دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت کابینت آشپرخانه (11 آذر)


کابینت آشپزخانه مدل FH cl5
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کابینت آشپزخانه مدل B-1 Minar 200 مجموعه دو عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۹,۲۸۰,۰۰۰
۷,۶۰۹,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
هود زیرکابینتی کن مدل 2000 سایز80
(۵ ساعت پیش)
۱,۸۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کابینت آشپزخانه مدل مینار 80 B-1
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲,۰۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل B-1 Minar 180 مجموعه دو عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۹,۰۸۸,۰۰۰
۷,۴۵۲,۱۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل B-2 Minar 180 مجموعه دو عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۸,۸۰۰,۰۰۰
۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل RO 260 مجموعه دو عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱۲,۵۳۵,۰۰۰
۱۰,۲۷۸,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل  CG10 FH
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۰۲۰,۰۰۰
۹۵۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل B-2 Minar 150 مجموعه دو عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۷,۲۵۶,۰۰۰
۵,۹۴۹,۹۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH c2
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۴۶۰,۰۰۰
۱,۳۷۲,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH cg7
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH c8
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۴۶۰,۰۰۰
۱,۳۷۲,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-L-180 cm
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۸۹۰,۰۰۰
۲,۳۶۹,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-140 cm
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱,۸۷۵,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت دودرب هوایی فلزی رنگ کاج MET-10029
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ورق پی وی سی  مدل 011
(۵ ساعت پیش)
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صفحه کابینت  کد 205
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل زمینی کد 3K2D
(۵ ساعت پیش)
٪۲۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کابینت آشپزخانه مدل زمینی کد 3K2D-B
(۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت کد CAP13
(۴ روز پیش)
۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت کد CAP08
(۴ روز پیش)
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت کد CAP07
(۴ روز پیش)
۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت کد CAP05
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت کد CAP04
(۴ روز پیش)
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت متحرک کد CAP11
(۴ روز پیش)
۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه اعیان مدل FH C19 مجموعه 8 عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۵
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه اعیان مدل FH C M19 مجموعه 8 عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۵
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه اعیان مدل FH CW19 مجموعه 8 عددی
(۴ روز پیش)
٪۵
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت کد CAP20
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ام دی اف سفید صابونی آرین سینا
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۲۴۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل مینار 90 B-1
(۵ ساعت پیش)
۲,۲۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل B-1 Minar cm 140 مجموعه دو عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۵,۹۵۵,۰۰۰
۴,۸۸۳,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل مینار 120 W-1
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۷۳۲,۰۰۰
۱,۴۲۰,۲۴۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل مینار 60-B1
(۵ ساعت پیش)
۱,۶۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل مینار 60 W-1
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۰۱۵,۰۰۰
۸۳۲,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل مینار 90 W-1
(۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۳۰۵,۰۰۰
۱,۱۷۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل مینار 80 W-1
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۲۰۷,۰۰۰
۹۸۹,۷۴۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل B-1 Minar 150 مجموعه دو عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۷,۵۴۴,۰۰۰
۶,۷۸۹,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل mp100
(۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۹۳۸,۰۰۰
۲,۶۴۴,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل RO 270 مجموعه دو عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱۲,۹۵۸,۰۰۰
۱۰,۶۲۵,۵۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH CW11
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۸۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH CL10
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۹۵۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH CW10
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۹۵۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل  RO-B-100
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۷۴۶,۰۰۰
۲,۲۵۱,۷۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل کشودار کد FH cw4
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل B-2 Minar 160 مجموعه دو عددی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۸,۱۹۰,۰۰۰
۷,۳۷۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل RO-S-100
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۵۲۸,۰۰۰
۱,۲۵۲,۹۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH cg8
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۳۶۰,۰۰۰
۱,۲۷۸,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH cw8
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۳۶۰,۰۰۰
۱,۲۷۸,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH cl7
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH cl8
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۳۶۰,۰۰۰
۱,۲۷۸,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل RO-S-120
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۷۰۸,۰۰۰
۱,۴۰۰,۵۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگیره کمد و کابینت کد 120   بسته 5 عددی
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگیره کمد و کابینت کد 120
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل RO-S-80
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۳۴۶,۰۰۰
۱,۱۰۳,۷۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل RO-B-90
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۵۳۴,۰۰۰
۲,۰۷۷,۸۸۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل RO-B-50
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۵۶۰,۰۰۰
۱,۲۷۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل کشودار کد FH c4
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۲,۱۵۰,۰۰۰
۲,۰۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH CL1
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۰۲۰,۰۰۰
۹۵۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH cg5
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۲,۱۵۰,۰۰۰
۲,۰۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH cw5
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH c5
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۲,۱۵۰,۰۰۰
۲,۰۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه  مدل FH cw1
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۰۲۰,۰۰۰
۹۵۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH cw7
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH c7
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH CL11
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۹۰۰,۰۰۰
۸۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH C10
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۰۲۰,۰۰۰
۹۵۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH CL9
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۰۶۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH CG9
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۰۶۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH CW9
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۰۶۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH c9
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۱۳۰,۰۰۰
۱,۰۶۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH CG11
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۹۰۰,۰۰۰
۸۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل  RO-D-90 cm
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۳,۶۸۸,۰۰۰
۳,۰۲۴,۱۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل  RO-D-45 cm
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۲,۰۹۶,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH C11
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۹۰۰,۰۰۰
۸۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل کشودار کد FH cg4
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل کشودار کد FH cg6
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل FH c1
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۱,۰۲۰,۰۰۰
۹۵۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل کشودار کد FH cl4
(۵ ساعت پیش)
٪۶
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه کابینت مدل ممبران
(۵ ساعت پیش)
٪۲
۳۰,۰۰۰
۲۹,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-180 cm
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۶۱۰,۰۰۰
۲,۱۴۰,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-L-170 cm
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۲,۳۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-170 cm
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۵۱۲,۰۰۰
۲,۰۵۹,۸۴۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-L-160 cm
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
۲,۲۸۲,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-160 cm
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۴۱۵,۰۰۰
۱,۹۸۰,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-L-150 cm
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
۲,۱۳۸,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-L-135 cm
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
۲,۰۶۳,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آشپزخانه مدل دیواری RO-135 cm
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱,۸۲۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قرنیز صفحه کابینت مدل مقعر
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زیرگازی کابینت آشپزخانه پیش ساخته ممبران سفید صدفی MEM-30117
(۱ ماه و ۳ روز پیش)
٪۷
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت آماده 90 سانت زمینی رنگ دیزاین  MET-10102
(۱۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت دو درب هوایی 90 سانت رنگ لایت  MET-10032
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابینت زیرسینکی بدنه فلز رنگ کاج MET-10045
(۴ ماه و ۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت کابینت آشپرخانه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کابینت آشپرخانه از لیست قیمت کابینت آشپرخانه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کابینت آشپرخانه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کابینت آشپرخانه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کابینت آشپرخانه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۸۹۲,۷۶۱ تومان تا ۳,۵۳۵,۵۹۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کابینت آشپرخانه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کابینت آشپرخانه به ترتیب الویت عبارتند از هوآیی