ایمالز

لیست قیمت سطل و تی


سطل و تی یونیک UN-2501
۷۹۸,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
دسته تی فلزی 140 سانتی
۴۲,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و تی چرخشی دلفین مهسان
٪۱۶
۳۷۰,۰۰۰
۳۰۹,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و تی یونیک کد UN-2505
۵۰۹,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل لواسان مدل LB340
٪۲۰
۱۰۶,۰۰۰
۸۴,۸۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سطل و تی چرخشی یونیک ۲۵۰۷
۴۶۵,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و زمین شوی هوم کت کد 4125
٪۵
۴۹۰,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
نخ تی یدکی عرض 20cm کد 151
۷۹,۹۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
سطل و زمین شوی آذین صنعت مدل 2700
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
تی زمین شوی بنتلی مدل 3030 اسپری دار
٪۷
۲۸۵,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
تی اسپری دار هوم کت
۲۴۸,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
تی زمین شوی اسپری دار لونا Spray Mop luna
٪۲۷
۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز پیش)
تی اسپری دار یونیک مدل UN-2529
٪۲۹
۳۵۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و زمین شوی تیتیز مدل tp-668
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و تی یونیک مدل wheel
۸۱۰,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
طی نخی سانیار مدل بدون دسته
۳۰,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و زمین شوی آرورا مدل Excalibur
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
زمین شوی تی پاک کد 700102
۱۷۶,۴۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و زمین شوی مدل AR 8547604089
٪۱۰
۱,۱۹۵,۰۰۰
۱,۰۷۰,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و فرچه دستشویی ساده (85820)
۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
نخ یدکی میکروفایبر AzinSanat 301 (عرض 35)
۱۸۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
تی حوله ای متوسط صادقی
۲۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
سطل و زمین شوی لیمون
۹۴۵,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
تی زمین شوی پریمکس Primax مدل kS050
٪۱۱
۶۵۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و زمین شوی جنسیس مدل GN51542
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و زمین شوی مدل rambler کد 002
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
تی نخی 30 سانت مهسان
۱۰۵,۷۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
تی زمین شوی تاژ مدل P 117
۵۵,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تی زمین شوی تاژ مدل P 116
۵۶,۴۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
تی زمین شوی تاژ مدل P 118
۵۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سطل و زمین شوی شاین مدل صدف SH
۶۹۰,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
زمین شوی مهسان مدل ایرسا
۴۶۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز پیش)
تی زمین شوی رشته ای
۶۸,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
سطل و فرچه 4گوش بامبو متوسط
۲۶۹,۰۰۰ تومان
(۱۲ روز پیش)
سطل و فرچه 4گوش بامبو کوچک (1612)
۲۱۱,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
سطل و فرچه ایمن آب | پدالی و درب کروم
٪۱۲
۳۹۵,۰۰۰
۳۴۷,۷۰۰
تومان
(۱۲ روز پیش)
ست تی زمین شوی اکتیو اActiva Handle&mop40
٪۴۲
۱,۱۴۰,۰۰۰
۶۶۵,۰۰۰
تومان
(۴ روز پیش)
ست تی زمین شوی اکتیو اActiva Adjustable Handle & mop40
٪۴۲
۱,۲۴۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
طی نخی ماکارانی دسته تلسکوپی
۷۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
تی نخی 40 سانتی مهسان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
دسته تی چرخشی کد 452
۷۵,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
تی لاستیکی 40 سانت تک لبه صادقی
۱۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
جارو کارواش مهتا
٪۵
۲۱,۵۰۰
۲۰,۵۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
جارو عروس
۲۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز پیش)
تی لاستیکی 50 سانت تک لبه صادقی
۱۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
جارو مویی
۲۸,۰۰۰ تومان
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
تی شوی کوچک AzinSanat 2500
٪۵
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
سطل و زمین شوی °۳۶۰ مهسان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
طی نخی ۵۰ سانت مهسان
٪۱۱
۱۴۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰
تومان
(۴ روز پیش)
۷۷,۴۰۰ تومان
(۹ روز و ۱ ساعت پیش)
تی نخی پلیشر گلچین
۲۸,۵۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
یدک طی زمین شوی کد  ۹۹۴۰۰۰
۱۷,۹۹۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
طی زمین شوی مدل sun-3
۶۱,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
طی زمین شوی هوم کت کد e220
۳۰۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
جارو سرکج گلچین 30 سانتی مدل G-420
۱۸,۷۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
تی زمین شوی چرخشی پریمکس Primax مدل KS-158
٪۹
۵۴۵,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
تی چرخشی پریمکس Primax مدل KS-210 با آبگیر پلاستیکی
٪۱۷
۵۹۹,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
تی چرخشی titiz استورم
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
یدک تی کنفی لیائو کد8
۱۱۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
یدک تی کنفی  24 سانتی متری لیائو  کد8
۱۵۹,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
یدک تی  گرد کنفی لیائو کد8
۷۹,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
یدک تی راه راه لیائو کد8
۱۵۹,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
تی آبگیری کنفی لیائو کد 1009
۴۴۹,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
تی نخی آب گیر لیائو
۱۹۹,۰۰۰ تومان
(5 دقیقه پیش)
تی مثلثی میکروفایبر لیائو
۲۱۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز پیش)
تی شور لیائو
۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
طی چرخشی  زمین شور سبد استیل کد 4
٪۳۱
۶۶۰,۰۰۰
۴۵۸,۰۰۰
تومان
(5 دقیقه پیش)
یدک زمین شوی نخی 40 سانتی متر مهسان مدل 20085
٪۱۲
۷۹,۸۰۰
۶۹,۸۲۵
تومان
(5 دقیقه پیش)
ست سطل و زمین شوی ° 360 مهسان مدل 20225
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت سطل و تی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سطل و تی از لیست قیمت سطل و تی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سطل و تی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سطل و تی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سطل و تی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۰۰,۶۱۴ تومان تا ۴۸۹,۶۳۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سطل و تی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سطل و تی به ترتیب الویت عبارتند از یونیک,شیائومی,هوم کت,میکرو, ...