دسته‌بندی کالاها

قیمت فرش دستبافت کاشان، تبریز و اردکان 6 ،9 و 12 متری (16 آذر)


فرش دستباف اردکان ایران طرح رفیعی
(۱۳ ساعت پیش)
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
فرش دستباف تبریز اطرح  تقی زاده
(۱۳ ساعت پیش)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فرش دستباف اردکان طرح اراک
(۱۳ ساعت پیش)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فرش دستباف نایین طرح ترنج ۲۴
(۱ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فرش دستباف اردکان ایران طرح صبا
(۱ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فرش دستباف اردکان طرح زرین
(۱ ساعت پیش)
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
فرش دستباف شش متری مدل HA
(۱ ساعت پیش)
۶۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فرش دستباف اردکان طرح شکوفه ۴
(۱۳ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فرش دستباف اردکان طرح خورشیدی ۳
(۱۳ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
فرش دستباف کاشمر زیرخاکی  ۳
(۱۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش قدیمی دستباف سه متری مدل HA
(۱۳ ساعت پیش)
۱۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
فرش دستباف گرد  کاشمر طرح علیا
(۱۳ ساعت پیش)
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف کاشمر ایران طرح خطیبی
(۱۳ ساعت پیش)
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش قدیمی دستباف شش متری مدل HA
(۱ ساعت پیش)
۳۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فرش دستباف 9 متری مدل نایین D یک جفت
(۱۳ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف اردکان ایران طرح شبنم
(۱۳ ساعت پیش)
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
فرش دستباف اردکان طرح ترنج ۷
(۱۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فرش دستباف اردکان طرح غزال
(۱۳ ساعت پیش)
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
فرش دستباف سه متری مدل AA
(۱۳ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فرش دستباف اردکان ترنج ۳
(۱۳ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
فرش دستباف سه و نیم متری مدل AA
(۱ ساعت پیش)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فرش گرد  دستباف نایین طرح ترنج ۱۶
(۱ ساعت پیش)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فرش دستباف سه متری طرح خاص مدل AA
(۱۳ ساعت پیش)
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فرش دستباف اردکان طرح ترنج ۱۲
(۱ ساعت پیش)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فرش دستباف کرمان طرح ترنج e21
(۱۳ ساعت پیش)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف نیم متری مدل نایین D
(۱۳ ساعت پیش)
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف نقشه هریس تبریز کد D02146T
(۱۳ ساعت پیش)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف نایین طرح ترنج ۲۲
(۱۳ ساعت پیش)
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف بختیار طرح خشتی ۳
(۱۳ ساعت پیش)
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف 9 متری مدل نایین D
(۱۳ ساعت پیش)
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف سه متری طرح نایین مدل D
(۱۳ ساعت پیش)
۵۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف نایین  طرح ترنج ۲۷
(۱۳ ساعت پیش)
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف کاشمر ایران طرح شجاعی
(۱۳ ساعت پیش)
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستبافت کاشان/ابعاد:250*360
(۱۳ ساعت پیش)
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف کاشمر  طرح تبریز ۷۴۲
(۱۳ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف کاشان طرح ترنج ۸۹۹
(۱۳ ساعت پیش)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف نایین طرح ترنج ۳۴
(۱۳ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستبافت چهار متری سی پرشیا کد 102297
(۲ روز و ۹ ساعت پیش)
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف دو و نیم متری مدل HA
(۱۳ ساعت پیش)
۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
فرش دستباف شش و نیم متری مدل AA
(۱۳ ساعت پیش)
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف شش متری طرح ماهی مدل KH یک جفت
(۱۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف نایین ایران طرح ترنج
(۱۳ ساعت پیش)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف اردکان طرح موژان ۳
(۱۳ ساعت پیش)
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف اردکان طرح ترنج ۱۱
(۱۳ ساعت پیش)
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف نایین ایران طرح اخوان
(۱۳ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش  گرد دستباف نایین طرح ۱۷
(۱۳ ساعت پیش)
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستباف نصرآباد قشقایی ۱۴۱۴
(۱۳ ساعت پیش)
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف سه متری طرح کف ساده مدل AA
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فرش دستبافت یک و نیم متری کد 150
(۱۳ ساعت پیش)
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یک جفت فرش دستباف شش متری سی پرشیا کد 166057
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستبافت کاشان/ابعاد:300*200
(۱۳ ساعت پیش)
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف نیم متری طرح ترنج کد 12
(۱۳ ساعت پیش)
٪۳
۶,۵۰۰,۰۰۰
۶,۳۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف دوازده متری سی پرشیا کد 187253
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف شش متری سی پرشیا کد 187367
(۱۳ ساعت پیش)
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش قدیمی دستبافت شش متری کد 9967
(۱۳ ساعت پیش)
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فرش دستباف سه متری مدل HA
(۱ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت فرش دستبافت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فرش دستبافت از لیست قیمت فرش دستبافت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فرش دستبافت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فرش دستبافت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فرش دستبافت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۷,۵۷۷,۷۲۶ تومان تا ۷۰,۳۷۲,۷۷۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فرش دستبافت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فرش دستبافت به ترتیب الویت عبارتند از بهار,پرشیا,ترنج,بدون برند, ...