ایمالز

لیست قیمت صندوق فروشگاهی (13 تیر)


کارتخوان سیار پکس S910 PAX
٪۵۵
۲,۷۳۰,۰۰۰
۱,۲۳۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
کارتخوان سیار پکس  PAX مدل S90
٪۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پایانه فروشگاهی سیار نکس گو G3 Nexgo
٪۴۶
۱,۸۳۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
BayaMax K2 EPOS System
٪۲۴
۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارتخوان سیار مورفان Morefun مدل H9
٪۱۳
۲,۵۳۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترازو محک 35 کیلویی مدل MDS11000
٪۵
۶,۷۲۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پایانه فروشگاهی نیولند مدل ME31
٪۱۸
۲,۰۵۰,۰۰۰
۱,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ZEC MAC 15 inch
٪۱۹
۲۸,۳۰۰,۰۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترازو دیجیتال محک 35 کیلویی MDS15000-BP
٪۵
۸,۱۹۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Pax D210
٪۱۱
۲,۷۹۵,۰۰۰
۲,۴۹۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازو محک 50 کیلوگرمی مدل MDS11000
٪۱
۶,۸۵۰,۰۰۰
۶,۷۷۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19
٪۷
۱۳,۸۹۵,۰۰۰
۱۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
پایانه فروشگاهی سیار آنفو مدل Anfu af70
٪۱۶
۳,۰۸۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
BayaMax K4 EPOS System
٪۳۷
۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پایانه فروشگاهی نیوپوز مدل 7210 newpos
٪۶۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترازو محک 70 کیلوگرمی مدل 17000 پلاس 17000PLUS
٪۵
۱۳,۱۲۵,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
ترازوی محک 35 کیلویی مدل 15000 پلاس
٪۴۶
۱۱,۸۵۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارتخوان نیوپوز newpos 8210
۱,۶۶۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
پایانه فروشگاهی مدل 7210
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
ترازو 40 کیلویی اطمینان
٪۶
۷۸۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترازو فروشگاهی کمری مدل ACS-30-JE11
۱,۸۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پایانه فروشگاهی سنترم مدل K9
۵,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازو فروشگاهی محک 35 کیلویی MDS15000-B
٪۵
۶,۷۲۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترازو آزمایشگاهی یک دهم گرم کیا  BLK
۱,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کیوسک لمسی ایستاده مدل  SAINA SG-T32
۲۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19PCB
٪۴
۲۰,۳۲۰,۰۰۰
۱۹,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارتخوان ثابت پکس S80
٪۱۸
۱,۱۰۰,۰۰۰
۸۹۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندوق فروشگاهی پوزبانک APEXA PRIME
۳۵,۵۹۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازو ۷۰ کیلویی محک مدل ۱۴۰۰۰Plus
۱۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
پوز فروشگاهی پوزبانک مدل Bluo
۱۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازو قطعه شمار 10 کیلویی ممتاز  MT10000
٪۶
۹۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
پرفراژ چک کارونا Karuna KT900
۳,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترازو فروشگاهی کمری مدل 040
۸۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ترازو فروشگاهی کمری مدل ACS-30-JC11
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
صندوق فروشگاهی OKPOS مدل Optimus i7
۴۹,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
کارتخوان سیار وای فای آیزینو V71
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازوی لیبل زن دیبال مدل TOWER
٪۴
۲۴,۴۳۷,۰۰۰
۲۳,۴۳۷,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
نمایشگر دوم ۱۲ اینچ ZEC مدل WIDE
۳,۴۶۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازو دیجیتال 20 کیلویی اطمینان
٪۳
۱,۰۸۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترازو 20 کیلویی اطمینان
٪۴
۸۹۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
ترازو فروشگاهی کمری مدل ACS-40-JE31
۱,۶۳۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
 ترازو توزین صدر فروشگاهی LSG15B
٪۴
۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۴,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کارتخوان سیار وریفون (Verifone vx670)
٪۲۱
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارتخوان جیبی lynx | کارتخوان موبایلی
٪۲۳
۱,۶۲۰,۰۰۰
۱,۲۴۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارتخوان سیار PAX D210 | مدل COMBO
٪۶
۴,۹۳۰,۰۰۰
۴,۶۳۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ZEC 2100DW
٪۶
۷۸۰,۰۰۰
۷۳۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه پوز سیار پکس مدل D230
۳,۹۲۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پایانه فروشگاهی وریفون مدل VX 675
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
باتری کارتخوان VERIFONE 670
٪۱۵
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
نمایشگر مشتری اسکار مدل PARKER
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازو 60 کیلویی دیجیتال اطمینان
٪۱۳
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۱۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سورتر NC7100
۸۵,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه سورتر مدل NC-5100 پروتک
۶۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازو دیجیتال sprint.RU
٪۲۶
۹۵,۰۰۰
۷۰,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
ترازو فروشگاهی کمری مدل 40K
۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل Vista Plus 50Kg
٪۱
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
صندوق فروشگاهی مدل amp 7210
۲,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
باسکول دیجیتال نیکو مدل EWCS
۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۱,۸۴۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پایانه فروشگاهی لمسی وریفون مدل  VX680
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
صندوق فروشگاهی Oscar Touch Pos PARKER Corei5
۲۷,۳۱۴,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازوی 30 کیلوگرمی پند پرینتردار PX7500-P
٪۱۰
۱۱,۶۵۶,۰۰۰
۱۰,۵۲۸,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارتخوان سیار اینجنیکو ingenico | مدل 7910
٪۱۸
۹۵۰,۰۰۰
۷۷۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازو فروشگاهی محک مدل 1621
۷۱۰,۹۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
ترازوی فروشگاهی دیجی DIGI مدل SM100B
٪۱
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
کارتخوان ثابت VERIFONE | مدل VX520
٪۲۳
۱,۱۰۰,۰۰۰
۸۴۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارتخوان ثابت اینجنیکو ingenico | مدل 5100
٪۳۴
۹۰۰,۰۰۰
۵۹۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ZEC WIDE
٪۲
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترازوی بدون علمک دیبال مدل D-900
۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترازو دیجیتال دیبال مدل HANGING
۲۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پوز اسکیل  Pos Scale TA 8000
٪۵
۲۹,۹۹۰,۰۰۰
۲۸,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ترازو 10 کیلویی ممتاز  MT 3000S
٪۳
۱,۰۸۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
ترازو صنعتی 70 کیلو کمری
٪۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترازو 30 کیلویی دیجیتال اطمینان 30*34
٪۴
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترازوی صنعتی 60 کیلو اطمینان
٪۳
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پاور بانک دستگاه کارت خوان UPS
٪۲۳
۳۸۵,۰۰۰
۲۹۵,۹۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
ترازو فروشگاهی لیبل پرینتر رادین MKII بی ستون
٪۵
۲۲,۲۶۰,۰۰۰
۲۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ترازوی سیمکارتی آروین مدل 8800 40KG پلاس کد 1375
٪۵
۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۱۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت صندوق فروشگاهی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت صندوق فروشگاهی از لیست قیمت صندوق فروشگاهی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر صندوق فروشگاهی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین صندوق فروشگاهی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر صندوق فروشگاهی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۰,۳۱۶,۲۱۱ تومان تا ۱۲,۶۰۸,۷۰۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های صندوق فروشگاهی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب صندوق فروشگاهی به ترتیب الویت عبارتند از محک,نیولند,اسکار,پوزبانک, ...