دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت ناخن مصنوعی (۱۴ بهمن)


ناخن مصنوعی ام بی مدل TD بسته 100 عددی
(۱۵ ساعت پیش)
٪۳۳
۱۵,۰۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ناخن مصنوعی اکلیلی کد 115
(۵ ساعت پیش)
٪۲۰
۱۵,۰۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ناخن مصنوعی 100 عددی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۲۸,۰۰۰
۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مهر ناخن سیلیکونی
(۵ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
چسب ناخن ای ام E.M
(۷ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۴
۵۰,۰۰۰
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تیپ ناخن مجیک گرل مدل SHNT بسته 120 عددی
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن 100 عددی تخت سفید کوتاه جیول
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪۱۸
۶۲,۰۰۰
۵۰,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تیپ ناخن آیکونیک مدل TN-S2 بسته 50 عددی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی ژست مدل G121 بسته 24 عددی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۱
۷۰,۰۰۰
۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چسب ناخن جول JEWEL10گرمی کد 002
(56 دقیقه پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ناخن مصنوعی بچه گانه
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۷
۳۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چسب ناخن مصنوعی SHARON
(۲۳ ساعت پیش)
۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی مدل دار کد 180060041
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی هولوگرامی کد 6
(۲۳ ساعت پیش)
۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن 100 تایی آی ایکس شیشه ای مربع
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی 2پوینت مدل PNA-03S
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۵۴,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تیپ ناخن مصنوعی 100 عددی نوک تیز Salon
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی ساده طلایی کد M32
(۲۳ ساعت پیش)
۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی زیمکو  کد 1785 بسته 100 عددی
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۶۵,۰۰۰
۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن کله قندی شیری 100 عددی JEWEL GNM-100G
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪۱۸
۶۲,۰۰۰
۵۰,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چسب ناخن مصنوعی جویل مدل GN-001 وزن 5 گرم
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳
۱۵,۰۰۰
۱۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ناخن مصنوعی بیرنگ فلورمار
(۱۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۵
۶۷,۶۰۰
۶۴,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ناخن مصنوعی سفید فلورمار
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۶۷,۶۰۰
۶۴,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ناخن مصنوعی تخت شیری کوتاه 100 عددی JEWEL GNM-100T
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۸
۶۲,۰۰۰
۵۰,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چسب ناخن مصنوعی آلپینا مدل P49 وزن 10 گرم
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چسب ناخن مصنوعی آلپینا مدل P48 وزن 5 گرم
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۳,۷۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
چسب ناخن سالن تک 10 گرم
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تیپ ناخن طبیعی 500 عددی سالن SALON
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تیپ 500عددی هیت
(۲۳ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تیپ ناخن 500 عددی NOVO
(۲۳ ساعت پیش)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تیپ ناخن سالن مدل T-500 بسته 500 عددی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ناخن مصنوعی مرزرا مدل 18-2 بسته 100 عددی
(۱۹ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۶,۵۷۵ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی مکس ژورنال
(۲۳ ساعت پیش)
۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ناخن مصنوعی نادیا مدل 02 مجموعه 20 عددی
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۶۸
۲۰,۰۰۰
۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ناخن مصنوعی نادیا مدل 01 مجموعه 20 عددی
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۵,۵۲۵ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی بوبو مدل 02 بسته 10 عددی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ناخن مصنوعی نادیا مدل 01 مجموعه 2 عددی
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چسب ناخن مصنوعی مدل GL مجموعه 12 عددی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ناخن مصنوعی بچه گانه مدل gb1 بسته 12 عددی
(۷ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۶,۱۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی بچه گانه مدل g7 بسته 12 عددی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۶,۰۶۵ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی دریم مارس (شیری) 100 عددی
(۸ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۲۵
۶۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ناخن مصنوعی دخترانه lulu beauty
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۵,۰۰۰
۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رول فرمر کاغذی ناخن مدل پروانه ای
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۷۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تیپ 100 تایی ناخن
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۲۵,۰۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تیپ کاشت ناخن مدل C3029 بسته 500 عددی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی آینه ای رویال رنگ قهوه ای
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تیپ کاشت ناخن 100 عددی PROFESSIONAL
(۲۳ ساعت پیش)
۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تیپ ناخن 100 عددی ساده مجیک گریل
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی نوک تیز 100 عددی
(۲۳ ساعت پیش)
۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی دیزاین نیلز مدل WND03 بسته 24 عددی
(۸ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۳
۱۲۳,۰۰۰
۱۱۹,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی زیمکو  کد 1786 بسته 100 عددی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۶۵,۰۰۰
۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تیپ ناخن زیمکو کد 1792 بسته 100 عددی
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۲
۶۵,۰۰۰
۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ناخن مصنوعی ورژن مدل T660 بسته 12 عددی
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تیپ ناخن سفید
(۱۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت ناخن مصنوعی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ناخن مصنوعی از لیست قیمت ناخن مصنوعی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ناخن مصنوعی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ناخن مصنوعی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ناخن مصنوعی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۶۴۳ تومان تا ۵,۶۷۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ناخن مصنوعی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ناخن مصنوعی به ترتیب الویت عبارتند از جویل,زد وان,ورگن,آلپینا, ...