ایمالز

لیست قیمت لوازم بسته بندی


جعبه مقوایی آماده کد ۶۴
۲,۵۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کارتن موزی سایز بزرگ
۲۴,۹۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
چسب پهن رنگی زرد 25 یارد جانسون
۱۴,۸۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کارتن پستی سایز یک
۱,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ظرف بسته بندی قارچ ۴۰۰ گرمی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-B11-06
٪۵۲
۹,۳۸۰
۴,۵۳۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک ریلی افقی استیل دارای تاریخ زن هکی
٪۱
۸,۹۱۰,۰۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
طناب پنبه ای کلافی 20 متری
۳۰,۸۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
یونولیت بسته بندی مدل 2630 بسته 20 عددی
۶۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
فروش کارتن پستی سایز نیم استاندارد
٪۲
۱۶۳,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فروش کارتن پستی سایز یک استاندارد پک 40 عددی
٪۲
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۳,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
جعبه بایگانی زونکن بدون دسته
٪۲۸
۲۶,۸۴۰
۱۹,۳۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
جعبه بایگانی زونکن دسته دار
٪۲۹
۵۵,۲۳۰
۳۹,۳۷۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کارتن پستی سایز هشت
۲۶,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کارتن پستی سایز شش
۱۴,۲۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کارتن پستی سایز چهار
۶,۲۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کارتن پستی سایز نیم
٪۴۳
۳,۲۳۰
۱,۸۴۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کارتن تخم مرغ
٪۲۵
۱۴,۳۵۰
۱۰,۷۷۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دستگاه سلفون کش حرارتی KW-450E
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-D27-4
٪۲۸
۱۵,۱۷۰
۱۰,۸۸۰
تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-B15-2
٪۳۷
۱۴,۲۳۰
۸,۹۹۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-B17-2
٪۲۶
۲۳,۱۳۰
۱۷,۱۸۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کارتن پستی سایز هشت جدید پست ایران
٪۲۱
۲۶,۸۱۰
۲۱,۳۰۰
تومان
(۷ روز و ۱۳ ساعت پیش)
کارتن پستی سایز شش جدید پست ایران
٪۲۳
۱۵,۱۷۰
۱۱,۷۳۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-B11-01
٪۵۸
۸,۱۳۰
۳,۳۸۰
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-B11-05
٪۶۳
۷,۵۹۰
۲,۷۸۰
تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-D27-10
٪۴۳
۸,۷۲۰
۴,۹۵۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-G73-01
٪۲۵
۲۲,۶۷۰
۱۶,۹۱۰
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-B17-05
٪۳۱
۳۳,۱۱۰
۲۳,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-B17-04
٪۳۰
۳۶,۹۸۰
۲۶,۰۴۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
جعبه مدل دار دایکاتی کد CS-D70-01
٪۴۱
۹,۲۳۰
۵,۴۱۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 30 سانتیمتر
۵۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک پدالی تک فک 80 سانتیمتر
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک پدالی تک فک 65 سانتیمتر
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک پدالی تک فک 45 سانتیمتر
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک پدالی 50 سانتیمتر دیمر دار
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک ریلی عمودی استیل دارای تاریخ زن هکی
٪۱
۱۰,۴۵۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک ریلی عمودی استیل
٪۱
۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۱۰,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک ریلی افقی استیل
٪۳
۸,۵۸۰,۰۰۰
۸,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک ریلی افقی رنگی دارای تاریخ زن هکی
٪۴
۷,۸۱۰,۰۰۰
۷,۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 60 سانتیمتر دو دوخت
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 50 سانتیمتر دو دوخت
۹۸۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 30 سانتیمتر دو دوخت
۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 60 سانتیمتر تک دوخت
۹۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 50 سانتیمتر تک دوخت
۸۷۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 30 سانتیمتر تک دوخت
۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 25 سانتیمتر تک دوخت
۷۴۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 20 سانتیمتر تک دوخت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 60 سانتیمتر برش دار
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 80 سانتیمتر
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 20 سانتیمتر دو دوخت
۸۱۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فیلتر پرس 17*40
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جت پرینتر دستی دارای سنسور
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 40 سانتیمتر دو دوخت
٪۳
۸۴۸,۰۰۰
۸۲۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک دستی 40 سانتیمتر
۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک پدالی 30 سانتیمتر دیمر دار
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
جت پرینتر صنعتی تک هد
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیبل زن گرد نیمه اتوماتیک
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوخت پلاستیک پدالی دو فک 35 سانتیمتر
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
نایلون حبابدار 80 متری در عرض 1 متر
٪۲
۴۸۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
سلفون بسته بندی 200 متری 23 میکرون
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
نخ بسته بندی 500 متری
۴۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سلفون 1000 متر کره ای sun wrap
۵۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سلفون 200 متری کره ای wrap it
٪۹
۱۷۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نایلون حبابدار 25 متری در عرض 0.5 متر
٪۱۱
۱۴۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
نایلون حبابدار 80 متری در عرض 0.5 متر
٪۷
۲۸۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کارتن اسباب کشی پنج لایه (21 عددی)
٪۵
۶۹۳,۰۰۰
۶۶۱,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
یونولیت بسته بندی مدل 2820
۳۹,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه سلفون کش حرارتی مدل sw50
۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
نظم دهنده سیم کد 220 بسته 5 عددی
۱۱,۷۵۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
یونولیت بسته بندی مدل 2415 بسته 20 عددی
۴۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
یونولیت بسته بندی مدل H5-32 بسته 50 عددی
۴۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کارتن اسباب کشی متوسط شناسه کالا CS-B01-32
٪۲۱
۳۵,۷۲۰
۲۸,۳۹۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کارتن اسباب کشی بزرگ ایستاده شناسه کالا CS-B01-37
٪۱۹
۵۹,۶۶۰
۴۸,۱۴۰
تومان
(۹ روز و ۱ ساعت پیش)
کارتن اسباب کشی بزرگ شناسه کالا CS-B01-17
٪۱۹
۵۹,۶۶۰
۴۸,۱۴۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
یونولیت بسته بندی کد 0363 بسته 10 عددی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه پلاستیکی دسته دار  سایز ۸۰×۹۰
۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کیسه محافظ حباب دار سایز 30*30
۷۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دستگاه تک دوخت پلاستیک 20 سانتی متر
٪۴
۴۹۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه تک دوخت100 سانتی متر با تایمر
٪۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بسته 100 عددی کارتن پستی سایز یک
٪۵
۱۹۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت لوازم بسته بندی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت لوازم بسته بندی از لیست قیمت لوازم بسته بندی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر لوازم بسته بندی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین لوازم بسته بندی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر لوازم بسته بندی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۷,۶۰۲,۶۸۱ تومان تا ۹,۲۹۲,۱۶۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های لوازم بسته بندی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب لوازم بسته بندی به ترتیب الویت عبارتند از