ایمالز

لیست قیمت مولتی متر (8 تیر)


مولتی متر ویکتور مدل Victor VC-97
٪۱۴
۴۸۰,۰۰۰
۴۱۱,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر دیجیتال DT9205A
٪۲۴
۲۳۰,۰۰۰
۱۷۴,۵۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر کلمپی هیوکی مدل  3280-10F
٪۶
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۳۴,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال یونیتی UT139-C
٪۶
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر دیجیتال مدل DT700D
۱۴۹,۵۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر کلمپی مستک مدل MS2015A
٪۱۹
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۳۴۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر کلمپی مستک مدل MS2115A
٪۲۲
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
مولتی متر کلمپی مدل DT3266F
۱۹۷,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر دیجیتال DEC مدل DEC330FC
۵۱۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر پرتابل یونیتی UT33C Plus
٪۱۶
۴۳۳,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر دیجیتال سلکتور یونیتی UNI-T UT890C
٪۱۶
۶۶۴,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال سلکتور یونیتی UNI-T UT89XD
٪۳
۷۸۰,۰۰۰
۷۵۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر جیبی زویی ZOYI مدل ZT-922SE (همراه دستیار صوتی)
٪۱۳
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۰,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر پرتابل یونیتی UT33B Plus
٪۱۳
۳۷۴,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر هایوکی مدل DT4252
٪۷
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۳۷۳,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
AKB DT-832 مولتی متر دیجیتالی مدل
۱۲۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال مدل DT9208A
٪۱۴
۳۰۰,۰۰۰
۲۵۷,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر سانشاین  DT20N
۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر کلمپی مدل MT87
٪۱۸
۲۱۰,۰۰۰
۱۷۳,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر دیجیتال
٪۲۴
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۵,۲۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال یونی-تی مدل UT61B
٪۷
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
مولتی متر یونی-تی مدل UT33A PLUS
٪۱۵
۵۴۱,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال فلوک مدل 179
٪۶
۹,۵۰۰,۰۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر هیوکی DT4256
۶,۱۲۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال فلوک کد 107
٪۵
۳,۵۵۰,۰۰۰
۳,۳۷۲,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر مدل DT9205A کد 09876
۲۲۵,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر ویکتور مدل VC6013
٪۵۸
۸۳۵,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر زویی مدل ZT-M1
٪۶
۱,۷۶۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال سلکتور یونیتی +UNI-T UT890D
٪۳۵
۷۹۰,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
تستر ولتاژ یونیتی UT-18C
٪۶
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال فلوک مدل 289FVF
٪۵
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر زویی کد ZT-X
٪۸
۱,۱۸۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
مولتی متر دیجیتال یونی-تی مدل UT181A
٪۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر کلمپی ولیو مدل VMC-1
٪۱۵
۱,۱۸۰,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال فلوک مدل 289
٪۳
۲۱,۹۰۰,۰۰۰
۲۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر 144 شیوا امواج
٪۱
۱,۲۴۴,۰۰۰
۱,۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
تستر ولتاژ یونیتی UT-12B
۱۶۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال یونیتی UT195DS
٪۷
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۷۵,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
تستر باتری مدل  BT-168
٪۹
۹۴,۰۰۰
۸۶,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
توالی سنج یونی–تی مدل UT261A
۲,۰۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر لوپ کالیبراتور برند آپا مدل APPA 507
٪۵
۹,۳۵۰,۰۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال فلوک مدل FLUKE 106
٪۲۱
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
ولت متر دیجیتال تک فاز میکرومکس MMX-V96
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال مدل +DT-830D
۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر مچی هولدپیک مدل HP-39C
٪۲
۱,۶۲۰,۰۰۰
۱,۵۹۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
میگر دیجیتال UNI-T UT513A
۱۲,۹۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال یونیتی UT107
٪۹
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر جیبی یونیتی UT120C
٪۴
۷۵۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
مولتی متر کلمپی یونی تی مدل UT203
۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر SK-6555
٪۹۰
۷,۵۶۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر  دیجیتال  سی ای ام مدل DT-991
۳۵۷,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال یونیتی UT105
٪۱۲
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۶۷,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر عقربه ای کیوریتسو مدل KYORITSU 1109S
٪۳۲
۲,۸۱۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال کیوریتسو 1021R
٪۸
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
میکرو اهم متر دیجیتال یونیتی UT620A
٪۲
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۸,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
مولتی متر زویی مدل ZT-Y
٪۵
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۵۱۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر کلمپی مدل DT266
۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر کلمپی مدل DT-266
۱۷۴,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
میلی اهم متر لوترون مدل MO-2001
۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتالی مدل DT-830B
۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
ولت متر گلداستار مدل VM402
۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال مدل 266-7
۲۰۳,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر صنعتی فلوک مدل 87V
٪۳
۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر پیشرفته هلدپیک مدل HP-770HC
٪۳
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
میگر بنتک مدل GM3125
۷,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر آنالوگ کیوریتسو مدل 1109s
٪۱۶
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
میکرو پاورمتر بنتک مدل GM86
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال PROSKIT MT-1705
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مولتی متر دیجیتال یونیتی UT195E
٪۴
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۴۵,۰۰۰تومان
(26 دقیقه پیش)
لیست قیمت مولتی متر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت مولتی متر از لیست قیمت مولتی متر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر مولتی متر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین مولتی متر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر مولتی متر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۱۱۹,۶۴۰ تومان تا ۳,۸۱۲,۸۹۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های مولتی متر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب مولتی متر به ترتیب الویت عبارتند از یونیتی,آی مت,مستک,فلوک, ...