دسته‌بندی کالاها

قیمت آجر؛ خرید آجر سفال دیواری، فشاری و معمولی (12 آذر)


بلوک سبک پوکه ای دوجداره 40*20*10
(۳ ساعت پیش)
٪۳
۶,۳۲۲
۶,۱۰۴ تومان
فروشندگان (۲)
بلوک سبک پوکه ای دوجداره 40*20*7
(۳ ساعت پیش)
٪۴
۵,۱۲۳
۴,۹۰۵ تومان
فروشندگان (۲)
آجر شاموتی کد S114
(۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۳,۴۰۰
۲,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
بلوک سبک پوکه ای دوجداره 40*20*15
(۳ ساعت پیش)
٪۳
۸,۱۷۵
۷,۹۵۷ تومان
فروشندگان (۲)
آجر گلبهی شیل تیره ST22
(۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۲,۴۰۰
۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
آجر نسوز نما شاموتی دانیال (CD(R7
(۳ ساعت پیش)
٪۷
۳,۶۰۰
۳,۳۵۰ تومان
فروشندگان (۵)
آجر نسوز پلاک ساده سفید صدفی 260x55x25mm
(۳ ساعت پیش)
٪۸
۶,۵۰۰
۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بلوک سبک پوکه ای سه جداره 40*20*10
(۳ ساعت پیش)
٪۳
۷,۳۰۳
۷,۰۸۵ تومان
فروشندگان (۲)
بلوک هبلکس کیبکس سایز 10*20*60
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۸,۶۶۵
۸,۲۷۳ تومان
فروشندگان (۱)
آجر کرکره ای ابر و بادی کد EF447
(۳ ساعت پیش)
٪۹
۶,۲۰۰
۵,۶۲۵ تومان
فروشندگان (۳)
آجر مصنوعی طوسی
(۳ ساعت پیش)
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر مصنوعی مشکی رندوم
(۳ ساعت پیش)
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر رندوم نسوز کد H408
(۳ ساعت پیش)
٪۲۶
۱,۹۵۰
۱,۴۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر سنتی دستی کد 002
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۵,۴۰۰
۴,۷۳۳ تومان
فروشندگان (۲)
آجر گردویی کد EW427
(۳ ساعت پیش)
٪۷
۷,۷۰۰
۷,۱۲۵ تومان
فروشندگان (۲)
آجر تایل قهوه ای شیل تینا B T(R40)
(۳ ساعت پیش)
٪۳
۷۵,۰۰۰
۷۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر نسوز انگلیسی 1
(۳ ساعت پیش)
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بلوک ابعاد 10*25*60 ایربتن
(۳ ساعت پیش)
٪۸
۱۰,۷۹۱
۹,۹۷۳ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک ابعاد 12*25*60 ایربتن
(۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۲,۷۳۱
۱۱,۹۶۸ تومان
فروشندگان (۱)
آجر سنتی گلبهی شیل کد 11
(۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۹۰۰
۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر گنبدی قرمز انگلیسی شاموتی کد 017
(۳ ساعت پیش)
٪۲۴
۳,۸۰۰
۲,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر نسوز نما پلاک AR 80
(۳ ساعت پیش)
۳,۹۵۲ تومان
فروشندگان (۱)
آجر تایل قهوه ای(تیره) شیل تینا B T(160)
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۳
۸۴,۰۰۰
۸۱,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک سبک پوکه ای سه جداره 40*20*15
(۳ ساعت پیش)
٪۳
۸,۶۱۱
۸,۳۹۳ تومان
فروشندگان (۲)
بلوک هبلکس کیبکس سایز 15*20*60
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۲,۹۷۱
۱۲,۲۶۲ تومان
فروشندگان (۱)
آجر شاموتی انگلیسی سنتی کد 029
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۶
۳,۱۵۰
۲,۶۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر نماچین کد 001
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۷,۵۰۰
۷,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر تایل مدرن کد FN33
(۳ ساعت پیش)
٪۷
۷۵,۰۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر کلاسیک نسوز سنتی رندوم کد 030
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۸
۵,۹۰۰
۵,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر گلبهی شیل کد 18
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر کرکره ای قرمز انگلیسی کد AS
(۳ ساعت پیش)
٪۲۱
۲,۸۵۰
۲,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر پلاک گلبهی شیل کد R2
(۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۳,۰۰۰
۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر پلاک (کف فرش) شاموتی دانیال (CD(R20
(۳ ساعت پیش)
٪۴
۷,۹۰۰
۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر پلاک (کف فرش) انگلیسی دانیال(ED(R20
(۳ ساعت پیش)
٪۱
۷,۵۰۰
۷,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر شیل 31*7
(۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۳,۰۰۰
۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک ابعاد 17*25*60 ایربتن
(۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۷,۶۵۴
۱۶,۶۷۳ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک سبک پوکه ای دوجداره 40*20*20
(۳ ساعت پیش)
٪۲
۱۰,۱۹۱
۹,۹۷۳ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک سبک پوکه ای دو جداره 40*20*20
(۳ ساعت پیش)
٪۴
۹,۰۴۷
۸,۷۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک هبلکس کیبکس سایز 15*24*60
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۵,۶۴۱
۱۴,۹۲۷ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک هبلکس کیبکس سایز 20*20*60
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۷,۲۲۲
۱۶,۳۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر سفید نسوز کد W411
(۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۴,۶۵۰
۴,۱۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر کرکره ای شاموتی بازی زنگ کد 042
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۲
۴,۱۰۰
۳,۶۲۵ تومان
فروشندگان (۱)
آجر ۱۸۶ پاپیلی انگلیسی کهن سرام کد 028
(۳ ساعت پیش)
٪۲۵
۴,۰۰۰
۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر سفید نسوز شیار دار کد W110
(۳ ساعت پیش)
٪۶
۷,۷۵۰
۷,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر تایل کد F77
(۳ ساعت پیش)
٪۴
۸۹,۰۰۰
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر صخره ای مدرن کد 036
(۳ ساعت پیش)
٪۷
۳۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر تایل کرم کد FN33
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر نسوز نما پلاک AP 38
(۳ ساعت پیش)
۵,۳۴۹ تومان
فروشندگان (۱)
آجر آنتیک نسوز رندوم آتریسا
(۳ ساعت پیش)
٪۷
۳۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک ابعاد 15*25*60 ایربتن
(۳ ساعت پیش)
٪۷
۱۵,۸۰۵
۱۴,۷۱۵ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک های تیغه ای تو پر نیمه 20*10*20
(۳ ساعت پیش)
٪۴
۵,۶۶۸
۵,۴۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
چسب بلوک شیشه ایی پارسیکا 20 کیلوگرم
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۳
۲۳۱,۰۸۰
۲۲۴,۱۰۴ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک های دیواری تو خالی چهار جداره 20*15*49
(۳ ساعت پیش)
٪۱
۱۹,۸۹۲
۱۹,۶۷۴ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک هبلکس کیبکس سایز 12*24*60
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۲,۴۸۰
۱۱,۸۴۰ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک هبلکس کیبکس سایز 10*24*60
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۰,۵۱۸
۹,۹۵۱ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک هبلکس کیبکس سایز 20*24*60
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۲۰,۷۱۰
۱۹,۶۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک هبلکس کیبکس سایز 8*24*60
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۸,۲۸۴
۷,۸۹۱ تومان
فروشندگان (۱)
آجر کرکره ای سفید نسوز کد 021
(۳ ساعت پیش)
٪۸
۶,۴۵۰
۵,۹۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر صخره ای کد CA16
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۶۵۰
۲,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر تایل سفید مدرن کد S12 & ST
(۳ ساعت پیش)
۸۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر RST کد FN33
(۳ ساعت پیش)
٪۴
۷۵,۵۰۰
۷۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر شاموتی قرمز انگلیسی کد دایره
(۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۵,۰۰۰
۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر قرمز انگلیسی ساب خورده کد H531
(۳ ساعت پیش)
٪۷
۶,۷۵۰
۶,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر نسوز انگلیسی رستیک کد RH 431
(۳ ساعت پیش)
٪۸
۶,۸۰۰
۶,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر شیل گلبهی کد 17
(۳ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۷۰۰
۲,۲۲۵ تومان
فروشندگان (۲)
آجر گلبهی شیل کد ST11
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۲,۳۰۰
۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر شیل کد RS15
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۷
۵,۱۰۰
۴,۷۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر نسوز سنتی قرمز کد 031
(۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۵,۱۰۰
۴,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر نسوز سنتی کد 009
(۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۶,۲۰۰
۵,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر پلاک قرمز انگلیسی کد 011
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۵,۱۰۰
۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر صخره ای سنتی شاموتی قهوه ای کد 013
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۲۱
۱,۹۰۰
۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر نسوز شاموتی سفید کد S114 & W113
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۷
۵,۹۰۰
۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر پلاک شیاری 10*10 قرمز انگلیسی کد 014
(۹ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۶
۷,۰۰۰
۶,۵۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر شاموتی قرمز سنتی انگلیسی کد 015
(۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۳,۰۰۰
۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر نسوز سفید کد W242
(۱۵ روز و ۷ ساعت پیش)
٪۸
۶,۵۰۰
۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر نسوز کد F11 & F66
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۶
۵,۳۰۰
۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر نسوز شاموتی کد AS-A3 ضربدری
(۱۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر پلاک قرمز ۱۰*۱۰ انگلیسی سه خط کد 018
(۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۳,۹۵۰
۳,۲۷۵ تومان
فروشندگان (۱)
آجر شاموتی رندوم کد 234
(۷ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۴
۴,۲۰۰
۳,۶۲۵ تومان
فروشندگان (۲)
آجر شاموتی صخره ای کد 024
(۱۰ روز پیش)
٪۱۷
۹,۰۰۰
۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر ۲۰۷ کرکره ای شاموتی انگلیسی کد 025
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۲۱
۴,۸۰۰
۳,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر ۲۰۸ پلاک شاموتی کد 026
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۳
۵,۲۰۰
۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر نسوز سفید سنتی دستی کد 034
(۳ ساعت پیش)
٪۸
۵,۷۵۰
۵,۲۷۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر تایل کد FN33
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۶
۷۹,۰۰۰
۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر 10*10 شیل ساب خورده کد ST11
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۲۱
۲,۸۵۰
۲,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر قرمز انگلیسی مشکی کد D431- H431
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۱۰,۰۰۰
۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر کرکره ای قهوه ای قصر کد S19
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۴,۰۰۰
۳,۵۶۵ تومان
فروشندگان (۱)
آجر تایل انگلیسی 10*60 رستیک کد شیار دار RST
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۲۶,۰۰۰
۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر شاموتی رستیک کد H431
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۹
۵,۸۷۵
۵,۳۷۵ تومان
فروشندگان (۱)
آجر پلاک ۲۰*20 کد F77
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۵,۲۰۰
۱۴,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر پلاک ابروبادی قهوه ای تیراژه کد 040
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۹
۵,۸۰۰
۵,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر ابر و بادی قرمز کد E427
(۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۵,۰۰۰
۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آجر قرمز انگلیسی دیوار محدب کد 041
(۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۲۸,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر دیوار رومی کرکره ای قهوه ای کد 303
(۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۶,۰۰۰
۵,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر گلبهی شیل کد 16
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۲,۱۰۰
۱,۸۷۵ تومان
فروشندگان (۱)
آجر تایل کد F11
(۳ ساعت پیش)
٪۶
۸۶,۸۰۰
۸۱,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر سنتی کد KG 407
(۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۵,۳۵۰
۴,۸۳۵ تومان
فروشندگان (۲)
آجر گلبهی کد T427
(۶ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۳,۰۰۰
۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر نسوز نما پلاک AR 88
(۳ ساعت پیش)
۴,۲۸۵ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک ابعاد 20*25*60 ایربتن
(۳ ساعت پیش)
٪۸
۲۱,۲۵۵
۱۹,۶۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
برچسب کابینت طرح آجر
(۳ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چسب بلوک پارسیکا 20 کیلوگرم
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۳
۱۰۰,۲۸۰
۹۷,۲۲۸ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک های تیغه ایی تو پر فارسی بر 20*10*40
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۲
۱۱,۰۰۹
۱۰,۷۹۱ تومان
فروشندگان (۱)
بلوک های دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ 20*14.5*49
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۱
۱۷,۸۲۱
۱۷,۶۰۳ تومان
فروشندگان (۱)
آجر تیراژه کد NT407
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۵,۳۵۰
۴,۸۳۵ تومان
فروشندگان (۱)
آجر خاکستری کد 002
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۲۸,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر اصفهان کد ST16
(۱۸ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۴,۳۰۰
۳,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر قرمز انگلیسی کد 003
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۲۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر دیوار رومی کد 005
(۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۸,۰۰۰
۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر ابزار کهن سرام کد 006
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۱۴,۹۹۰
۱۴,۱۷۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر موج دار شاموتی کد 007
(۳ ساعت پیش)
٪۹
۵,۴۰۰
۴,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آجر پلاک مشکی کد D 431
(۳ ساعت پیش)
۱۴,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4
لیست قیمت آجر و سفال هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت آجر و سفال از لیست قیمت آجر و سفال کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر آجر و سفال کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین آجر و سفال های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر آجر و سفال های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۲۷۶ تومان تا ۲,۷۸۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های آجر و سفال در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب آجر و سفال به ترتیب الویت عبارتند از بدون برند,کلاسیک,کاوه,تیراژه, ...