ایمالز

لیست قیمت میوه و سبزیجات

لیست قیمت میوه و سبزیجات هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میوه و سبزیجات از لیست قیمت میوه و سبزیجات کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میوه و سبزیجات کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
9,900 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪31
1,777,000
1,230,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
65,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪14
2,000,080,000
1,720,068,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪13
1,650,066,000
1,435,556,100
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
7,500 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪10
18,000
16,200
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪10
1,100,044,000
990,039,600
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪15
7,000
5,950
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪5
6,000
5,700
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
7,070 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
6,200 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
16,150 تومان
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
٪1
35,000
34,650
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪10
9,800
8,820
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
3,960 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
16,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
14,900 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪14
420,000
360,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪25
8,000
6,000
تومان
(۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪25
2,000
1,500
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪1
7,500
7,425
تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪10
27,000
24,300
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪10
8,250
7,425
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
5,625 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
10,030 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
8,750 تومان
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
٪10
80,000
72,000
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
6,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪27
2,900
2,120
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
18,050 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
5,500 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪8
8,500
7,820
تومان
(۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪5
7,000
6,650
تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
42,000 تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪20
6,000
4,800
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
8,900 تومان
(۷ ساعت پیش)
1,900 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
6,500 تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
9,500 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪15
5,000
4,250
تومان
(۷ ساعت پیش)
2,800 تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
3,960 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪1
12,800
12,672
تومان
(۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
14,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۹ روز پیش)
9,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
19,500 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪15
11,500
9,775
تومان
(۷ ساعت پیش)
3,900 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪10
6,625
5,962
تومان
(۷ ساعت پیش)
٪10
16,875
15,187
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
٪10
67,500
60,750
تومان
(۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
9,800 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪1
27,000
26,730
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
٪12
6,980
6,142
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
8,900 تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪8
5,000
4,600
تومان
(۱۲ ساعت پیش)