایف KD-556
٪۱۷
۷۵۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج مچی ایزی لایف KD-738
۳۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی گلامور Glamor TMB-986
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی سیتیزن مدل CHU304
٪۱۱
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۳۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
 Beurer BM40 Blood Pressure Monitor
٪۱۵
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی سیتی زن Citizen CH456
٪۱۰
۲,۰۴۷,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال بیورر BM57
٪۴
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بیورر مدل BM44
٪۷
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی سیتی زن Citizen CH-453
٪۱۹
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بیورر BM47
٪۳
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۶,۶۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج مچی Omron RS2
٪۱۶
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۴,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
آداپتور فشار سنج امرون OMRON ADAPTER
٪۲۳
۴۱۵,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج عقربه ای ALPK2 V500
٪۳۵
۷۹۰,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج جیوه ای رومیزی ALPK2 300V
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987
٪۴
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۳۴۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی ALP K2-231
٪۱۸
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج امرن RS6
٪۱۷
۹۵۹,۰۰۰
۷۹۷,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج رزمکس مدل X3
٪۲۹
۲,۲۵۵,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی ALPK2 K2-1802
٪۲
۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۱۶۵,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
کاف فشارسنج دو شلنگ
٪۳۵
۶۲,۰۰۰
۴۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال بیورر BM95
٪۲
۲,۹۷۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال Beurer بیورر BM54
٪۷
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۶۲,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج Riester عقربه ای دوشلنگه Exacta 1350
٪۲۳
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج اکیومد مدل MH901
٪۵
۱,۲۹۵,۰۰۰
۱,۲۳۰,۲۵۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشار سنج بیورر مدل BM49
٪۶
۳,۸۹۳,۵۸۰
۳,۶۷۷,۲۶۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه فشار سنج امرن OMRON M6
۲,۱۰۵,۲۸۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی اتوماتیک رزمکس CF155
٪۸
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۰۶۰,۰۰۰
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی ALPK2 K2-232
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کاف فشارسنج دیجیتال
۸۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فشارسنج عقربه ای (wellex) ولکس
٪۱۹
۴۵۰,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج صنعتی سنگان مدل PG1/A
۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فشارسنج امرن RS3
٪۱۴
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی رزمکس مدل CF701k
٪۴
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج های-تک مدل TMB-995
٪۹
۱,۵۳۰,۰۰۰
۱,۳۸۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه سنجش فشار خون
٪۳۲
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج عقربه ای یاماسو مدل 500
٪۱۸
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج عقربه ای اطفال ایزومد مدل Iso
٪۲۲
۴۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج عقربه ای بی ول
٪۱۲
۴۵۰,۰۰۰
۳۹۶,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فشارسنج پرتابل ضد ضربه با کاف بزرگسال ولش آلن مدل DS44-11
٪۱۱
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۱۹,۸۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی سریع BO75
۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال بیورر BM45
٪۱۴
۱,۳۳۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال امرن مدل M3 2020
۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
لیست قیمت فشارسنج هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فشارسنج از لیست قیمت فشارسنج کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فشارسنج کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فشارسنج های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فشارسنج های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۳۱۰,۴۸۷ تومان تا ۱,۶۰۱,۷۰۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فشارسنج در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فشارسنج به ترتیب الویت عبارتند از امرن,بیورر,زنیت مد,رزمکس, ...