ایمالز

لیست قیمت پشتی سنتی (8 تیر)


ست 7 تکه شاه نشین ترمه مدل افشار آلبالویی
٪۱۶
۲,۳۵۰,۰۰۰
۱,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
ست 7 تکه شاه نشین ترمه مدل افشار
۲,۸۵۶,۶۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی ترمه مدل شاه نشین
۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی طرح ارکیده مدل 01 بسته 2 عددی
٪۱۲
۱,۱۸۰,۰۰۰
۱,۰۳۸,۴۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشنی ترمه مدل شاه نشین طرح افشار
٪۹۹
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی دستبافت ترکمن سنتی کد 137
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سرویس شاه نشین شاه پسند آبی
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
پشتی ترکمن دستباف کد 16
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی طرح ارکیده بسته 2 عددی
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 3 تکه تشک و پشتی مدل سنتی کد A5
٪۱۴
۵۸۵,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی طرح باغ بهشت بسته 2 عددی
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی سنتی ایرانی طرح دستبافت
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی ترمه طرح قاجاری
۳,۳۳۵,۰۶۳تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی طرح هالیدی مدل 01 بسته 2 عددی
٪۱۲
۱,۱۸۰,۰۰۰
۱,۰۳۸,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی طرح ارکیده سرمه ای
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی ماشینی 700 شانه کد 42F70189
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی مدل عشایر کد 71
۵۶۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی مدل almas
۱۷۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سرویس شاه نشین شاه پسند قرمز
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی سنتی ترمه طرح افشار
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی ماشینی نسکافه ای 47F20292
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی ترمه طرح طوبی
۱,۷۳۴,۲۳۳تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی دستباف ترکمن کد 141
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 3 تکه تشک و پشتی مدل سنتی کد A14
٪۱۴
۵۸۵,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی 1000 شانه طرح افشان
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی ماشینی 700 شانه کد 42F70191
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی 1200 شانه طرح نائین کرم
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی کد 6341 بسته 2 عددی
۸۷۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی کد 7089 بسته 2 عددی
۸۷۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی ماشینی 1200 شانه کد 42F20170
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی ماشینی 700 شانه کد 42F70190
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی ماشینی 700 شانه کد 42F70187
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی 1200 شانه طرح ترنج فیلی
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
پشتی ماشینی کاشان سنتی کرم
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی ماشینی 700 شانه طرح مانا کد 47F70370
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی ماشینی 700 شانه طرح هالیدی کد 47F70375
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی ماشینی 700 شانه طرح نسترن کد 47F70371
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی 1200 شانه طرح کشمیر
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
سرویس پشتی شاه نشین ترمه طرح دیبا
۲,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
ست شاه نشین ترمه یزد نسترن ملیح
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
سرویس پشتی سنتی شاه نشین طرح آسمان
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی ترمه طرح آسمان
۱,۷۳۴,۲۳۳تومان
(۳ روز و ۹ ساعت پیش)
ست شاه نشین پشتی سنتی کد ۱۰۰۴
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست شاه نشین پشتی سنتی کد ۱۰۰۶
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست شاه نشین پشتی سنتی کد ۱۰۱۳
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست شاه نشین پشتی سنتی کد ۱۰۱۵
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست شاه نشین پشتی سنتی کد ۱۰۱۹
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی مدل yalda-05
۱۸۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی مدل yalda-06
۱۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی مدل yalda-03
۱۴۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی مخمل طرح عشایر کد 0114
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی مدل شاه نشین کد 10082
۱,۸۷۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی مدل شاه نشین کد 10080
۱,۷۷۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی ترمه مدل خان سالار کد10088
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی ترمه مدل شاهنشین کد 0123
۴,۳۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی مدل شاه نشین کد 3002
۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی مدل شاه نشین کد 3009
۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی مدل بالشت کد 10095 بسته 2 عددی
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی کد 4268 بسته 2 عددی
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی مدل سالار کد 10069
۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی مدل شاه عباسی کد10094
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
پشتی مدل nasim
۱۴۹,۸۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست 7 تکه ترمه طرح شاه نشین کد sh 01
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
پشتی کد 3278 بسته 2 عددی
۸۷۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی کد 3717 بسته 2 عددی
۸۷۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی کد 3674 بسته 2 عددی
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی شاه نشین مخمل و ترمه 7 تکه رنگ قرمز کد 2
٪۹
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی شاه نشین 7 تکه سرویس بختیاری کد 1
٪۱۱
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی شاه نشین 7 تکه سرویس بختیاری کد 2
٪۵
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
ست 7 تکه پشتی مدل شاهنشین افشار
۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۹ ساعت پیش)
پشتی طرح هالیدی بسته 2 عددی
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پشتی طرح افشان بسته 2عددی
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشتی مدل بالشت کد 500500 بسته 2 عددی
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
لیست قیمت پشتی سنتی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پشتی سنتی از لیست قیمت پشتی سنتی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پشتی سنتی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پشتی سنتی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پشتی سنتی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۸۱,۴۷۷ تومان تا ۲۲۱,۸۰۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پشتی سنتی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پشتی سنتی به ترتیب الویت عبارتند از افشار,نسترن,سالار,پسند, ...