ایمالز

لیست قیمت میوه و سبزیجات

لیست قیمت میوه و سبزیجات هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میوه و سبزیجات از لیست قیمت میوه و سبزیجات کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میوه و سبزیجات کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
8,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪8
6,500
6,000
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
5,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
2,990 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
6,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,800 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
14,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,900 تومان
(۳ ساعت پیش)
4,990 تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
19,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,100 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
100,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
٪10
18,500
16,650
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
16,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
22,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪10
8,250
7,425
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪15
7,500
6,375
تومان
(۳ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
11,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪15
10,500
8,925
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪20
8,000
6,400
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
18,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
19,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪15
16,100
13,685
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
5,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
2,990 تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
138,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
16,150 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
31,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
33,100 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
33,100 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
17,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪5
32,000
30,400
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪5
20,000
19,000
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪10
18,500
16,650
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
5,200 تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪10
17,500
15,750
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪10
9,500
8,550
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪10
9,500
8,550
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪15
12,000
10,200
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪5
12,950
12,302
تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
٪10
18,500
16,650
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪5
14,300
13,585
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪10
8,800
7,920
تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
٪10
10,500
9,450
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪15
6,900
5,865
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
4,050 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
4,200 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪12
25,000
21,900
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪6
6,900
6,500
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪6
16,900
15,900
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
15,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪25
8,000
6,000
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
5,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪10
6,250
5,625
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪15
11,500
9,775
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
11,800 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۲۱ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪25
12,800
9,600
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
16,150 تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
5,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪20
8,000
6,400
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
15,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪2
9,500
9,310
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
23,000 تومان
(۳ ساعت پیش)
٪25
15,900
11,925
تومان
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
5,520 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪15
13,000
11,050
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪20
8,000
6,400
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪20
8,000
6,400
تومان
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
12,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪20
8,000
6,400
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
19,800 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪5
19,000
18,050
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۸ روز و ۱۴ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
19,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
3,690 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)