دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت پارکت لمینت و کفپوش PVC (15 خرداد)


گریل دور استخر مدل 034
(۱ ساعت پیش)
۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فوم رول پارکت
(۱ ساعت پیش)
٪۴۲
۱۲,۰۰۰
۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فوم سایلنت 2 میلی‌متری
(۱ ساعت پیش)
۱۰,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تایل چتری مدل 012
(۱ ساعت پیش)
۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل چتری
(۱ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فوم سایلنت 1/5 میلی‌متری
(۱ ساعت پیش)
۱۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فوم نصب پارکت لمینت کد 28749
(۱ ساعت پیش)
۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 5402 بسته 28 عددی
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد K750 بسته 28 عددی
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد K400 بسته 28 عددی
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 1602 بسته 28 عددی
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 7202 بسته 28 عددی
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد K550 بسته 28 عددی
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 2200
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 350
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 2500
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 1800
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 4002
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 7102
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 1302
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 032
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 2300
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلورکد 2600
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 2100
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 2700
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 2550
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 1750
(۱۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 1550
(۱ ماه و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 7402
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلورکد 6602
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 6502
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 5802
(۹ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 5702
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پلاس فلور کد 500
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۹,۰۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل نیشا مدل 018
(۱ ساعت پیش)
۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل نیشا
(۱ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل اسکیت و محیط های باز ورزشی
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تاتامی
(۱ ساعت پیش)
٪۹۰
۴۳۱,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نبشی تاشو ام دی اف
(۱ ساعت پیش)
٪۱۸
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل لوپ
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۴۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل پارکت
(۱ ساعت پیش)
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش استخری (تایل مشبک)
(۱ ساعت پیش)
۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل پولکی
(۱ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسکوتی 3 سانت ام دی اف
(۱ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل روماک مدل 026
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل طرح چوب مدل 34
(۱ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل ضربه گیر مدل 013
(۱ ساعت پیش)
۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل کلاسیک
(۱ ساعت پیش)
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل لوپ مدل 017
(۱ ساعت پیش)
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل کلاسیک مدل 028
(۱ ساعت پیش)
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میت 3 سانت ام دی اف
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت مکس فلور کد 6252
(۱ ساعت پیش)
۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تایل پارکت مدل 011
(۱ ساعت پیش)
۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل پولکی مدل 025
(۱ ساعت پیش)
۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل گلگیر مدل 015
(۱ ساعت پیش)
۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل مشبک مدل 032
(۱ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نمونه – کفپوش رولی
(۱ ساعت پیش)
۷۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل کلین مدل 030
(۱ ساعت پیش)
۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرده 3 سانت ام دی اف
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میانه 3 سانت ام دی اف
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل کلاسیک خاک گیر
(۱ ساعت پیش)
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل مرغداری مدل 031
(۱ ساعت پیش)
۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نبشی تاشو 5 سانتی‌متر
(۱ ساعت پیش)
۸۹,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل روماک
(۱ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل گلگیر موکتی مدل 016
(۱ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل نو مدل 033
(۱ ساعت پیش)
۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل الماسی مدل 020
(۱ ساعت پیش)
۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل ضربگیر
(۱ ساعت پیش)
۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش گرانولی
(۱ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
تاتامی فومی باضخامت ۱سانتی متر
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل پازل طرح پولکی بزرگ مدل 022
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میانه HDF یشیل
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۰۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل گلگیر
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لمینت LUXE WOOD802
(۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۳۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش تایل کلین
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل پازل ورزشی
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل پازل طرح نو
(۱ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پازلی طرح نرسو سیمان و پلیمر کد cf104
(۱ ماه و ۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش اورانوس کد cf108
(۱ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل گلگیر موکتی
(۱ ساعت پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قرنیز 9 سانت ام دی اف
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل پازل پولکی ریز
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۱۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل الماسی
(۱ ساعت پیش)
۱۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش اکو فلور کد EF10
(۱ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EF15
(۱ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EF08
(۱ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EF13
(۱ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EF14
(۱ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EFL02
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور | کد EF17
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش اکو فلور | کد EF21
(۱ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت مکس فلور کد 6248
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش شش ضلعی سیمان و پلیمر کد cf101
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تاتامی طرحدار ۳۳ سانت
(۱ ساعت پیش)
۱۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل کف کاذب مدل 014
(۱ ساعت پیش)
۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت دنیز کد 5702
(۱ ساعت پیش)
٪۵۱
۳۶۰,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کفپوش آرتا کد F01-018
(۱ ساعت پیش)
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش آرتا کد F03-028
(۱ ساعت پیش)
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش آرتا کد F01-022
(۱ ساعت پیش)
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش آرتا کد F03-032
(۱ ساعت پیش)
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش پلیژن کد 4-7220
(۱ ساعت پیش)
٪۸
۱۹۰,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش آرتا کد F03-031
(۱ ساعت پیش)
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش آرتا کد F07-096
(۱ ساعت پیش)
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
1 2 3 4 5 6 14
لیست قیمت پارکت و کف پوش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پارکت و کف پوش از لیست قیمت پارکت و کف پوش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پارکت و کف پوش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید