ایمالز

لیست قیمت میوه و سبزیجات

لیست قیمت میوه و سبزیجات هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میوه و سبزیجات از لیست قیمت میوه و سبزیجات کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میوه و سبزیجات کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
18,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪10
80,000
72,000
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪6
9,000
8,500
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪6
68,000
64,000
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪10
60,000
54,000
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
144,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪10
60,000
54,000
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
18,900 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪10
12,800
11,520
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
17,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
75,900 تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
30,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
7,800 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪5
56,000
53,200
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪5
8,200
7,790
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
27,900 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪8
4,900
4,500
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪20
22,000
17,600
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
30,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪30
9,250
6,500
تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
٪10
23,500
21,150
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
12,000 تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪5
95,000
90,250
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪5
45,000
42,750
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
29,900 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
15,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪15
79,900
67,915
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪10
9,200
8,280
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
10,400 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪8
45,000
41,400
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪20
15,500
12,400
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪15
36,000
30,600
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪5
6,500
6,175
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
6,800 تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪17
60,000
50,000
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪15
40,000
34,000
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪25
21,500
16,125
تومان
(۲ ساعت پیش)
28,000 تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
24,000 تومان
(۸ روز و ۲ ساعت پیش)
15,500 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
160,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪5
25,000
23,750
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪5
19,000
18,050
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪5
24,500
23,275
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪5
17,000
16,150
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪5
32,800
31,160
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪5
36,000
34,200
تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪10
60,000
54,000
تومان
(۱۱ روز و ۵ ساعت پیش)
34,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪10
18,500
16,650
تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
٪26
3,125
2,313
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪17
12,000
10,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
5,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
38,400 تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪14
15,900
13,674
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
27,000 تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
30,500 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪24
41,000
31,100
تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
٪10
15,000
13,500
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
٪6
4,800
4,500
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪24
3,375
2,550
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
13,686 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
7,470 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
5,235 تومان
(۲۰ ساعت پیش)