ایمالز

لیست قیمت تخت بیمار


تخت بیمارستانی یک شکن مکانیکی
٪۵
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت «سه شکن» مکانیکی مدل ABS
٪۴
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تخت بیمارستانی سه شکن برقی 101
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت یک شکن ساده
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت ICU-CCU بیمارستانی مدل 007
٪۱۴
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار 4 شکن برقی آرام گستر البرز AG1001
٪۷
۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار یک شکن مکانیکی abs
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
 تخت معاینه
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت یک شکن  مکانیکی
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
تخت دو شکن مکانیکی
۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه تاشو درجه یک
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت مکانیکی «سه شکن» ساده
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت ریکاوری ساده
۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تخت بیمارستانی-تخت یک شکن
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه درجه یک پایه ثابت
٪۶
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۷۸۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت دوشکن رویه توری کد 107
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت ریکاوری – برانکارد مدل BR
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه پایه ثابت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بستری برقی پارس مهر مدل P310
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
تخت ژنیکولوژی و ارولوژی GM2
٪۳۰
۳۱,۳۵۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت مامایی
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار سه شکن برقی مدل 102
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه کشو دار
٪۵
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تخت معاینه درجه ۱
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت احیاء CPR کد 2350
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی تخت خواب شو مدل 004
٪۸
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تخت بیمار صندلی شو مدل W4
۱۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت پوست و زیبایی 3 موتوره
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه مدل CH
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه تزریقات مدل 1520
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه سرشکن مدل 1510
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت دیالیز
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه کشودار یک شکن
۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه مدل V1
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه یک شکن
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه دو کشو
٪۵
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت ژنیکولوژی برقی GM2 دو موتوره
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت ژنیکولوژی برقی GM2 سه موتوره
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت ژنیکولوژی مکانیکی درجه یک
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت ژنیکولوژی مکانیکی معمولی
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار تک شکن - مدل 108
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار مکانیکی تک شکن رویه پانچ ABS
٪۲
۶,۱۰۰,۰۰۰
۵,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه لوکس
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار یک شکن ساده پالس ویژن
٪۲۰
۲,۷۳۵,۰۰۰
۲,۱۷۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار دو شکن پالس ویژن
٪۱۲
۲,۹۵۲,۰۰۰
۲,۵۸۴,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار سه شکن پالس ویژن
٪۹
۳,۴۳۵,۰۰۰
۳,۱۳۴,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار یک شکن لگن خور پالس ویژن
٪۱۶
۲,۷۳۷,۰۰۰
۲,۲۸۷,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تخت معاینه کشودار مدل 003
٪۱۱
۴,۵۰۰,۰۰۰
۳,۹۹۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت بیمار برقی 4 موتور مدل W1
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت ژینکولوژی(زنان زایمان) مدل GT1
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
برانکارد ریکاوری پارس مهر مدل S2015
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تخت ژنیکولوژی معاینه زنان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تخت معاینه پایه ثابت سرتاشو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه تزریقات
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت خونگیری 2 موتور مدل P2S1
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت ژینکولوژی مکانیکی مدل GN 2
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت دیالیز 4موتور مدل DZ1
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخت معاینه کمد دار پارس مهر
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی همراه بیمار پارس مهر
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت تخت بیمار هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تخت بیمار از لیست قیمت تخت بیمار کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تخت بیمار کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تخت بیمار های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تخت بیمار های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۷,۷۹۸,۴۷۴ تومان تا ۹,۵۳۱,۴۶۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تخت بیمار در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تخت بیمار به ترتیب الویت عبارتند از البرز